Tussen 1952 en 1956 komt de kleine locomotiefserie 1300 bij NS in dienst. Enkele locs blijven nog tot 2002 in gebruik. Maar liefst vier exemplaren blijven bewaard. Terwijl twee locs in de collectie van het Spoorwegmuseum zijn opgenomen, keren de andere twee jaren later zelfs terug in het goederenvervoer. Nadat de 1304 vanaf eind 2015 weer enige tijd in de goederendienst te zien is, wordt in februari 2022 bekend dat Faitrains voor de eerste commerciële inzet van de 1315 gaat samenwerken met HSL Netherlands.

Door de uitbreiding van de elektrificatieplannen besluit NS in aanvulling op de series 1100 en 1200 nog een extra reeks elektrische locomotieven te bestellen. Het ontwerp is gebaseerd op de Franse serie CC-7100 en uiterlijk en technisch sterk verwant aan de locomotieven uit de serie 1100. De locs uit de serie 1300 zijn bovendien een stuk sterker dan de oudere locomotieftypes. In 1952-1953 komen de eerste tien exemplaren bij NS in dienst. Al snel raakt de 1303 bij een ernstig ongeval zo zwaar beschadigd dat deze is gesloopt. Ter vervanging is in 1954 de 1311 afgeleverd. In 1956 neemt NS nog een vervolgorder van vijf locomotieven in gebruik. De eerste decennia zijn de locomotieven voornamelijk in de goederendienst te vinden. Na de grondige renovatie en de komst van de locomotieven van de serie 1600 gaan de locs halverwege de jaren ’80 meer reizigerstreinen rijden.

In de laatste drie jaar voor de eeuwwisseling gaan de meeste locomotieven van de serie 1300 bij NS terzijde. De 1302, 1304, 1312 en 1315 blijven in dienst, voornamelijk als vervanging van defecte locomotieven. Formeel vallen alle locs vanaf 1999 onder NS Cargo. Met het oog op de huur van een groot aantal buitenlandse rijtuigen gaan alle locs in oktober 2000 weer over naar NS Reizigers. Tien van de vijftien moeten na een revisie weer in dienst komen. De overige vijf dienen, samen met tien locomotieven van de serie 1100, als onderdelenleverancier. Wanneer NS Reizigers in het voorjaar van 2001 besluit extra locomotieven van de serie 1600 over te nemen van NS Cargo, staakt de Tilburgse werkplaats de renovatiewerkzaamheden. Hoewel het niet meer tot inzet in de reizigersdienst komt, fungeren de 1302, 1304, 1312 en 1315 nog enige tijd als energieleverancier voor het instructieprogramma rond de ICK-rijtuigen. Wanneer de rijtuigen in de loop van 2002 in dienst komen, gaan de 1302 en 1312 naar het Spoorwegmuseum. De 1304 en 1315 zijn nog enkele jaren voor instructiedoeleinden gebruikt en gaan hierna over naar de Stichting Klassieke Lokomotieven.

In juni 2015 wordt bekend HSL Logistik interesse heeft in het duo van de stichting KLOK. Hoewel de bedoeling is om de 1315 als eerste rijvaardig te maken, is het november 2015 de 1304 die na een opknapbeurt als eerste wordt ingezet. De locomotief is voorzien van de bruin-oranje kleurstelling van HSL. De nummers en stadswapens blijven op dezelfde plek, maar zijn crèmekleurig uitgevoerd, net als de bak rondom de frontseinen. De locomotief raakt drie maanden later defect en is hierna niet meer ingezet. In oktober 2017 gaat HSL Logistik failliet.

De 1304 keert begin 2018 samen met de nooit ingezette 1315 terug bij hun eigenaar. Tussen april en december 2018 laat Fairtrains de 1304 met behulp van onderdelen uit de 1122 opnieuw rijvaardig maken. Hierna rijdt de loc een aantal ritten voor goederenvervoerder Rail Force One. Intussen wordt ook de 1315 alsnog rijvaardig gemaakt. De locomotief is vanaf februari 2020 weer bedrijfsvaardig en krijgt de daaropvolgende periode een eigentijdse variant van de klassieke Berlijns blauwe kleurstelling, inclusief (ditmaal geschilderde) sierstrepen en (kunststof) nummerplaten. Vanaf december 2020 biedt Fairtrains de locomotief voor verhuur aan. De 1304 krijgt hierna de status van reserve. Hoewel de 1315 tegen een relatief lage prijs beschikbaar is, verschijnt de loc amper buiten standplaats Blerick. In juni 2021 maakt de loc een rit naar Nijmegen om een verblijfswagen op te halen. Twee maanden later verzorgt de 1315 het transport van een aantal terzijde gestelde DM ’90-treinstellen van Amsterdam naar Blerick.

Na enkele eerdere pogingen, biedt Faitrains de loc, inclusief machinist, in december 2021 opnieuw via verschillende platforms aan. Deze keer tonen meerdere partijen interesse en bereikt Fairtrains met HSL Netherlands een overeenstemming over de eerste commerciële inzet van de klassieke locomotief. Op 28 februari 2022 maakt Fairtrains bekend dat HSL de locomotief inclusief machinist als reserve voor het eigen materieelpark inhuurt. Op 6 maart 2022 keert de 1315 na ruim twintig jaar terug in het Nederlandse goederenvervoer.

Fairtrains is in de zomer van 2017 opgericht voor een betere benutting van museaal spoorwegmaterieel door een goede samenwerking tussen materieeleigenaren, werkplaatsen en vervoerders. De stichting wil voornamelijk klassieke locomotieven verhuren voor incidentele ritten als spotvervoer of vervanging van defect materieel. Naast het opknappen en onderhouden van de locomotieven zorgt Fairtrains ook voor de beschikbaarheid van werkplaats- en opstelsporen, een eigen locomotor en verblijfswagens.

Meer informatie op fairtrains.nl

In de zomer van 2015 wordt de Nieuwe Zijderoute tussen China en de Rotterdamse haven geïntroduceerd. HSL Logistik verzorgt het laatste deel van de 18 dagen lange reis. Op 15 december 2015 heeft HSL-loc 1304 de eer om de containertrein van Bad Bentheim naar de Kijfhoek te brengen. Op de foto de bruine loc met blauwe containers ter hoogte van Dijkerhoek.

HSL Netherlands is de Nederlandse tak van het Duitse HSL Logistik GmbH. Het is bedrijf is de opvolger van HSL Logistik Benelux B.V. dat in september 2010 als dochteronderneming van het Duitse bedrijf is opgericht. De vervoerder rijdt onder andere met ex-NS loc 1832 en korte tijd met de genoemde 1304. Het HSL Logistik Benelux komt half februari 2017 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te staan. Op 12 april 2017 verbiedt de ILT HSL toegang tot het Nederlandse spoorwegnet. Drie maanden later is door de rechtbank surseance van betaling afgegeven, op 19 oktober 2017 omgezet in een faillissement.

In augustus 2018 keert HSL Logistik met de nieuwe dochteronderneming HSL Netherlands terug op het Nederlandse spoor. De vervoerder rijdt vooralsnog met in Nederland toegelaten TRAXX-locomotieven van het moederbedrijf. Voor het rangeerwerk in Nederland huurt HSL diverse locomotieven, onder andere van Railexperts. Vanaf januari 2022 huurt HSL voor de treinen op het Nederlandse net ook regelmatig een voormalige NS 1600 van Railexperts. Hier komt vanaf het voorjaar van 2022 de 1315 van Faitrains bij. HSL Netherlands is vooral actief in het spotvervoer. Enkele vaste treinen zijn de befaamde Coevordenshuttle en enkele autotreinen naar Amersfoort.

Meer informatie op hsl-netherlands.eu

Op de foto hierboven rijdt de 1315 op 6 maart 2022 de eerste rit voor HSL Netherlands. Op de foto is de loc even ten oosten van Deventer Colmschate onderweg naar Bad Bentheim om daar een autotrein op te halen. Op de foto boven dit artikel mag E-loc 1315 voor het eerst in lange tijd weer eens op pad. Op 12 juni 2021 is de loc even voor Horst-Sevenum onderweg van Blerick naar Nijmegen om daar locomotor 314 en een verblijfswagen op te halen. Uiteindelijk is de 314 per dieplader overgebracht.