Na een lange aanloopperiode geeft de Raad van State in november 2023 toestemming voor de bouw van Railterminal Gelderland bij Valburg aan de Betuweroute. Hierna roept de provincie Gelderland geïnteresseerde partijen op zich te melden voor de bouw en exploitatie van de terminal. Op 3 januari 2024 wordt bekend dat geen enkele partij zich heeft gemeld voor de ontwikkeling van de containerterminal.

Al bij de ontwikkeling van de Betuweroute zijn er plannen voor de aanleg van een containerterminal ter hoogte van Valburg. Bij de aanleg van de goederenlijn is met het oog op de toekomstige terminal onder de naam Centraal Uitwisselpunt Valburg al een eenvoudig emplacement aangelegd. Enkele jaren na de opening van de Betuweroute worden de plannen voor de eerste en enige terminal langs de verbinding tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar concreet. In 2016 zijn de eerste rapporten uitgebracht en in 2021 hebben Provinciale Staten van Gelderland het inpassingsplan van de zogenaamde Railterminal Gelderland goedgekeurd. De plannen gaan uit van een benodigde strook van vier kilometer ten noorden van de Betuweroute. Hier komen drie gedeeltelijk geëlektrificeerde sporen en een kraanbaan voor elektrische portaalkranen. Ook is een aan- en afvoerroute vanaf de nabijgelegen A15 voorzien. Het project krijgt de naam Knoop 38, als verwijzing naar de nabijgelegen aansluiting op de A15 bij Elst.

De plannen voor de containerterminal bij Valburg zijn al meer dan twintig jaar omstreden. Terwijl de provincie Gelderland de terminal als milieuvriendelijk alternatief voor het vrachtverkeer op met name de A15 ziet, hebben omwonenden en bestuurders van gemeenten zich jarenlang verzet. Zo vrezen inwoners van nabijgelegen plaatsen als Elst, Oosterhout en Valburg en de gemeenteraad en het college van B&W van de huidige gemeente Overbetuwe voor een ernstige aantasting van de landelijke woonomgeving. In 2019 dwingt de Raad van State nog tot een grondige aanpassing van de plannen. In november 2023 geeft diezelfde Raad van State na flinke wijzigingen van de oorspronkelijke plannen alsnog toestemming voor de bouw van de terminal. Intussen roept de provincie geïnteresseerde partijen op zich voor eind 2023 te melden voor de bouw en exploitatie van de containerterminal.

Op 3 januari 2024 wordt bekend dat geen enkele partij zich heeft gemeld voor de ontwikkeling van Railterminal Gelderland. In het coalitieakkoord heeft Gedeputeerde Staten opgenomen dat het project gestaakt wordt wanneer er geen interesse voor de bouw en exploitatie van de terminal is.

Lees meer over Railterminal Gelderland op de uitgebreide projectpagina van de provincie.

Bekijk hieronder de plankaart:

Update: op zaterdag 20 januari 2024 maakt het provinciebestuur bekend te willen stoppen met het project. Lees ook het bericht op gld.nl.

Enkele dagen later wordt bekend dat de provincie wil kijken of het goederenemplacement annex opstelterrein van NS in Arnhem naar Valburg verplaatst kan worden. Lees meer op spoorpro.nl

Op 7 augustus 2022 rijdt RTB Cargo-loc 186 297 met een nagenoeg lege containertrein langs de beoogde locatie van Railterminal Gelderland. Op de achtergrond is een klein deel van het emplacement Centraal Uitwisselpunt Valburg te zien.