Metrohalte Schiedam Nieuwland op 12 juli 2020. Het rechter spoor is uitgevoerd als strengelspoor.Bij de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn is één van de eisen dat ook het goederenvervoer per spoor mogelijk moet blijven. De eerste plannen gaan uit van goederentreinen tot Maassluis of zelfs Hoek van Holland. Uiteindelijk is alleen het tracé tot station Vlaardingen Oost geschikt voor treinverkeer met dieseltractie. Omdat metro’s smaller zijn dan normale treinen zijn de perrons langs de Hoekse Lijn dichter langs het spoor geplaatst. Om ook het rijden van de bredere goederentreinen mogelijk te maken, is ter hoogte van de metrohaltes Schiedam Nieuwland en Vlaardingen Oost zogenaamd strengelspoor aangelegd.

De overgang van het strengelspoor naar het normale spoor even ten oosten van de halte Schiedam Nieuwland op 12 juli 2020.Strengelspoor is in Nederland voornamelijk toegepast in tramlijnen waar bijvoorbeeld de straten te smal zijn voor dubbelspoor. In plaats van een overgang naar enkelspoor waarvoor een wissel nodig is, ligt de rails ter plaatse als het ware in elkaar verstrengeld naast elkaar. Op de Hoekse Lijn is bij de overgang naar het strengelspoor juist wel een wissel nodig. Even voor de genoemde metrohaltes splitst het goederenspoor van de metrolijn af. De rails komen echter slechts een halve meter naast elkaar te liggen in hetzelfde baanlichaam en maken gebruik van dezelfde dwarsliggers. Hierdoor is over de gehele breedte geen extra ruimte nodig en kan het metroverkeer op het andere spoor gewoon doorgaan.

Na de ombouw van de Hoekse Lijn blijft het zuidelijke spoor tussen Schiedam en Vlaardingen Oost geschikt voor het goederenvervoer. Bij de metrohalte Schiedam Nieuwland ligt een strengelspoor aan de noordzijde van de metrolijn, waardoor de goederentrein met een extra afstand van een halve meter van het perron rijdt. Bij de halte Vlaardingen Oost ligt het strengelspoor aan de zuidzijde van de metrolijn. Ten westen van de metrohalte buigt de goederenlijn af naar het nieuwe emplacement dat eindigt voor de brug over de Vlaardingervaart/Oude Haven. Hiervandaan kunnen de verschillende bedrijfsaansluitingen aan de Vulcaanhaven worden bediend.

Tijdens het proefbedrijf van de Rotterdamse metro vinden op 1 juli 2019 ook de eerste testritten met goederentreinen plaats. Bijna drie maanden later gaat de metrodienst op de Hoekse Lijn van start. Rondom de terugkeer van het goederenvervoer blijft het echter lange tijd stil. Vooruitlopend op de definitieve vergunning rijden van eind augustus tot half november 2020 echter weer wekelijks enkele testtreinen.

Terug naar De Hoekse Lijn