HSL Logistik van de baan

Op 12 april 2017 maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend dat goederenvervoerder HSL Logistik niet langer op het Nederlandse spoor mag rijden. Het is de eerste keer dat de ILT met zo'n zware maatregel komt. De ILT stelt vast dat het vervoersbedrijf de veiligheid niet op orde heeft en daardoor de kans op ongelukken toeneemt. De vervoerder is bij liefhebbers vooral bekend door de inzet vano ude NS-locomotieven. HSL rijdt sinds de zomer van 2012 in Nederland voornamelijk met de opvallende zwartwit geblokte E-loc 1832. Ruim drie jaar na de start komt de 1304 bij HSL in dienst. De bruine locomotief raakt in februari 2016 echter defect en komt niet meer op de baan. Ook de 1254 rijdt in de winter van 2015/2016 enige tijd voor de vervoerder.

Op 31 augustus 2015 is HSL-loc 1832 met een groot aantal Ford Ka's bij Teuge onderweg van Bad Bentheim naar de Sloehaven.Het Duitse bedrijf HSL Logistik is sinds 2003 actief in het goederenvervoer per spoor. De vervoerder is onder de naam HSL Logistik Benelux sinds september 2010 ook toegelaten op het Nederlandse spoorwegnet. HSL Logistik rijdt vooral in het spotvervoer, maar verzorgt ook verschillende bloktreinen en rangeerdiensten. In de zomer van 2012 schaft HSL de eerste eigen locomotief voor het Nederlandse spoorwegnet aan. De overdracht van de voormalige NS-loc 1832 vindt plaats op 1 juli 2012. Drie dagen later komt de loc na een onderhoudsbeurt in dienst. In eerste instantie heeft de 1832 nog de NS-kleurstelling, inclusief logo's. Op 1 oktober 2012 is de locomotief bij de werkplaats van Shunter in een opvallend zwart-wit geblokt uiterlijk gepresenteerd. De 1832 is bij HSL actief in het zogenaamde spotvervoer en rijdt hierbij voornamelijk tussen de Kijfhoek en de grensstations Bad Bentheim, Venlo en Emmerich. Laatstgenoemd station is echter vanaf de zomer van 2014 niet meer met conventionele Nederlandse locomotieven bereikbaar.

Op 26 september 2015 rijdt HSL-loc 1832 met de 1304 onderweg van Blerick naar Nijmegen door Horst-Sevenum. Anderhalve dag later gaat de 1304 door naar de Strukton-werkplaats in Zutphen voor de inbouw van de nodige beveiligingssystemen.Bij gebrek aan ander eigen materieel huurt de vervoerder regelmatig andere locomotieven. Na enkele jaren gaat HSL op zoek naar versterking van het materieelpark. Omdat de aankoop van andere voormalige NS-locomotieven uit de serie 1600/1800 niet mogelijk is, richt de vervoerder zich op andere locomotieftypes. In de zomer van 2015 wordt bekend dat HSL de 1304 en 1315 van de Werkgroep 1501 gaat huren. De 1315 die zich in Duitsland bevindt, komt in september dat jaar onder grote belangstelling in Nederland aan. Bij de aankomst van de 1315 is de 1304 in de bruine kleurstelling van de vervoerder gepresenteerd. De locomotief komt in november 2015 na een flinke opknapbeurt daadwerkelijk bij de vervoerder in dienst. In afwachting van de 1315 huurt HSL diezelfde maand E-loc 1254 van EETC. HSL beëindigt de huur van de loc per 1 april 2016. De loc is vanaf januari dat jaar al niet meer ingezet. Halverwege ferbruari 2016 raakt de 1304 defect. De loc staat eerst enkele weken op de Kijfhoek en komt later bij de werkplaats van VolkerRail in Dordrecht terecht. De 1315 staat intussen onaangeroerd in Blerick.

Naast de genoemde klassieke locomotieven en huurlocs van andere vervoerders, is ook TRAXX 186 181 van het Duitse moederbedrijf regelmatig in Nederland te zien. De enige locomotief van het Duitse HSL die ook voor het Nederlandse spoorwegnet geschikt is, rijdt vooral wanneer de 1832 voor langere tijd defect of in onderhoud is. Om de inzetbaarheid van de locomotief extra te benadrukken is de 186 181 voorzien van een speciale Benelux-bestickering.

Op 14 april 2016 is HSL-loc 1832 bij Deventer met een keteltrein onderweg van Bad Bentheim naar de Kijfhoek. p 20 september 2015 keert de 1315 terug in Nederland en wordt na aankomst in Blerick de 1304 voor het eerst in HSL-kleuren aan het publiek getoond. In oktober 2016 raakt de enige Nederlandse elektrische locomotief van HSL Logistik, de 1832, defect. Sindsdien is TRAXX-loc 186 181 met de opvallende kleurstelling regelmatig voor binnenlandse goederentreinen te zien. Zo is de loc op 23 oktober 2016 met een keteltrein aangekomen op Deventer Goederen. Hier zal de loc kopmaken om verder naar Bad Bentheim te rijden. In de zomer van 2015 wordt de Nieuwe Zijderoute tussen China en de Rotterdamse haven geïntroduceerd. HSL Logistik verzorgt het laatste deel van de 18 dagen lange reis. Op 15 december 2015 heeft HSL-loc 1304 de eer om de containertrein van Bad Bentheim naar de Kijfhoek te brengen. Op de foto de bruine loc met blauwe containers ter hoogte van Dijkerhoek.

Eind 2015 neemt HSL Logistik TRAXX-loc 186 181 in gebruik. De loc is van een opvallende bestickering voorzien. Op 15 december 2015 rijdt de loc als één van de eerste ritten een PON-trein tussen Bad Bentheim en Amersfoort. Op de foto is de trein bij Colmschate leeg op de terugweg naar Duitsland.Vanaf 12 april 2017 verdwijnt HSL Logistik per direct van het Nederlandse spoorwegnet. Het is de eerste keer dat de ILT met zo'n zware maatregel komt. De Inspectie concludeert dat het veiligheidsbeheersysteem van de vervoerder niet compleet is en niet aan de wettelijke eisen voldoet. Procedures en regelingen ontbreken en zijn onderling niet consistent. Het veiligheidssysteem wordt in de praktijk ook niet toegepast. Dit levert gevaar op voor de veiligheid op het spoor. Daarnaast blijkt uit het persbericht van de ITL dat HSL structureel te weinig aandacht aan de vakbekwaamheid van personeel besteedt. Zo rijden de treinen van de vervoerder het afgelopen half jaar drie keer door een rood sein. Uit het bericht blijkt ook dat de ILT HSL al langere tijd in de gaten houdt, maar dat de vervoerder te weinig doet met de diverse tekortkomingen die uit inspecties blijken. Zodra HSL Logistik het veiligheidsbeheersysteem op orde heeft, kan de vervoerder een aanvraag indienen voor een nieuw veiligheidscertificaat.

Lees hier het volledige bericht van de ILT

Terwijl Captrain de meeste Nederlandse treinen van HSL Logistik overneemt, zijn de logo's van HSL-loc 1832 afgeplakt. De zwart-wit geblokte locomotief rijdt enkele dagen met verschillende treinen die Captrain rijdt in opzending mee. Vanaf 18 april staat de loc terzijde op de Kijfhoek.

20170417 020 Large

Op de foto hierboven is te zien hoe Captrain-loc 1621 op 17 april 2017 met HSL-loc 1832 in opzending en een graantrein vanuit Bad Bentheim in Amersfoort aankomt.