Op 31 januari 2015 vertrekt DM'90 3448 uit Kampen naar Zwolle.Op het stationsgebouw van Kampen is het officiele eindpunt van de kilometrering vanuit Utrecht aangebracht en bewaard gebleven. Na de elektrificatie en vernieuwing van de spoorlijn wordt het Kamperlijntje enkele tientallen meters ingekort. Kampen, 13 maart 2016.De spoorlijn Zwolle – Kampen is de kortste spoorverbinding van Nederland en bovendien van 1969 tot 2017 het enige traject zonder stations tussen begin- en eindpunt. De spoorlijn is oorspronkelijk onderdeel van de Centraalspoorweg Utrecht – Amersfoort – Zwolle – Kampen. Bij de aanleg van de verbinding betaalt de gemeente Kampen een groot deel mee en dwingt hiermee af dat alle treinen vanuit Utrecht doorrijden naar Kampen. Hierbij moet in Zwolle kop gemaakt worden. In mei 1865 neemt de NCS het traject als laatste deel van de Centraalspoorweg in gebruik. In 1890 nemen de Staatsspoorwegen de verbinding over. Twee jaar later komt na lang onderhandelen een eind aan de rechtstreekse treindienst tussen Utrecht en Kampen. Ter compensatie rijden de Staatsspoorwegen voortaan een intensieve pendeldienst tussen Zwolle en Kampen. De kilometrering van de spoorlijn is nooit aangepast en vormt zo nog een herinnering aan de rechtstreekse verbinding met Utrecht.

Op 7 augustus 2021 is Keolis-treinstel 7308 even ten oosten van Zwolle Stadshagen onderweg naar het Zwolse hoofdstation.Nadat in 1903 de spoorlijn Utrecht – Zwolle volledig dubbelsporig is, ontstaan tien jaar later ook plannen om het traject Zwolle – Kampen van een tweede spoor te voorzien. Ook wanneer de Centraalspoorweg begin jaren ’50 wordt geëlektrificeerd, zijn er plannen ook het Kamperlijntje te elektrificeren. Van beide plannen komt echter niets terecht.

DE 2 treinstellen 173, 171 en 163 rijden als spitstrein van Zwolle naar Kampen. op 12 maart 1996 passeren ze hierbij het gebouwtje van de voormalige halte Zwolle Veerallee. Het gebouwtje is enkele jaren later gesloopt.In de jaren ’50 neemt het goederenvervoer op de verbinding aanzienlijk toe door de aanvoer van bouwmaterialen en landbouwvoertuigen voor de Noordoostpolder en de afvoer van vlas uit diezelfde polder. In de jaren ’60 is het emplacement in Kampen dan ook flink vergroot. In de jaren ’80 en ’90 neemt het goedervervoer op de verbinding langzaam af. In 1997 staakt NS het goederenvervoer op het Kamperlijntje.

Op 15 februari 2014 vertrekt DM'90-treinstel 3433 als sprinter naar Zwolle uit Kampen. Op de voorgrond is een deel van het redelijk omvangrijke maar ongebruikte emplacement van het station.Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad en de geplande halte bij Kampen aan diezelfde verbinding, ontstaan er plannen om het Kamperlijntje om te bouwen tot geëlektrificeerde tramlijn. Belangrijke reden is dat de dertien kilometer lange lijn met slechts één treindienst niet aantrekkelijk is voor zelfstandige exploitatie. De tramlijn zou optioneel kunnen worden doorgetrokken naar beide binnensteden.

In 2006 is de spoorlijn gedecentraliseerd en wordt de exploitatie in afwachting van de ombouw tot tramlijn aan NS gegund. Drie jaar later maken provincie Overijssel en de betrokken gemeentes de definitieve plannen voor de tramlijn bekend. Hierin zijn onder andere extra haltes en een passeerspoor opgenomen. De eerste tram zou in 2012 moeten gaan rijden.

In afwachting van de plannen wordt in december 2012 de Hanzelijn in gebruik genomen. Omdat het oude station van Kampen nog in gebruik is, krijgt de nieuwe halte bij Kampen de naam Kampen Zuid. Na twee mislukte aanbestedingsrondes besluit de provincie Overijssel in 2013 definitief af te zien van een tramlijn en de spoorlijn alsnog te elektrificeren. De spoorlijn is hierbij grotendeels vernieuwd en geschikt gemaakt voor een baanvaksnelheid van 140 km/u. Bij de Zwolse wijk Stadshagen komt een nieuwe halte en in Kampen is de lijn enkele tientallen meters worden ingekort om ruimte te maken bij het stationsgebouw.

Terwijl de voorbereidende werkzaamheden al plaatsvinden, is in januari 2017 het officiële startsein voor de elektrificatie gegeven. In december dat jaar zijn de werkzaamheden gereed en neemt Keolis de treindienst op het traject over. Door de slechte bodemgesteldheid kunnen de geplande rijtijden niet gehaald worden en is de opening van de halte Zwolle Stadshagen tot nader order uitgesteld. In juni 2019 is de halte bij wijze van proef twee weken in gebruik. Hierna is het baanvak aangepast om Zwolle Stadshagen alsnog in de dienstregeling op te nemen. Hierbij zijn onder andere bij IJsselmuiden een aantal bovenleidingsmasten vervangen door -portalen en is het perron van de halte verlengd zodat treinen sneller kunnen binnenrijden. De plaatsen van de seinen wordt weer aangepast aan een baanvaksnelheid van 100 km/u. Zwolle Stadshagen is in december 2019 alsnog ind de dienstregeling opgenomen.

Op 12 maart 2017 rijdt DM'90-treinstel 3448 over het talud tussen de brug over het Zwolle-IJsselkanaal en het viaduct over de Blaloweg naar eindpunt Zwolle. In de zomer van 2019 zijn bij IJsselmuiden diverse bovenleidingsmasten vervangen door -portalen. Keolis-treinstel 7308 rijdt op 10 augustus 2019 onder de nieuwe portalen richting Kampen. DM'90-treinstel 3428 rijdt op 1 oktober 2017 over het inmiddels geëlektrificeerde Kamperlijntje naar Zwolle. Ruim twee maanden later neemt Keolis de treindienst over met nieuwe FLIRT-treinstellen. Keolis-treinstel 7303 heeft op 2 juni 2019 de eer om als eerste treinstel Zwolle Stadshagen te bedienen.

DIENSTREGELING

DM '90 3446 rijdt op 13 maart 2016 Kampen binnen. Het uitgebreide emplacement wordt enkele maanden later opgebroken.In de beginjaren rijdt de NCS dagelijks met enkele treinen tussen Utrecht en Kampen. Vanaf de jaren ’80 van de 19e eeuw nemen de treinen steeds vaker rijtuigen voor Groningen en Leeuwarden mee. Na de overname door de Staatsspoorwegen groeit het aantal rechtstreekse treinen tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag enerzijds en Groningen en Leeuwarden anderzijds gestaag door en wordt niet langer van elke trein een rijtuig voor Kampen afgekoppeld. In aansluiting op de doorgaande sneltreinen rijden enkele lokaaltreinen. In 1892 wordt besloten de omslachtige uitvoering van de treindienst definitief te vervangen door een permanente pendeldienst tussen Zwolle en Kampen. De treinen rijden in aansluiting op de doorgaande sneltreinen. Met een frequentie van ruim dertig treinen per dag is het Kamperlijntje dan één van de drukst bereden spoorlijnen van Nederland.

Na de sluiting van de halte Veerallee in juni 1969 voert NS vrijwel een volledige halfuursdienst op de verbinding in. Enkele diensten vallen uit in verband met het goederenvervoer op de enkelsporige verbinding. In 1997 komt een eind aan het goederenvervoer op de spoorlijn worden de gaten in de dienstregeling opgevuld.

MATERIEELINZET

De eerste decennia rijden alle treinen op het Kamperlijntje uiteraard met stoomtractie. Om de kosten te drukken, zoekt NS begin jaren ’20 naar goedkopere exploitatievormen voor lokaallijnen. De oude hoofdlijn Zwolle – Kampen krijgt in 1923 de primeur met de inzet van benzinemotorrijtuigen van het type omBC. Later gaan ook andere motorrijtuigen op de verbinding rijden.

Een jaar lang rijdt NS planmatig met Plan U treinstellen tussen Zwolle en Kampen. Op 21 mei 1999 rijdt treinstel 112 Zwolle binnen.Vanaf 1951 rijden de vooroorlogse Dieseldrieën op de verbinding. Twee jaar later vervangt NS ze door het nieuwe Plan X-materieel. Na ruim dertig jaar trouwe dienst wordt het materieel in de loop van 1985 vervangen door Plan U-treinstellen. Twee jaar later keren de DE 2-treinstellen terug op de verbinding. In 1997 gaan de meeste DE 2 treinstellen terzijde en nemen Plan U-treinstellen de dienst op het Kamperlijntje weer over. Een jaar later laat NS het nieuwe Dieselmaterieel ’90 op de verbinding rijden. Van mei 1999 tot september 2001 rijden ook enkele overbodige DH-motorrijtuigen en -treinstellen op de verbinding. De treindienst wordt al dan niet gecombineerd en afgewisseld met het DM’90.

DM'90 3403 is op 7 oktober 2012 als één van de twee officiele Kamperlijn-stellen even voor Kampen onderweg van Zwolle naar Kampen.Eind 2006 zijn treinstellen 3403 en 3410 speciaal voor de treindienst op het Kamperlijntje voorzien van teksten op de zijwand en informatieschermen in de trein. Het komt regelmatig voor dat ook andere stellen tussen Zwolle en Kampen rijden. Begin 2014 zijn de stellen vervangen door de opgeknapte 3448 en 3449. Beide stellen hebben een soortgelijke bestickering als hun voorgangers. Anderhalf jaar later bestickert NS alle rijdende DM’90-stellen met de tekst ‘In opdracht van provincie Overijssel’. Hiermee komt een eind aan de speciale stellen voor de Kamperlijn.

In december 2017 neemt Keolis de treindienst tussen Zwolle en Kampen over van NS. De vervoerder rijdt de treinen tussen beide steden met treinstellen van het type FLIRT3.

Terug naar de Centraalspoorweg