Vught

Het stationsgebouw van Vught op 7 april 2013.

Tijdens de aanleg van verschillende spoorlijnen door de Staat in de jaren '60 van de negentiende eeuw, wordt bij de bouw van stationsgebouwen in eerste instantie gebruik gemaakt van vijf standaardontwerpen, onderverdeeld in klassen. In de laatste jaren van de staatsaanleg zijn nog enkele standaardontwerpen aan deze reeks toegevoegd. Het eerste stationsgebouw dat afwijkt van de vijf types Waterstaatstations is het stationsgebouw van Vught. Het gebouw aan Staatslijn H wordt in 1868 in gebruik genomen. Het ontwerp wordt gezien als een nieuwe uitvoering van het Waterstaatstation van het type vierde klasse. In tegenstelling tot het eerdere ontwerp, kent het stationsgebouw een hoog middendeel en twee lage zijvleugels. Het ontwerp keert in een aangepaste vorm terug in Hedel, Barendrecht, IJsselmonde, Zwijndrecht en Zaltbommel. Terwijl al deze stationsgebouwen inmiddels zijn gesloopt, is het stationsgebouw van Vught grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven en in 2006 gerestaureerd.

In 2021 gaat het hele stationsgebied op de schop en krijgt Vught een verdiept station. Het historische stationsgebouw wordt verplaatst om ruimte te maken voor de verdiepte sporen.