Eind jaren ’80 ontstaat de ambitie om het Nederlandse spoorwegnet aan te sluiten op het Europese net van hogesnelheidslijnen. Met de HSL-Zuid worden Amsterdam en Rotterdam met Brussel, Parijs en Londen verbonden. HSL-Oost zorgt voor een snelle verbinding van Amsterdam en Utrecht naar Keulen en Frankfurt. De verbinding moet grotendeels via het bestaande tracé van de Rhijnspoorweg lopen. In 1993 beginnen de officiële voorbereidingen voor de hogesnelheidslijn. Vooruitlopend op een definitief kabinetsbesluit wordt het traject Amsterdam Bijlmer – Utrecht tussen 1999 en 2007 viersporig gemaakt. De twee buitenste sporen zijn geschikt voor snelheden tot 200 km/u. Bovendien is de bovenleiding geschikt gemaakt voor een spanning van 25kV. Via de zogenaamde Utrechtboog ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Schiphol, de Amsterdamse Zuidas en de spoorlijn naar Utrecht. In 1997 begint de uitbreiding van het Arnhemse stationsgebied. Behalve een nieuw stationsgebouw en een vierde perron komt ten westen van het station een ongelijkvloerse kruising tussen de Rhijnspoorweg en de lijn naar Nijmegen.

Ondertussen worden studies gemaakt voor het traject ten oosten van Utrecht. De bestaande spoorlijn moet zoveel mogelijk geschikt gemaakt worden voor snelheden tussen 200 en 300 kilometer per uur. Waar de spoorlijn door woonkernen loopt, zou deze zoveel mogelijk ondergronds gebracht moeten worden. Zo is parallel aan de tunnel van de Betuweroute bij Zevenaar al ruimte vrijgelaten voor een eventuele tunnel voor de hogesnelheidslijn. Ook moet een aantal passeersporen aangelegd worden. In 2001 besluit het kabinet definitief af te zien van de HSL-Oost. Wel is bepaald dat de capaciteit van het baanvak tussen Utrecht en de Duitse grens vergroot moet worden en zijn diverse verbeteringen ontwikkeld. Naast het uitbreiden van de capaciteit van het Arnhemse hoofdstation, wordt ook station Driebergen-Zeist uitgebreid. In Bunnik, Maarsbergen en Driebergen-Zeist worden kruisingen met het wegverkeer ongelijkvloers gemaakt. Ondertussen ontstaan weer plannen om de HSL-Oost alsnog te ontwikkelen.

Terug naar de Rhijnspoorweg

Terug naar de Betuweroute