Van zijtak tussen Tzummarum en Franeker is tussen Tzummarum en de A31 vrijwel niets meer terug te vinden. Het traject kent slechts één stopplaats. Het haltegebouw van Dongjum is bewaard gebleven. Ondanks de uitbreiding van Franeker sinds de sluiting van de NFLS-lijn in 1936 is het oude tracé nog goed terug te volgen. Het oude baanvak vormt twee kilometer lang een groenstrook door de stad. Op het tracé ligt een wandelpad met de naam Dreeslaan. In het pad liggen zelfs nog twee voormalige spoorbruggen. Bij de grootste van de twee, de hoge brug over de Sexbierumer Vaart, zijn zelfs de originele brugliggers bewaard gebleven. Aan het eind van het pad staat het voormalige stationsgebouw Franeker Halte.

Het voormalige stationsgebouw Franeker Halte in de winter van 2001.