Alkmaar Noord

 De zuidzijde van Alkmaar Noord op 29 juli 2017.

In september 1980 neemt NS aan de spoorlijn Den Helder - Amsterdam de nieuwe voorstadshalte Alkmaar Noord in gebruik. De haltegebouwen die aan beide zijperrons staan, zijn gelijk aan elkaar en krijgen een traditioneel uiterlijk dat aansluit op de woningen in de nabijgelegen nieuwbouwwijken. De bakstenen gebouwen met schuine daken liggen recht tegenover elkaar en beschutten tevens de perrons. Exact 40 jaar na de opening zijn beide gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

De nieuwe haltegebouwen zijn opnieuw gelijk aan elkaar en bestaan vooral uit opvallend grote perronkappen. De kappen hebben eenzelfde knik als de kap boven de trap aan de straatzijde van de nieuwe voetgangerstraverse van het Alkmaarse hoofdstation.