Emplacement Kampen nagenoeg opgebroken

Op donderdag 12 januari 2017 start de elektrificatie van het Kamperlijntje officieel. De dertien kilometer lange spoorlijn tussen Zwolle en Kampen wordt in elf maanden niet alleen geëlektrificeerd, ook het spoor wordt geheel vernieuwd. Daarnaast verdwijnt het goederenemplacement in Kampen en wordt het station gemoderniseerd. Tussen Zwolle en Kampen komt de nieuwe voorstadshalte Zwolle Stadshagen. De verbouwing van de spoorlijn gaat voortvarend van start. Zo resteert begin maart nog maar weinig van het uitgebreide goederenemplacement van Kampen.

Overzicht van het emplacement op 13 maart 2016, een jaar voor de opbraak.Het goederenemplacement stamt grotendeels van na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren '50 neemt het goederenvervoer op het Kamperlijntje namelijk aanzienlijk toe door de aanvoer van bouwmaterialen en landbouwvoertuigen voor de Noordoostpolder en de afvoer van vlas uit diezelfde polder. In de jaren '60 is het emplacement in Kampen dan ook flink vergroot. In de jaren '80 en '90 neemt het goedervervoer op de verbinding lanzaam af en in 1997 staakt NS het goederenvervoer tussen Zwolle en Kampen officieel. In de daaropvolgende jaren blijven de sporen onaangeroerd liggen. In de eerste maanden van 2017 is het omvangrijke emplacement echter opgebroken. Ook het tweede perronspoor dat de laatste decennia niet meer gebruikt is, wordt opgebroken. Na de modernisering van de spoorlijn resteert slechts één perronspoor en komt er geen passeer- of opstelmogelijkheid. De foto's op deze pagina tonen de situatie op 4 maart 2017, tenzij anders vermeld.

Het kapotte stootjuk is het laatste restant van het tweede perronspoor dat verder al is opgebroken. Enkele opgestapelde stukken spoor wachten op afvoer. Ook het laatste spoor van het emplacement van Kampen zal spoedig verdwijnen. Een jaar eerder, op 13 maart 2016, rijdt DM '90 3446 Kampen binnen. Op de voorgrond is het uitgebreide emplacement te zien.