Deventer' sik wordt opgeknapt - update

Tussen 1934 en 1951 schaft NS bijna 170 diesel-elektrische locomotoren aan. Het mekkerende geluid van de uitlaatfluit geeft ze de bekende bijnaam 'sik'. Pas in 2007 gaan de laatste exemplaren buiten dienst. Tientallen sikken rijden dan al bij museumorganisaties. Nog meer exemplaren belanden als statisch object bij bedrijven en particulieren. Zo belandt de 297 voor de vestiging van Volker Stevin Rail & Traffic in Deventer. De loc staat ruim tien jaar weg te roesten voor de blauwe loods aan de Duurstedeweg. In oktober 2016 is de loc overgebracht naar het Havenkwartier. Hier wordt de locomotor opgeknapt om in de loop van 2017 als herinnering aan het Deventerse industriespoor op een restant van het spoor bij het kruispunt van de Hanzeweg en de Industrieweg te worden neergezet.

De smerige Deventer' sik in het Havenkwartier op 15 oktober 2016.Van de 169 gebouwde locomotoren blijft meer dan de helft na hun terzijdestelling behouden. De praktische locs zijn gewild bij museumorganisaties maar belanden ook als statisch object in tuinen van bedrijven en particulieren. Ook is menig (voormalig) stationsgebouw opgesierd met een locomotor. In het najaar van 2000 krijgt locomotor 210 een plek op een restant van het industriespoor in Deventer. De loc vormt een blikvanger voor de nieuwe loods van Volker Stevin Rail & Traffic die bovenop het traject is gebouwd. In december 2005 gaat de sik naar Stichting De Locomotor. De stichting wil de 210 graag hebben omdat deze tot de eerste serie sikken uit 1934 behoort en hierdoor enkele afwijkingen heeft ten opzichte van de later gebouwde exemplaren. Terwijl de 210 naar de Amsterdamse Watergraafsmeer wordt overgebracht, verhuist de 297 uit 1938 van het Zwolse kantoor van Volker Stevin naar de vestiging in Deventer.

De 297 staat zo ruim tien jaar voor het bedrijfsgebouw aan de Duurstedeweg. In 2016 schenkt VolkerRail de locomotor aan de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. Op 12 oktober dat jaar is de locomotor overgebracht naar het Deventerse Havenkwartier. Hier wordt de loc opgeknapt om na de herinrichting van het kruispunt van de Hanzeweg en de Industrieweg op een bewaard stuk industriespoor te worden gezet. In november is de motorhuif die in zeer slechte staat is, gedemonteerd om elders ontroest en gerepareerd te worden. De rest van de locomotor is in de daaropvolgende maanden ter plekke schoongemaakt, ontroest en in de menie gezet. In de zomer van 2017 begint het aflakken van de loc.

De 297 voor de blauwe loods van VolkerRail op 15 juli 2016. De wisselhendel bij het restant van het industriespoor. Op de achtergrond is het stootblok te zien dat in 2013 bij het spoor is geplaatst. Deventer, 28 februari 2014. De locomotor staat op een kort stuk spoor in het Deventer' Havenkwartier. Achter de loc is een deel van de karakteristieke grijze silo te zien. Deventer, 15 oktober 2016. In november is de motorhuif van de loc gehaald. Deventer, 28 november 2016.

De 297, geheel ontroest en in de menie. Deventer, 15 juli 2017.Het Deventerse industriespoor is decennialang van groot belang voor de industriële ontwikkeling van de stad. Het spoor verbindt vanaf 1925 een groeiend aantal bedrijven aan het Nederlandse spoorwegnet. Het industriespoor ontwikkelt zich in de loop der jaren tot een uitgebreid netwerk dat grotendeels uit straatspoor bestaat. Vanaf de jaren '70 neemt het belang van het industriespoor af en zijn diverse baanvakken opgebroken. In mei 2003 rijden de laatste treinen waarna de laatste delen worden opgebroken.

Het industriespoor in de hoek van de kruising tussen de Industrieweg en de Hanzeweg op 25 oktober 2009.Inmiddels is als herinnering aan de spoorweggeschiedenis in de stad op een aantal plekken rails in het straatwerk opgenomen. Ook is een deel van de oprit naar het Deventer Goederenstation bewaard gebleven.

Het laatste deel van het originele industriespoor ligt bij het kruispunt van de Hanzeweg en de Industrieweg. Locomotor 297 moet hier samen met een stootblok dat hier in 2013 is neergezet en een informatiepaneel de herinnering aan het uitgebreide netwerk van het industriespoor in Deventer levend houden. Tijdens de reconstructie van het kruispunt is het spoor tijdelijk opgebroken.

Zie voor meer informatie over het industriespoor de website deventerindustriespoor.nl

Fotoreportages van de renovatie van de 297 zijn te zien op de website sied.nl