Van de 169 gebouwde locomotoren blijft meer dan de helft na hun terzijdestelling behouden. De praktische locs zijn geliefd bij museumorganisaties maar belanden ook als statisch object in tuinen van bedrijven en particulieren. Ook menig (voormalig) stationsgebouw is opgesierd met een locomotor. Meer dan 40 locomotoren gaan naar Nederlandse museumorganisaties. De locs worden niet alleen gebruikt voor rangeerwerk en baanonderhoud, maar worden ook ingezet bij museale ritten.

HET SPOORWEGMUSEUM

Het Spoorwegmuseum beschikt over drie locomotoren. De 311 is al sinds 1987 eigendom van het museum. NS verkoopt de loc in 1952 aan de Koninklijke Zinkwit Maatschappij in Budel. Het bedrijf behoudt de locomotor in de oorspronkelijke groene kleurstelling. In deze kleurstelling is de loc ook door het museum in rijvaardige staat behouden. Naast de 311 beschikt het NSM ook over de 345 en 362. De 362 is één van de locs die voorzien is van een telescoopkraan. Beide locs zijn niet rijvaardig.

MUSEUM BUURTSPOORWEG

De MBS beschikt sinds 1991 over locomotor 293. De rijvaardige loc heeft sinds 2011 de rode kleurstelling die deze van 1952 tot 1992 ook heeft wanneer de loc in dienst is van Pakhuismeesteren van de Thee te Rotterdam. De 259 rijdt vanaf 1996 bij de MBS. De loc heeft de oorspronkelijke groene NS-kleurstelling. De 368 en 242 gaan respectievelijk in 2000 en 2001 naar de Museum Buurtspoorweg. Beide locomotoren zijn voorzien van telescoopkraan en worden dan ook voornamelijk ingezet bij het onderhoud van de spoorlijn. De MBS heeft beide locs in eerste instantie teruggebracht in de oorspronkelijke groene kleurstelling. De 242 komt begin 2017 na een onderhoudsbeurt echter weer in geel-grijze NS-huisstijl op de baan.

DE VELUWSCHE STOOMTREIN MAATSCHAPPIJ

De VSM bezit maar liefst zes rijvaardige locomotoren: De 218, 225, 265, 306, 309 en 321. Ook loc 307 is eigendom van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en is in het voorjaar van 2019 weer in de geel-grijze NS-huisstijl geschilderd. De geel-grijze 218 staat in de zomer van 2018 twee maanden op het voormalige stationsemplacement van Woudenberg-Scherpenzeel. De 306 is in oktober dat jaar gesloopt.

STOOMTREIN GOES BORSELE

In de winter van 1998 gaan de 262 en 264 van Strukton over naar de SGB. Beide locomotoren blijven bedrijfsvaardig. In december 2007 neemt de SGB de 361 over van STIBANS. De rijvaardige locomotor heeft een telescoopkraan. Eind augustus 2019 gaat de locomotor over naar de SHM. Ruim een maand later arriveert de 210 in Goes. De sik van Stichting de Locomotor is de jaren daarvoor geheel in oorspronkelijke staat teruggebracht en voorzien van een replica van de houtgasgenerator waarmee de loc tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst doet.

MUSEUMSTOOMTRAM HOORN-MEDEMBLIK

In mei 2010 gaan de 288 en 346 van de HIJSM over naar de SHM in Hoorn. Met onderdelen van de 346 wordt de 288 in rijvaardige staat hersteld. In september 2012 volgt locomotor 271 die tot dan eigendom is van de Stichting Klassieke Locomotieven. Zeven jaar later wordt ook kraansik 361 van de SGB eigendom van de SHM.

STOOM STICHTING NEDERLAND

Stoom Stichting Nederland beschikt over de rijvaardige 228.

STICHTING STADSKANAAL RAIL

De STAR beschikt in Stadskanaal over vier locomotoren. De 204, 249, 320 en 353. Alle locs zijn dienstvaardig. In de zomer van 2022 is de 203, die nog tot 2010 bij  C. Steinweg Handelsveem in de Rotterdamse Waalhaven rangeert, aan de STAR geschonken. De stichting is van plan ook deze oudste bewaarde locomotor van Nederland weer rijvaardig te maken.

ZUID LIMBURGSE STOOMTREINMAATSCHAPPIJ

De ZLSM in Simpelveld heeft de 248 in historische groene kleurstelling rijvaardig behouden. De telescoopkraan is later verwijderd.

STICHTING DE LOCOMOTOR

De stichting bewaart in eerste instantie maar liefst zes locomotoren. De 210, 211, 252, 276, 285 en 347. De 210 is in 2017-2018 zoveel mogelijk teruggebracht naar de uitvoering van begin jaren ’40. Naast de originele kleurstelling krijgt de locomotor onder andere automatische koppelingen en een (niet werkende) houtgasgenerator. In deze uitvoering laat de loc zien hoe het tekort aan diesel tijdens de Tweede Wereldoorlog creatief is opgelost. Vanaf oktober 2017 staat de locomotor twee jaar in het Spoorwegmuseum. Op 3 oktober 2019 is de sik naar de SGB in Goes overgebracht.

De rijvaardige 211 staat sinds januari 2017 op een stuk teruggelegd spoor bij het voormalige stationsgebouw van Groenlo. De rijvaardige kraansik 252 staat sinds de zomer van 2017 op het emplacement van Veghel. Stichting Industrieel Erfgoed Meierij wil het resterende spoorwegtracé door Veghel gebruiken voor het rijden met een korte goederentrein. Ook de 285 is rijvaardig en staat sinds 2007 in originele kleurstelling in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Ook de 347 is rijvaardig en staat sinds 2004 in de originele kleurstelling bij het Havenmuseum aan de Leuvehaven in Rotterdam. De 276 rangeert lange tijd voor het Spoorwegmuseum bij het depot in Blerick. Begin april 2020 gaat de sik over naar Fairtrains.

TRANSIT OOST

Locomotor 270 staat sinds 1999 bij station Winterswijk. In 2001 is de loc teruggebracht in de originele kleurstelling. De locomotor is rijvaardig. In eerste instantie is de loc eigendom van Museum het GOLS-station dat in 2014 opgaat in Transit Oost.

STICHTING HISTORISCH DIESELMATERIEEL

De stichting bezit vier locomotoren: de 243, 244, 301 en 334. De geheel gerenoveerde 243 is rijvaardig. De 244 is jarenlang eigendom van Museum Vliegbasis Deelen en bij een nabijgelegen boerderij gestald. In 2018 wordt de locomotor door de SHD in Amersfoort opgeknapt om ingezet te worden bij rangeerwerkzaamheden. De 301 staat sinds augustus 2018 in groene kleurstelling bij het voormalige stationsgebouw Woudenberg-Scherpenzeel.

HOOGOVENS STOOM IJMUIDEN

Hoogovens Stoom IJmuiden is eigenaar van locomotor 316. De rijvaardige loc heeft dezelfde groen-rode keurstelling als de rijtuigen van de vereniging.

STICHTING 2454 CREW

De Stichting 2454 Crew neemt locomotor 232 in 2020 over van Stichting Wijs. De loc heeft nog NS-kleuren en is rijvaardig. De locomotor wordt vooralsnog voor rangeerwerkzaamheden bij de werkplaats van Spoorijzer in Roosendaal ingezet. In augustus 2021 gaat ook geel-grijze kraansik 276 van Fairtrains over naar de stichting. In mei 2022 krijgt de 2454 Crew ook de groene kraansik 246 die jarenlang bij Stichting tot Behoud van Weg en Werken in Haarlem staat.

FAIRTRAINS

Fairtrains bezit sinds de zomer van 2017 de 231 voor rangeerwerkzaamheden bij de museumloodsen in Blerick. Het bedrijf is in juli dat jaar opgericht om niet meer gebruikt spoorwegmaterieel op te knappen en te verhuren aan commerciële vervoerders. Begin april 2020 krijgt de 231 versterking van kraansik 276 van Stichting de Locomotor. De 276 gaat ruim een jaar later over naar de Stichting 2454 Crew.

Onderstaande locomotoren zijn als statisch object bewaard:

 • 217 Uden: staat samen met de 319 als monument bij aannemer Tini van Lanen
 • 230 Onnen: als monument bij het rangeerterrein
 • 234 Vanaf mei 2019 onderdeel van de collectie van het Straatbeeldmuseum van IJsseldijk in Moerdijk
 • 238 Uithoorn: sinds juni 2001 als monument bij het voormalige stationsgebouw
 • 250 Berkel-Enschot: loc staat sinds 2013 bij het NS Componentenbedrijf
 • 251 Hoedekenskerke: staat op een speelterrein achter het stationsgebouw van de SGB
 • 253 Weert: statisch object bij Muijs Containerreparatie
 • 257 Weert: statisch object bij Muijs Containerreparatie
 • 283 Loon op Zand: staat sinds april 2002 samen met een goederenwagon bij Experience Island Het Blauwe Meer
 • 289 Winterswijk: sinds december 2012 monument bij het Gerrit Komrij College nabij het GOLS-station
 • 291 Tynaarlo: staat sinds februari 2002 als statisch object bij Café Perrron3 nabij het voormalige station Vries-Zuidlaren
 • 292 Barneveld: staat voor partycentrum Het Hoefslag
 • 296 Weert: statisch object bij Muijs Containerreparatie
 • 297 Deventer: is vanaf februari 2018 monument Deventer industriespoor bij kruispunt Hanzeweg/Industrieweg
 • 301 Woudenberg: staat sinds augustus 2018 bij een supermarkt nabij voormalig station Woudenberg-Scherpenzeel
 • 303 Steinbach (D): locomotor staat sinds 2012 in Railion-kleurstelling bij het voormalige stationsgebouw
 • 314 Zuidbroek: staat sinds mei 2022 met ander spoorwegmaterieel bij Bed & Breakfast Shunter Inn
 • 319 Uden: staat samen met de 217 als monument bij aannemer Tini van Lanen
 • 320 Marrum-Westernijkerk: staat sinds maart 2013 voor het voormalige stationsgebouw
 • 323 Sneek: sinds januari 2005 naast het stationsgebouw waar het Nationaal Modelspoormuseum is gevestigd
 • 324 Roermond: staat bij Jos Menthen Metaalrecycling in Roermond
 • 326 Barneveld: staat sinds maart 2017 met een ‘kippenwagen’ van de MBS voor het Pluimveemuseum
 • 327 Zuidbroek: Locomotor staat sinds juli 2021 voor het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum
 • 328 Noordwijk: als monument voor het kantoor van VLK Groep
 • 329 Huis ter Heide: staat sinds juli 2020 in historische kleuren naast het voormalige stationsgebouw
 • 335 Utrecht: statisch object bij het Museum van Zuilen op het voormalige Werkspoorterrein
 • 338 Weert: statisch object bij Muijs Containerreparatie
 • 352 Aalsmeer: sinds december 2000 monument voor het voormalige stationsgebouw
 • 354 Waterhuizen: monument bij Waterhuizen aansluiting
 • 355 Den Haag: als monument bij de Stoomgroep West Zuiderpark
 • 357 Enschede: staat sinds begin 2007 bij Hein Heun Sloopwerken op een stuk bewaard straatspoor op de Binnenhaven
 • 358 Best: als statisch object bij AquaBest
 • 359 Hollandscheveld: sinds juni 2001 als rijdend monument bij een particulier in de tuin
 • 366 Valkenburg ZH: Stoomtrein Valkenburgsemeer, Nationaal Smalspoormuseum

Naast bovengenoemde locomotoren staan de 209, 213, 214, 222, 247, 292, 299, 300, 350 en 369 opgeslagen in Barneveld.