In 1885 opent de GOLS de spoorlijn van Ruurlo naar Doetinchem. De 18 kilometer lange lijn is onderdeel van een omvangrijk netwerk van lokaallijnen door de Achterhoek en Twente dat rond dat jaar in gebruik is genomen. Een groot deel van het GOLS-netwerk is in de jaren ’30 gesloten voor het reizigersvervoer. Op een aantal lijnen blijven tot in de jaren ’70 goederentreinen rijden. Ook de 18 kilometer lange verbinding tussen Ruurlo en Doetinchem wordt in mei 1937 opgeheven voor het reizigersvervoer. Het baanvak Ruurlo – Zelhem wordt tegelijkertijd voor het goederenvervoer gesloten. Vijf jaar later wordt het goederenvervoer tussen Doetinchem en Zelhem op last van de bezetter gestaakt. Hierna is het baanvak opgebroken om de rails elders te gebruiken. In 1948 is de spoorwegverbinding hersteld. Hierna is het het traject tot in 1972 in gebruik voor het goederenvervoer. Enkele jaren later is ook dit laatste deel van de spoorlijn Ruurlo – Doetinchem opgebroken.

Het kaarsrechte fietspad tussen Zelhem en Doetinchem wordt op diverse plekken onderbroken door andere wegen. Dorogaans wijkt het fietspad hier van het oude tracé af.Van het baanvak Ruurlo – Zelhem, dat voor de oorlog is opgebroken, zijn op veel plekken de sporen grondig uitgewist. Vanaf de voormalige halte Wolfersveen, zo’n zeven kilometer van Ruurlo, tot Zelhem is het baanvak echter grotendeels goed te volgen via een smal (fiets)pad. In Zelhem zelf ligt het tracé als een kaarsrechte houtwal door een woonwijk. Niet alle delen zijn hierbij begaanbaar. Bovendien is het stationsgebouw van het dorp bewaard gebleven. Aan de straatzijde is het gebouw vrijwel in originele staat. Ten zuiden van het stationsgebouw is het tracé door de bouw van diverse nieuwe bedrijfspanden niet meer te herkennen.

Van Zelhem tot Doetinchem ligt een geasfalteerd fietspad over het voormalige spoorwegtracé. Buiten de ligging van het fietspad zijn op en langs het pad geen herkenningspunten van de vroegere spoorlijn te vinden. Het fietspad eindigt even voor het station van Doetinchem. Hier herinnert tot 2016 een doodlopend uithaalspoor van het emplacement aan de voormalige spoorlijn naar Ruurlo. Het spoor is dat jaar opgebroken bij de herinrichting van het emplacement.

Even ten noorden de Ruurloseweg ligt een overharde bomenlaan op het voormalige spoorwegtracé. Na de Ruurloseweg ligt tot Zelhem een smal fietspad op het voormalige spoorwegtracé. De voormalige spoordijk even ten noorden van Zelhem. Het smalle fietspad heeft de toepasselijke naam 'Oude Spoorbaan'.
In Zelhem is het voormalige stationsgebouw bewaard gebleven. Van de rand van Zelhem tot Doetinchem ligt een breed geasfalteerd fietspad op het voormalige spoorwegtracé. In Zelhem zelf is het tracé enige tijd als groenstrook te herkennen. De voormalige spoorlijn maakt even voor Doetinchem een ruime boog naar het station. In Doetinchem is een klein deel van de lijn naar Ruurlo gebruikt als uithaalspoor van het emplacement. Enkele jaren geleden is echter een deel van de rails verwijderd, zodat het spoor geen aansluiting op de spoorlijn Winterswijk - Zevenaar heeft. Het spoor zelf is in de loop van 2016 opgebroken.