Eind 1946 neemt NS tussen Nieuw Amsterdam aan de spoorlijn Zwolle – Emmen en het olieveld van de NAM bij Schoonebeek een zeven kilometer lange goederenlijn in gebruik. In september 1996 staken de NAM en NS na vijftig jaar het olievervoer per spoor. De zogenaamde olielijn is in mei 2000 officieel gesloten. Hierna is de brug over het Stieltjeskanaal in open stand vastgezet. Nadat er jarenlang plannen zijn om het olievervoer te hervatten, is het emplacement van de NAM zo’n tien jaar na de sluiting opgebroken. Ook op andere plekken zijn delen van de rails verwijderd. In 2016 is de rest van de lijn opgebroken en blijft alleen de ophaalbrug over het Stieltjeskanaal bewaard.

Na het opbreken van de spoorlijn blijven diverse overwegen liggen. Zo ook in dit fietspad bij Stieltjeskanaal op 8 oktober 2017.Na de sluiting van de NAM-lijn zijn er onder andere plannen om er een museumspoorlijn van te maken. In 2014 zet ProRail het resterende deel van spoorlijn te koop. Ook dan zijn er plannen om de spoorlijn bijvoorbeeld geschikt te maken voor railfietsen. In augustus 2015 is de lijn definitief verkocht. De uiteindelijke koper laat de complete lijn echter opbreken om de gronden aan de nabijgelegen landeigenaren door te verkopen. In februari 2016, zeventig jaar na de start van de aanleg van de NAM-lijn, is de spoorlijn opgebroken. Grote delen van het tracé worden vrijwel direct bij de landbouwgronden getrokken. Een aantal delen van het voormalige spoorwegtracé blijft vooralsnog in het landschap liggen. Ook veel overwegen blijven bewaard. De andreaskruizen die hier tot de sloop van de lijn staan, zijn wel verwijderd. Even ten zuiden van Veenoord blijft één van de betonnen landhoofden van de voormalige spoorbrug over De Wijk bewaard. Het hefgedeelde van de brug is al in 1971 verwijderd toen ook de waterweg is gedempt.

De NAM-lijn ligt over een lengte van 400 meter parallel aan de spoorlijn Zwolle - Emmen. Hier is de rails vooralsnog gedeeltelijk blijven liggen. Het aansluitwissel en de overweg in de Nieuweweg zijn wel verwijderd. Veenoord, 26 maart 2016. Tussen de overweg in de Nieuweweg en de vroegere overweg in de Spoorbaan is ook een stuk rails blijven liggen. Veenoord, 26 maart 2016. De vroegere spoorboog even ten westen van Veenoord, 26 maart 2016. Nogmaals de vroegere spoorboog even ten westen van Veenoord, 26 maart 2016.
Van de vroegere spoorbrug over De Wijk bij Nieuw Amsterdam blijft één betonnen landhoofd bewaard. Het andere landhoofd is samen met de brug verwijderd. De waterweg is al in 1971 gedempt. Op de foto is te zien hoe de lijn richting Nieuw Amsterdam bij de landbouwgronden is getrokken. Veenoord, 8 oktober 2017. In de bossen bij Zandpol is het tracé nog duidelijk te herkennen en is op 8 oktober 2017 ook nog een overweg in een fietspad aanwezig. De andreaskruizen zijn wel verdwenen. Even ten noorden van het Stieltjeskanaal is het voormalige spoorwegtracé al volledig aan de landbouwgronden toegevoegd. Stieltjeskanaal, 8 oktober 2017. Bij het vaste gedeelte van de brug over het Stieltjeskanaal zijn op 8 oktober 2017 nog enkele spoorse restanten terug te vinden.

BRUG OVER HET STIELTJESKANAAL

Eén van de meest karakteristieke punten van de voormalige olielijn is de brug over het Stieltjeskanaal bij het gelijknamige buurtschap. De ophaalbrug vervangt bij de verbreding van het kanaal in de jaren ’70 de oorspronkelijke spoorbrug die tot de aanleg van de NAM-lijn van de spoorlijn de Papenpadsloot in Zaandam kruist.

De ophaalbrug over het Stieltjeskanaal op 8 oktober 2017. Detail van de spoorse restanten rondom de brug. Stieltjeskanaal, 8 oktober 2017. Eén van de relaiskasten die nog bij de brug aanwezig zijn. De vroegere overwegen aan beide zijden van de brug zijn net als de seinen verdwenen. Stieltjeskanaal, 8 oktober 2017. Het voormalige spoorwegtracé en de brug gezien vanuit Schoonebeek op 8 oktober 2017.