De Betuweroute Rotterdam - Zevenaar

Om het goederenvervoer per spoor tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland te verbeteren, neemt NS in het plan Rail '21 uit 1988 op dat de Betuwelijn wordt omgebouwd tot hoogwaardige goederenlijn. De bestaande routes via Arnhem en Venlo worden met de plannen ontlast en de onrendabele spoorlijn tussen Dordrecht, Geldermalsen, Tiel en Elst krijgt een belangrijke impuls. Het plan omvat onder andere het geheel dubbelsporig maken en elektrificeren van de bestaande Betuwelijn en nieuwe verbindingen tussen de Kijfhoek en Sliedrecht en tussen Elst en Zevenaar. Grote plaatsen als Dordrecht, Leerdam en Tiel worden omzeild met geheel nieuwe spoorlijnen. Volgens de eerste plannen kunnen goederentreinen vanaf 1998 met een maximale snelheid van 160 km/h ongestoord tussen Rotterdam en Duitsland rijden. Om woonkernen te ontzien, onder andere met het oog op veiligheid en geluidshinder en het verkomen van conflicten met reizigerstreinen is in 1993 besloten een geheel nieuwe spoorlijn aan te leggen. Vijf jaar later begint uiteindelijk de aanleg van de nieuwe Betuwelijn. In 2007 is de Betuweroute, zoals de lijn inmiddels heet, in gebruik genomen.

Op 26 augustus 2017 rijdt DB Cargo-loc 189 067 met een witte soortgenoot over de Betuweroute bij Opheusden.De plannen uit 1988 zijn niet de eerste plannen voor een doorgaande route voor het omvangrijke goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland door de Betuwe. Ruim honderd jaar eerder hebben de Staatsspoorwegen en de GOLS vergevorderde samenwerkingsplannen. Omdat de SS zelf geen spoorlijnen mag aanleggen, wil de GOLS in 1883 in aansluiting op de Betuwelijn een dubbelsporige hoofdlijn tussen Elst en Zevenaar aanleggen. Met de nieuwe spoorlijn krijgen de Staatsspoorwegen een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en het kolen- en industriegebied in Westfalen. Omdat de SS alle hoofdspoorwegen met grensovergangen in Twente exploiteert, krijgt de spoorwegmaatschappij een jaar later van de regering geen toestemming om samen te werken met de GOLS zodra de verbinding tussen Elst en Zevenaar wordt aangelegd. De Staatsspoorwegen zien vervolgens af van de samenwerking en de GOLS legt de spoorlijn niet aan. 

Drie DB Schenker locomotieven uit de serie 189 staan op 22 juli 2012 met een goederentrein richting Rotterdam stil op de Betuweroute. Op de achtergrond is de vijftiende eeuwse torenspits van de Lieve Vrouwenkerk in Giessen-Oudekerk te zien.De Betuweroute start officieel bij het rangeerterrein Kijfhoek. De spoorlijn ligt voor een groot deel parallel aan de A15. De waterwegen de Noord, de Giessen en het Pannerdensch Kanaal worden via spoortunnels gepasseerd. Ook door Zevenaar loopt een spoortunnel van anderhalve kilometer. Bij de aanleg van deze tunnel is tevens ruimte vrijgelaten voor een eventuele aanleg van de HSL-Oost. Naast de aansluitingen op de Kijfhoek en op de Rhijnspoorweg bij Zevenaar heeft de Betuweroute ook verschillende aansluitingen op de spoorlijnen Utrecht - 's-Hertogenbosch en Arnhem - Nijmegen. Laatstgenoemde aansluiting is na een korte proefperiode in december 2014 pas sinds de zomer van 2015 definitief in gebruik. De aansluiting vanuit de richting 's-Hertogenbosch richting Duitsland en vice versa komt pas in oktober 2016 in dienst.

E-loc 189 068-0 rijdt op 22 september 2012 bij Zevenaar met een korte goederentrein over het conventionele spoor langs de aansluiting met de Betuweroute.Bij de opening van de Betuweroute is ook de Rotterdamse Havenspoorlijn onderdeel van de verbinding geworden. De veertig kilometer lange spoorlijn loopt van Kijfhoek via de Waalhaven, Pernis, Botlek en de Europoort naar de Maasvlakte. De verbinding is tussen 1878 en 1977 parallel aan de uitbreiding van de Rotterdamse haven aangelegd. Voor de aansluiting op de Betuweroute zijn enkele delen van het traject tussen 2004 en 2006 verlegd en aangepast. De havenlijn is sinds 2006 geheel dubbelsporig en elektrisch berijdbaar. In april 2015 start de aanleg van een derde spoor tussen de aansluiting bij Zevenaar, Emmerich en Oberhausen.