Oldtimer 1315 weer dienstvaardig

Op 13 februari 2020 maakt Fairtrains bekend dat E-loc 1315 na een zorgvuldige onderhouds- en revisiebeurt gereed is voor een terugkeer op het Nederlandse spoorwegnet. De loc is, na 15 jaar niet zelfstandig gereden te hebben, de volgende in de rij klassieke NS-locomotieven die na een opknapbeurt een duurzaam tweede leven krijgt. Een concept dat in Duitsland veelvuldig voorkomt en ook in Nederland steeds meer vorm krijgt. Na de opknapbeurt maakt het opvallende NS-geel de komende tijd plaats voor een eigentijdse Berlijns blauwe kleurstelling met een knipoog naar het verleden van de loc.

Op 20 september 2015 keert de 1315 terug in Nederland en wordt na aankomst in Blerick de 1304 voor het eerst in HSL-kleuren aan het publiek getoond.De 1315 is de voorlaatste locomotief van de reeks van vijftien locomotieven die NS tussen 1952 en 1956 in gebruik neemt. Dat de serie doorloopt tot nummer 1316 komt doordat de 1303 al binnen een jaar is verongelukt. De serie 1300 is lange tijd de sterkste locomotiefreeks van NS en wordt al snel hoofdzakelijk in het zware goederenvervoer ingezet. De locs rijden onder andere erts-, kalk-, olie- en zouttreinen. Tussen 1972 en 1979 krijgen de meeste locomotieven de nieuwe geel-grijze NS-huisstijl. Hoewel er plannen zijn de locs vanaf 1983 te vervangen door een extra bestelling van de nieuwe serie 1600 besluit NS echter alle locomotieven een uitgebreide levensduurverlenging van dertien jaar te geven. Tussen 1984 en 1987 verlaat de serie compleet gereviseerd en geheel geel de werkplaats in Tilburg. Tussen 1997 en 1999 gaan de meeste exemplaren officieel terzijde met het stempel 'strategische reserve'. De 1302, 1304, 1312 en 1315 blijven rijvaardig en zijn sporadisch in de rijdende dienst aan te treffen. Formeel vallen de locs vanaf 1999 onder de boedel van NS Cargo. Met het oog op de huur van een groot aantal rijtuigen gaan alle locs in oktober 2000 weer over naar NS Reizigers. Tien van de vijftien exemplaren moeten hierbij na een revisie weer in dienst komen. In afwachting van de overname zijn de laatste vier rijvaardige locomotieven aan het begin van de zomer van 2000 in Maastricht opgesteld. In het najaar zijn alle vijftien locomotieven naar Tilburg gebracht voor de revisie van het tiental. De overige vijf locs en tien locomotieven van de serie 1100 dienen als plukloc.

Nadat NS Reizigers in het voorjaar van 2001 besluit extra locomotieven van de serie 1600 van NS Cargo over te nemen, staakt de werkplaats de renovatiewerkzaamheden. Vervolgens is het plan de vier rijvaardige locomotieven een extra onderhoudsbeurt te geven, waarna ze tot de operationele reserve behoren. Uiteindelijk is alleen de 1302 opgeknapt en in augustus 2001 aan NS Reizigers afgeleverd. Om in Tilburg ruimte te creëren, verhuizen de meeste andere locs ondertussen naar Roosendaal. Hoewel het niet meer tot inzet in de reizigersdient komt, krijgen de locs 1302, 1304, 1312 en 1315 alsnog een taak bij NS Reizigers. De locomotieven fungeren, net als enkele 1100-en een paar jaar eerder, als energieloc voor het instructieprogramma rond de ICK-rijtuigen. Ze worden in november 2001 respectievelijk in Den Haag, Rotterdam, Venlo en Eindhoven geplaatst. Wanneer de ICK-rijtuigen in de loop van 2002 in dienst komen, worden de 1302 en 1312 afgevoerd. De 1304 en 1315 zijn hierna nog enkele jaren voor instructiedoeleinden in gebruik. De vier krijgen elk een museale toekomst.

Het Spoorwegmuseum verwerft in 2002 de 1302. In 2005 raakt een tractiemotor defect waarna de rijvaardige 1312 in de collectie van het museum opgenomen. De loc rijdt in de gele NS-huisstijl regelmatig ritten voor het museum. Intussen zijn voorbereidingen getroffen de 1302 weer in de originele Berlijns Blauwe kleurstelling terug te brengen. Vanaf augustus 2005 beschikt de Stichting Klassieke Lokomotieven (KLOK) over de 1304. Een jaar eerder heeft de stichting al de 1315 verworven. Laatstgenoemde loc is rijvaardig maar niet op de hoofdbaan toegelaten. De 1315 is begin 2013 opgeknapt en overgedragen aan Eisenbahn-Erlebniswelt in het Duitse Horb. De 1304 is ondertussen in één van de loodsen in Blerick gestald.

 In de zomer van 2015 wordt de Nieuwe Zijderoute tussen China en de Rotterdamse haven geïntroduceerd. HSL Logistik verzorgt het laatste deel van de 18 dagen lange reis. Op 15 december 2015 heeft HSL-loc 1304 de eer om de containertrein van Bad Bentheim naar de Kijfhoek te brengen. Op de foto de bruine loc met blauwe containers ter hoogte van Dijkerhoek.Door de toenemende vraag gaat goederenvervoerder HSL Logistik begin 2015 op zoek naar extra locomotieven. Omdat er geen locs uit de serie 1600/1800 beschikbaar zijn, besluit HSL de twee 1300-en van de stichting KLOK te huren. Terwijl het vervoer van de in Duitsland verblijvende 1315 wordt geregeld, is de 1304 in Blerick opgeknapt en in de bruin-oranje huisstijl van de vervoerder geschilderd. Op 20 september 2015 keert de 1315 na een verblijf van bijna 2,5 jaar in het Duitse Horb terug in Nederland. Aangezien de loc ook naar Blerick wordt gebracht, maakt HSL van de gelegenheid gebruik om bij aankomst van de gele 1315 de bruine 1304 aan het publiek te tonen.

In november 2015 keert de 1304 voor HSL Logistik terug in het goederenvervoer per spoor. De loc is voornamelijk tussen Bad Bentheim, Amersfoort en de Kijfhoek te zien. Omdat Nijmegen de standplaats van de locomotief is, rijdt de loc regelmatig lege ritten van en naar de stad. In februari 2016 raakt de locomotief defect en verschijnt deze niet meer in dienst bij HSL. Een jaar later raakt HSL Logistik de licentie om op het Nederlandse spoorwegnet te mogen rijden, kwijt en niet veel later gaat de vervoerder failliet. De 1304 keert begin 2018 samen met de nooit ingezette 1315 terug bij hun eigenaar.

Hierna ontfermt Fairtrains zich over het duo. Fairtrains is intermediair tussen eigenaren van museummaterieel en vervoerders die tijdelijk tractie nodig hebben voor bijvoorbeeld spotvervoer, tijdelijke of eenmalige ritten en bijvoorbeeld roestrijden en ontijzelritten. Fairtrains heeft voor het dienstvaardig maken en onderhoud van het klassieke materieel de beschikking over overdekte sporen, een mobiele werkplaats en kantinewagon. Fairtrains biedt zo verschillende klassieke locomotieven een duurzaam tweede leven, een concept wat bijvoorbeeld in Duitsland veel vaker voorkomt.

Niet alle bewaarde klassieke locs worden weer rijvaardig gemaakt. Zo staat E-loc 1122 van de Werkgroep Loc 1501 diverse onderdelen af voor het rijvaardig maken van de 1300-en. Blerick, 25 mei 2019.Tussen april en december 2018 laat Fairtrains de 1304 met behulp van onderdelen uit de 1122 opnieuw rijvaardig maken waarna de loc weer te huren is voor het goederenvervoer. Het duurt nog tot het voorjaar van 2019 voordat de HSL-logo's van de loc plaatsmaken voor die van Fairtrains. De 1315 is vanaf februari 2020 na een zorgvuldige onderhouds- en revisiebeurt ook weer bedrijfsvaardig. De komende tijd krijgt de locomotief een eigentijdse Berlijns blauwe uitvoering met een flinke knipoog naar het verleden.

Op de website van Faitrains is de verhuurfolder voor de serie 1300 te vinden. Hier is ook een impressie van de blauwe 1315 te zien.