NB: Spoorlijn Turnhout - Tilburg

In 1864 begint de Société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique met de aanleg van de spoorlijn Turnhout - Tilburg. In oktober 1867 is de spoorlijn in gebruik genomen. De verbinding wordt geëxploiteerd door het samenwerkingsverband van Belgische spoorwegmaatschappijen Chemins de fer Grand Central Belge. De GCB exploiteert dan al enkele jaren de spoorlijnen rondom de grensovergang bij Roosendaal. De spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg is dan ook voornamelijk van belang voor het regionale reizigersvervoer en het vervoer van steenkool voor de Tilburgse industrie. Met de opening van de spoorlijn tussen Tilburg, 's-Hertogenbosch en Nijmegen in 1881 ontstaan de eerste plannen voor doorgaande internationale treinverbindingen. Doordat de GCB in België echter geen aansluitende hoofdlijnen exploiteert, blijven internationale treinen vooralsnog via Roosendaal rijden.

In 1898 worden de Belgische spoorlijnen genationaliseerd. Tegelijkertijd gaat exploitatie van het Nederlandse deel van de spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg naar de Staatsspoorwegen. De SS krijgt hiermee de kortste verbinding tussen Amsterdam, Brussel en Parijs in handen. De spoorwegmaatschappij koopt direct een groot stuk grond bij de Nederlands-Belgische grens bij Baarle Nassau en begint hier met de aanleg van een uitgebreid grensstation. In 1906 neemt de SS het enorme emplacement Baarle Nassau Grens/Weelde Statie in gebruik. Het emplacement met een stationsgebouw van 167 meter lengte wordt halverwege doorsneden door de Nederlands-Belgische grens. Aan beide zijden van de grens liggen grote rangeerterreinen met ruim 20 sporen. Daarnaast zijn diverse seinhuizen, douaneloodsen, een locomotiefloods met draaischijf en verschillende dienstgebouwen neergezet. Voor het spoorweg- en douanepersoneel is aan beide zijden van de grens een groot aantal woningen gebouwd. Vooral Weelde-Station groeit al de eerste jaren uit tot een echt dorp met parochie en school.

Naast het omvangrijke emplacement bij de grens leggen de Staatsspoorwegen vanuit Riel een goederenlijn naar de textielfabrieken in Goirle aan. De SS neemt deze verbinding in december 1900 in gebruik. De 3,5 kilometer lange spoorlijn is alleen in gebruik voor het goederenvervoer. In de zomer van 1942 is de verbinding gesloten en opgebroken.

Ondertussen werken de SS en HSM vanaf 1903 steeds intensiever samen. De spoorwegmaatschappijen besluiten dan ook het internationale treinverkeer tussen Amsterdam, Brussel en Parijs via de Oude Lijn en de grensovergang bij Roosendaal te laten rijden. Hoewel deze route langer is dan de verbinding via Tilburg en Turnout, worden hiermee ook steden als Rotterdam en Antwerpen bediend. De spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg blijft zo een regionale zijlijn. In 1934 staakt NS het reizigersvervoer op de spoorlijn. In diezelfde periode begint de geleidelijke verkleining van het emplacement Baarle Nassau Grens/Weelde Statie.

In 1958 neemt NS het verhoogde emplacement van station Tilburg in gebruik. De aansluiting van de lijn uit Turnhout is hierbij enkele kilometers naar het westen verlegd. Diezelfde periode is het enorme stationsgebouw van Baarle Nassau Grens/Weelde Statie grotendeels gesloopt. Alleen beide eindgebouwen blijven staan. In 1973 rijdt de laatste goederentrein tussen Tilburg en Turnhout. Een jaar later start de Stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout met toeristische ritten tussen Tilburg en de Belgische grens. De stichting gaat in 1982 failliet. in de daaropvolgende jaren is de spoorlijn opgebroken. Ook de eindgebouwen van het station Baarle Nassau Grens/Weelde Statie zijn deze periode gesloopt. Het overwoekerde perron is grotendeels bewaard gebleven. Op het grootste deel van het baanvak is een fietspad aangelegd.