Op 14 november 2022 wordt bekend hoe het kabinet de 7,5 miljard euro, die in het regeerakkoord is opgenomen voor de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken, de komende tien jaar verdeelt. Ruim de helft van dit bedrag gaat naar het openbaar vervoer. Ruim 1,5 miljard is bestemd voor de verbetering van de Oude Lijn tussen Leiden en Dordrecht. Daarnaast investeert de regering in de Gelderse RegioExpress, de bouw van de nieuwe voorstadshalte Groningen Suikerzijde en de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur op en om verschillende stations, waaronder Amsterdam Zuid.

In het regeerakkoord wordt opgenomen dat het kabinet de komende tien jaar 7,5 miljard euro gaat investeren in de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken. Op 14 november 2022 wordt bekend gemaakt hoe het bedrag wordt verdeeld. Ruim de helft van het bedrag gaat naar openbaar vervoer. Naast een aantal projecten ter verbetering van het treinverkeer wordt onder andere de Noord/Zuidlijn doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. Een derde deel van het bedrag gaat naar voorzieningen voor het autoverkeer. De resterende 780 miljoen euro gaat naar verbetering van de infrastructuur voor fietsers.

Met een investering van 1,5 miljard euro moet het laatste deel van de Oude Lijn viersporig worden. De spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht, hier voor het gemak in het geheel Oude Lijn genoemd, wordt al sinds eind jaren ’80 geleidelijk uitgebreid van twee naar vier sporen. Momenteel wordt het baanvak Rijswijk – Delft Campus viersporig gemaakt en resteert alleen nog het baanvak tussen Delft Campus en Schiedam Centrum. Het bedrag wordt daarnaast besteed om Rotterdam Stadion, dat nu nog alleen bij voetbalwedstrijden en evenementen wordt gebruikt, om te bouwen tot volwaardig station Rotterdam Stadionpark.

Tussen Den Haag en Dordrecht zijn, voornamelijk langs de route van de Oude Lijn, maar liefst 77.000 nieuwe woningen gepland. Voor de bereikbaarheid zijn bij vier nieuwe verstedelijkingslocaties nieuwe voorstadshaltes gepland: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. Waarbij laatstgenoemde halte aan de lijn naar Lage Zwaluwe is gepland. Voor de bediening van de nieuwe en bestaande haltes wordt tussen Den Haag en Dordrecht wil NS de zogenaamde CitySprinter introduceren. Deze treinen moeten 8 tot 12 keer per uur gaan rijden. De infrastructuur op en rond de stations Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht wordt aangepast om het extra vervoer te kunnen verwerken.

Het Rijk en Provincie Gelderland streven ernaar om per start dienstregeling 2027 de nieuwe RegioExpres te laten rijden. De trein is een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem die verder gaat als stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk. Door het overslaan van de stations tussen Arnhem en Doetinchem en de verbeterde aansluitingen op Arnhem Centraal verkort de RegioExpres de reistijden van en naar de Achterhoek met 13 tot 26 minuten. Voor de snelle treinverbinding wordt het baanvak Didam – Doetinchem De Huet van een tweede spoor voorzien.

Een aantal ‘kleinere’ projecten zijn: de elektrificatie van de lijn Enschede – Gronau, in aansluiting op de Duitse elektrificatieplannen voor het traject Gronau – Münster. Hierbij wordt station Enschede aangepast voor een doorgaande treindienst naar Duitsland. In Groningen wordt aan de lijn naar Leeuwarden bij de gelijknamige nieuwbouwwijk de voorstadshalte Groningen Suikerzijde gerealiseerd.

Tenslotte gaat een deel van het bedrag naar de verbetering van de infrastructuur op en om verschillende bestaande stations. Zo wordt in Amsterdam Zuid met het project Zuidasdok de A10 ondergronds gebracht en één station gebouwd voor trein, metro, tram en bus. De nieuwe infrastructuur maakt het mogelijk dat de Noord/Zuidlijn in de toekomst kan doorrijden naar Schiphol en Hoofddorp waardoor meer capaciteit vrijkomt voor het doorgaande treinverkeer. In Eindhoven moet een zogenaamde ‘multimodale knoop’ komen om het groeiende aantal reizigers met trein, bus en fiets te kunnen verwerken. Hierbij wordt ook gekeken naar nieuwe rechtstreekse treinverbindingen naar Brussel, Aken en Düsseldorf.

Naast genoemde projecten is ook geld vrijgemaakt voor onderzoek naar verdere verbeteringen van bestaande spoorlijnen en stations. Lees hier het complete rapport met de verdeling van de 7,5 miljard euro:

Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 9, 10 en 11 november 2022

Op de foto boven dit artikel is VIRM-treinstel 9418 op 18 april 2021 tussen Delft en Schiedam, het laatste stuk tweesporige Oude Lijn, onderweg van Amsterdam naar Vlissingen.