Om het snel groeiende aantal reizigers op te vangen, besluit NS eind jaren ’80 nieuw dubbeldeksmaterieel en nieuwe locomotieven te bestellen. Het materieel is gebaseerd op bestaande ontwerpen en kan zo snel worden gebouwd. In 1990 bestelt NS 81 locomotieven van de nieuwe serie 1700. In december 1991 komt het eerste exemplaar in Nederland aan. Dat jaar start tevens de ontwikkeling van speciale motorwagens voor de dubbeldeksstammen. Eind jaren ’90 vervangen de motorrijtuigen 50 locomotieven. Vrijgekomen locs vervangen de serie 1600 in de reizigersdienst. Deze schuiven door naar de diensten van de laatste locs uit de jaren ’50. De serie 1700 rijdt alleen reizigerstreinen. Door het teruglopend aantal getrokken treinen gaan rond 2010 de eerste locs terzijde. In 2015 verdwijnen de laatste ‘normale’ Intercityrijtuigen uit de normale treindiensten en rijden de resterende locs alleen nog met gereactiveerde dubbeldeksrijtuigen en enkele internationale treinen.

Op 18 september 2016 vertrekt E-loc 1780 met glimmende neus en DDM-1 treinstam 7206 als intercity van Amsterdam Centraal naar Leiden Centraal uit Heemstede-Aerdenhout.
Huidig materieelbestand serie 1700:  
in dienst bij NS: 1739, 1744-1746, 1750, 1752, 1761, 1765,
in dienst bij Lineas: 101001-101003 (ex 1772, 1775, 1781)
in dienst bij Strukton: 1736, 1740, 1756
in dienst bij DC Tractie: 1751 (als 101004 bij TCS) 1760, 1766, 1770, 1780
in dienst bij VolkerRail 7143, 7178 (ex 1743, 1778)
terzijde: 1732
gesloopt: 1701-1731, 1733-1735, 1737, 1738, 1741, 1742, 1747-1749, 1753-1755, 1757-1759, 1762-1764, 1767, 1769, 1771, 1773, 1774, 1776, 1777, 1779
behouden: 1768

E-loc 1762 staat op 6 mei 2010 naast de latere museumloc 1856 op de Amsterdamse Watergraafsmeer. Op de achtergrond een aantal oude dubbeldeksrijtuigen. De loc's uit de serie 1600/1800 verzorgen 25 jaar de tractie van deze rijtuigen. In 2011 worden ze opgevolgd door loc's uit de serie 1700.Met het oog op het toenemend aantal reizigers door de invoering van de OV-jaarkaarten voor militairen en studenten en de fileproblematiek in de Randstad ontstaan in 1988 plannen om 45 tot 85 extra locomotieven van de serie 1600 te bestellen en deze samen met een groot aantal nieuwe dubbeldeksrijtuigen in te zetten. Beide materieelsoorten zijn vervolgseries van bestaand materieel en kunnen dus snel geleverd worden. Tegelijkertijd wordt gesproken over een geheel nieuwe serie locomotieven die als serie 1700 halverwege de jaren ’90 de oudste locomotieven uit de jaren ’50 moet vervangen. Uiteindelijk bestelt NS in januari 1990 38 locomotieven die uiterlijk vrijwel gelijk zijn aan de locomotieven van de serie 1600. Technisch zijn de locs op een aantal punten afwijkend. Zo krijgen ze een automatische koppeling en andere toepassingen zodat de dubbeldeks-trek/duweenheden als treinstellen behandeld kunnen worden. NS plaatst al in december 1990 een vervolgorder voor nog eens 43 locomotieven. De locs krijgen de nummers 1701-1781. In navolging van de locomotieven van de series 1300 en 1600 krijgt een deel van de locs een plaatsnaam met gemeentewapen.

De getrokken nachttreinen tussen Emmerich en Amsterdam behoren lange tijd tot het takenpakket van de locs uit de serie 1700. Op 26 oktober 2013 rijdt loc 1746 bij Ellecom met de omgeleide CNL 446 van Emmerich naar Amersfoort om vervolgens leeg door te rijden naar de Watergraafsmeer.De 81 locomotieven van de serie 1700 zijn bij indienststelling voornamelijk gebruikt voor het trekken en duwen van Dubbeldeksstammen. Om eenvoudig te kunnen koppelen met andere DD-AR-treinstammen zijn deze locomotieven aan één zijde voorzien van een automatische koppeling. Alleen de 1735-1741 rijden na hun indienststelling ruim een jaar als normale locomotief. Hierbij rijden ze naast reizigerstreinen ook goederentreinen. Wanneer voldoende DD-AR materieel beschikbaar is, zijn ook deze locomotieven bij dubbeldeksstammen gevoegd. In de zomer van 1994 zijn in totaal 81 locomotieven en 79 dubbeldeksstammen beschikbaar.

E-loc 1750 is op 25 maart 2012 met de InterCity Berlijn aangekomen in Amsterdam Centraal. De internationale sneltreinen rijden dat weekend weer via Amsterdam en de Westelijke Tak naar Schiphol en Hoofddorp.Eind jaren ’90 vervangen 50 speciaal voor de dubbeldeksstammen ontwikkelde motorrijtuigen een groot deel van de locomotieven. Hoewel het dan nog de bedoeling is dat 21 exemplaren door NS Cargo worden overgenomen, vervangen de vrijgekomen locomotieven een aantal locs uit de serie 1600 in de reizigersdienst. Deze vervangen op hun beurt de laatste elektrische locomotieven van de series 1100, 1200 en 1300 in de goederendienst. In januari 1998 komen eerste locomotieven beschikbaar voor de getrokken reizigersdienst. De volgende jaren volgen bijna 50 exemplaren. De 1701-1728 blijven in combinatie met de DD-AR-stammen rijden. De 1729-1732 kunnen naar behoefte worden aangepast voor DD-AR-dienst of overige diensten.

Ook na het verdwijnen van de Intercityrijtuigen komen de locomotieven van de serie 1700 nog regelmatig op de IJssellijn. Bij stremmingen wordt de IC Berlijn regelmatig via Zwolle omgeleid. Zo rijdt E-loc 1750 op 3 april 2016 onderweg van Amsterdam naar Bad Bentheim even ten zuiden van Olst.Februari 2000 raakt de 1735 bij een brand in Venlo ernstig beschadigd en gaat als eerste loc uit de serie buiten dienst. De loc is in oktober 2002 gesloopt. Door het dalende aantal getrokken reizigerstreinen en de inzet van intercityrijtuigen op de hogesnelheidslijn ontstaat bij NS Reizigers een overschot aan elektrische locomotieven. Nadat de meeste locs uit de serie 1800 buiten dienst zijn gesteld, volgen eind 2009 de eerste locs uit de serie 1700.

Op 9 augustus 2015 is E-loc 1741 met dubbeldeksstam 7337 bij Nijkerk onderweg als sprinter van Zwolle naar Utrecht Centraal.In november 2011 nemen de 1769, 1770, 1772-1781 de tractie van de oude Dubbeldeksrijtuigen over van de terzijde gestelde locs uit de serie 1800. De locomotieven zijn op enkele punten aangepast en hierdoor niet langer geschikt voor het rijden van trek-duwtreinen met Intercityrijtuigen. Om genoeg locs voor de overige diensten beschikbaar te hebben, komen enkele eerder terzijde gestelde exemplaren opnieuw in dienst. In de zomer van 2012 gaan zowel de dubbeldeksrijtuigen als de twaalf locomotieven terzijde. In de daaropvolgende herfstperiode zijn de 1770, 1774, 1777 en 1778 in zogenaamde Sandite-campagne ingezet. De locs rijden in duo’s met in het midden een container over verschillende baanvakken om de sporen van de speciale gel te voorzien. De vier gaan na afloop van de campagne opnieuw terzijde. In februari 2013 gaan de 1774 en 1777 over naar NS Hispeed. In de maanden daarna komen ook de 1770, 1778-1780 weer in dienst. NS Hispeed gebruikt de locomotieven in eerste instantie voor de verwarming van de rijtuigen voor de Beneluxtrein op de Haagse Binckhorst en het onderhoudstransport van de rijtuigen tussen de hofstad en Maastricht. Later rijden de locs ook andere overbreningsritten en getrokken treinen. Uiteraard met uitzondering van de trek-duwstammen met ICR.

Op 28 juli 2019 rijdt E-loc 1739 bij Olst met een omgeleide IC Berlijn naar de Duitse hoofdstad.De ombouw van het DD-AR-materieel tot intercitymaterieel zorgt ervoor dat de 28 locomotieven die met dubbeldeksstammen rijden eind 2012, begin 2013 geleidelijk terzijde gaan. De omgebouwde dubbeldeksrijtuigen vormen alleen nog treinstammen in combinatie met motorrijtuigen. Twintig treinstammen zijn bovendien met behulp van vrijgekomen dubbeldeksrijtuigen verlengd tot zeswagenstam. De overige rijtuigen, waaronder enkele tientallen stuurstandrijtuigen, gaan net als de locomotieven terzijde. Op 30 mei 2013 rijdt de laatste combinatie van een locomotief uit de serie 1700 met dubbeldeksrijtuigen.

Op 6 juni 2016 is E-loc 1734 met DD-AR treinstam 7344 bij Colmschate onderweg als sprinter van Apeldoorn naar Enschede.Een half jaar later wordt bekend dat NS met resterende rijtuigen alsnog 18 driewagenstammen voor de sprinterdiensten gaat formeren. Voor de tractie van de treinstammen zijn vanaf augustus 2014 21 locomotieven uit de rijdende vloot aangepast en voorzien van automatische koppeling. De locs komen vrij door de afnemende inzet van de Intercityrijtuigen op het conventionele spoorwegnet. Wanneer de inzet met ICR in de loop van 2015 stopt, verdeelt NS de resterende rijdende locs in een groep voor NS International (1738, 1739, 1744-1746, 1750, 1752, 1753, 1761 en 1765) en een groep die met het oude Dubbeldeksmaterieel gaat rijden (1731, 1751, 1755, 1758, 1760, 1768, 1770, 1774, 1777-1780). Laatstgenoemde groep locomotieven staat grotendeels terzijde totdat de Dubbeldeksrijtuigen in dienst komen. Enkele exemplaren versterken het park van NS International.

De eerste gereactiveerde DDM-1 rijtuigen komen in de loop van 2016 op de baan waarna een uitgebreid proefprogramma begint. In juni dat jaar verschijnen de eerste stammen in de reizigersdienst. Vanaf september 2016 worden locs en rijtuigen weer planmatig ingezet. In de loop van 2017 gaan acht locomotieven door kleine defecten en gebrek aan reserveonderdelen voorlopig terzijde. Door een materieeloverschot heeft NS geen haast de locomotieven op te knappen en komen slechts enkele exemplaren, vaak na lange tijd, weer op de baan. De bijbehorende dubbeldeksstammen staan eveneens terzijde tot de locomotief eventueel is opgeknapt.

Serie 1700 bij andere vervoerders

Hoewel NS de meeste terzijde gestelde locomotieven uit de serie 1700 al snel aan de sloper aanbiedt, neemt Railpromo begin 2018 drie locomotieven over voor het rijden van de Dinner Train. De daaropvolgende jaren nemen ook andere vervoerders overbodige locomotieven over van NS. 

Lees hier meer over de locs van de serie 1700 bij andere vervoerders.

In maart 2018 schaft RailPromo drie overbodige 1700-en aan. De locs krijgen naast een nieuwe kleurstelling ook een nieuw nummer. Zo rijden de voormalige 1772 en 1781 op 26 mei 2018 als RFS 101002 en RFS 101001 met de dinertrein van de vervoerder onderweg naar Uitgeest door Amsterdam Sloterdijk.

In maart 2018 gaan de 1772, 1775 en 1781 als eerste exemplaren over naar een andere vervoerder. Railpromo neemt het drietal die maand over van NS. De locomotieven staan tot de overname zo’n zes jaar opgeborgen in Amersfoort. In de zomer van 2019 start de sloop van de eerste reeks terzijde gestelde locomotieven. Ook gaan de locomotieven die tot dan met dubbeldeksmaterieel rijden geleidelijk buiten dienst. In december dat jaar staakt NS de inzet van de gele stoptreindubbeldekkers. De bijbehorende locomotieven gaan hierbij eveneens terzijde. Hierna resteren alleen nog de exemplaren die met de IC Berlijn rijden. In de loop van 2020 weet NS nog verschillende exemplaren te verkopen. De meeste resterende terzijde gestelde locs zijn niet veel later voor de sloop aangeboden en in Eindhoven van de bruikbare onderdelen ontdaan. Begin 2021 start de sloop van de niet verkochte locomotieven. In december 2023 wordt de tractie van de IC Berlijn overgenomen door Vectrons en gaan de laatste locomotieven uit de serie 1700 bij NS terzijde.

E-loc 1759 komt op 24 mei 2010 met een intercity van Zwolle naar Arnhem door de bossen van Epse. Locs 1777 en 1770 zijn op 1 december 2012 met een Sandite-container bij Wolvega onderweg naar Leeuwarden. De locs rijden die dag enkele slagen tussen Groningen/Leeuwarden, Meppel en Zwolle om de zogenaamde Sandite-gel op de sporen aan te brengen. E-loc 1772 rijdt op 8 mei 2009 met een aantal ICL rijtuigen en loc 1758 achterop bij Twello als intercity van Deventer naar Amsterdam Centraal. E-locs 1772 en 1779 in een besneeuwd Zutphen, 24 december 2009.

INZET

E-loc 1773 trekt op 6 mei 2011 bij Dijkerhoek de internationale sneltrein van Berlin Ostbahnhof naar Schiphol.De eerste locomotieven van de serie 1700 gaan in de zomer van 1992 met DD-AR-materieel rijden op de trajecten van Amsterdam naar Den Helder, Enkhuizen en Lelystad. Door terugkerende problemen met de koppelingen wordt besloten dat per 1 november 1992 alleen nog bij Lijnwerkplaats Leidschendam gekoppeld en ontkoppeld mag worden. Hiervoor is een speciale noodomloop opgesteld. De treinstammen rijden dan inmiddels ook vrijwel alle stoptreinen tussen Amsterdam en Alkmaar en een groot deel van de sneltreinen tussen Amsterdam en Dordrecht/Breda. In de zomer van 1993 zijn de koppelingen verbeterd en mag op steeds meer plekken gecombineerd en gesplitst worden. Inmiddels zijn de 1735-1741 in januari 1993 ontdaan van hun automatische koppelingen en in de reguliere treindienst ingezet. De locomotieven rijden voornamelijk reizigerstreinen tussen Den Haag en Venlo en proef- en wegleerritten in de Rotterdamse Spoortunnel. Vanaf de zomerdienst van 1993 rijden de locs ook goederentreinen. Hierbij blijft de inzet voornamelijk beperkt tot het traject Kijfhoek – Venlo. Bij het ingaan van diezelfde zomerdienst gaan de locs met de DD-AR-treinstammen ook een groot deel van de intercity’s op de nieuwe doorgaande verbinding tussen Den Helder en Nijmegen rijden. Wanneer in 1994 voldoende DD-AR-materieel beschikbaar is, gaan ook de 1735-1741 met dubbeldeksstammen rijden.

Terwijl de complete treindienst tussen Zwolle en Roosendaal sinds april 2015 doordeweeks officieel alleen met DDZ-treinstammen hoort te rijden, verschijnt in de zomer dat jaar steeds vaker vervangend materieel op de verbinding. Naast VIRM- en ICM-treinstellen rijden ook bijna dagelijks DD-AR treinstammen op de IJssel-Brabantroute. Op 7 juli 2015 zijn treinstammen 1732+7336 en 7317+1767 bij Olst onderweg naar Zwolle.Eind 1997 worden de eerste locomotieven vervangen door de nieuwe motorrijtuigen. De locs worden ontdaan van de automatische koppeling en voor getrokken treinen in de reguliere reizigersdienst ingezet. De eerste vijf locomotieven gaan vanaf januari 1998 een aantal getrokken intercity’s tussen Den Haag en Heerlen rijden. Enkele maanden later zijn de locs ook tussen Den Haag en Venlo en tussen Haarlem en Eindhoven/Maastricht aan te treffen. Vanaf de zomer van 1999 laat NS opnieuw getrokken treinen tussen Zwolle en Roosendaal rijden. Ook hier worden de locs uit de serie 1700 ingezet. Om rangeerwerk aan de begin- en eindpunten te beperken, krijgen de treinen aan beide zijden een locomotief. Een jaar later verdwijnt het materieel weer van de verbinding. De locomotieven nemen ondertussen samen met locomotieven uit de serie 1800 de laatste diensten van de locomotieven uit de jaren ’50 over. Deze rijden tot eind jaren ’90 vrijwel alleen nog enkele internationale treinen tussen Schiphol en Bad Bentheim.

E-loc 1720 is op 20 april 2013 bij Helmond Brandevoort met dubbeldeksstam 7475 onderweg van Deurne naar Nijmegen. De combinaties van locomotieven uit de serie 1700 en de dubbeldeksrijtuigen worden dan al twee weken niet meer planmatig ingezet op het Nederlandse spoorwegnet. Begin 2002 formeert NS drie trek-/duwcombinaties, bestaande uit een loc uit de serie 1700, vier intercityrijtuigen en een dubbeldeksstuurstandrijtuig. De treinen rijden tussen Utrecht en Geldermalsen/Eindhoven. Vanaf april dat jaar rijden de locs weer op de IJssellijn. De treinen hebben opnieuw aan beide zijden een locomotief.

Op Koningsdag 26 april 2014 rijdt E-loc 1739 met zeven IC-rijtuigen als intercity van Zwolle naar Roosendaal even ten zuiden van Wijhe.In oktober 2003 komen de eerste ICR-stuurstandrijtuigen in dienst. Deze vervangen de tweede loc op de verbinding Zwolle – Roosendaal. Later verschijnen deze combinaties ook tussen Schiphol en Eindhoven, tussen Den Haag en Venlo en tussen Haarlem en Zuid-Limburg. Omdat de locomotieven uit de serie 1800 niet geschikt zijn voor de trekduwdienst met de stuurstandrijtuigen, rijden deze treinen uitsluitend met de locomotieven uit de serie 1700.

In december 2006 komt een einde aan de getrokken treindienst tussen Haarlem en Limburg. De locomotieven rijden hierna in combinatie met de geleasde ICL-rijtuigen in de nieuwe intercitydienst Amsterdam – Amersfoort (- Deventer). De treinen met ICL-rijtuigen rijden doorgaans met twee locomotieven als trek-trektreinen. In juni 2009 eindigt de inzet tussen Amsterdam en Deventer. Tot september rijden de locs en rijtuigen enkele spitsslagen tussen Schiphol en Lelystad. Van januari tot eind maart 2010 rijden ze enkele weken in een spitsslag tussen Schiphol en Maastricht en in enkele reguliere treinen tussen Den Haag en Venlo. Hierna gaan de ICL-rijtuigen terzijde.

Op 11 april 2015 rijdt NS door werkzaamheden bij Dieren een pendeldienst tussen Zwolle en Zutphen. Alle treinen worden met het gereactiveerde DD-AR gereden. Zo duwt E-loc 1767 treinstam 7317 bij Epse richting Zwolle. In de loop van 2015 zijn de locs uit de serie 1700 vrijwel alleen nog voor de Intercity Berlijn en de gereactiveerde dubbeldeksrijtuigen te zien. Op 2 mei dat jaar vertrekt de 1756 met dubbeldeksstam 7342 als sprinter naar Zwolle uit Utrecht Centraal. Op 5 april 2015 staat E-loc 1749 met DD-AR treinstam 7376 in Zwolle gereed voor vertrek als sprinter naar Utrecht Centraal. Op 2 maart 2014 vertrekt E-loc 1756 met de IC naar Berlin Ostbahnhof uit Amsterdam Centraal.

Bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling 2016 verschijnen de gereactiveerde dubbeldeksstammen planmatig op de sprinterlijnen in Oost-Nederland. Op 13 december 2015, de eerste dag van de nieuwe treindienst vertrekt e-loc 1759 met treinstam 7339 als sprinter van Almelo naar Apeldoorn uit Wierden.Begin 2014 verdwijnen de meeste trek-duwtreinen tussen Den Haag en Venlo. Vanaf juni dat jaar rijden de locs alleen nog tussen Zwolle en Roosendaal met IC-rijtuigen. Ook rijdt NS nog altijd de getrokken internationale reizigerstreinen tussen Amsterdam en de grensstations Emmerich en Bad Bentheim met de locomotieven uit de serie 1700. Door het wijzigen van de bovenleidingsspanning en beveiliging eindigt de inzet van de locs tussen Amsterdam en Emmerich in augustus 2014. In december 2014 is het aantal diensten met IC-rijtuigen teruggebracht tot zes. Tegelijkertijd komen de eerste gereactiveerde dubbeldeksstammen terug in dienst. De stammen rijden de eerste maanden vooral in de sprinter- en intercitydiensten in Noord-Holland. In de loop van 2015 is de inzet vooral voorzien in de sprinterdiensten tussen Utrecht en Zwolle en tussen Nijmegen en Deurne. Stammen uit de sprinterdienst Utrecht – Zwolle verhuizen eind 2015 naar de sprinterdiensten Apeldoorn – Enschede en Zutphen – Nijmegen. Van laatstgenoemde verbinding verdwijnen ze in april 2016 alweer grotendeels. Vrijgekomen stammen gaan tussen Nijmegen en Deurne rijden. Hoewel dubbeldeksmaterieel op deze relatief rustige verbindingen verre van noodzakelijk is, verschijnen de gele treinstammen na de zomer ook tussen Arnhem en Ede-Wageningen en tussen Nijmegen en Wijchen. Bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling 2017 is het DD-AR alleen nog tussen Apeldoorn en Enschede en tussen Utrecht en Baarn te zien. Een jaar later vervalt laatstgenoemde verbinding en gaan de stammen weer tussen Utrecht en Zwolle rijden.

MUSEUMLOCOMOTIEVEN

Het Spoorwegmuseum neemt de 1768 vrijwel direct na de buitendienststelling over van NS. De loc blijft daardoor dienstvaardig en het museum zet de loc daarom ook regelmatig in. Nadat de 1768 in het voorjaar van 2020 al verschillende rijtuigen voor de tentoonstelling Tosti's, Truffels, Treinen naar het museum brengt, mag de loc de rijtuigen na afloop van de tentoonstelling ook weer terug brengen. Zo brengt de 1768 op 15 januari 2021 het Mitropa-rijtuig van de VSM naar Apeldoorn om vervolgens het Pullman-rijtuig van de ZLSM naar Kerkrade te brengen. Op de foto de 1768 met het Pullmanrijtuig bij doorkomst in Deventer.Begin 2020 is E-loc 1768 officieel aan het Spoorwegmuseum overgedragen. De locomotief uit 1993 rijdt de laatste jaren met DDM 1-stam 7208. De combinatie rijdt bovendien de afscheidsrit van het Dubbeldeksmaterieel. Museumrijtuig Bvk 50 84 26-37 108-6 fungeert deze tijd als koprijtuig. In maart 2020 zijn beiden herenigd in het Spoorwegmuseum. Hierna is de bedrijfsvaardig gebleven 1768 regelmatig voor overbrengingen van ander museummaterieel ingezet. Tussentijds staat de relatief jonge locomotief doorgaans al in het museum.