Het zogenaamde Kippenlijntje is vlak na de eeuwwisseling als één van de eerste regionale spoorwegverbindingen openbaar aanbesteed. Na een lange aanbestedingsprocedure neemt Connexxion de treindienst in december 2006 over van NS. De verbinding tussen Amersfoort en Ede-Wageningen gaat hierna door het leven als Valleilijn. De provincie Gelderland voert intussen verschillende verbeteringen aan de verbinding door. Vanwege de concessieperiode van 15 jaar, wordt de verbinding in 2020 zonder succes opnieuw aanbesteed. In het najaar van 2022 hervat de provincie de aanbesteding. Op 18 april 2023 maakt de provincie bekend dat Keolis de treindienst op de Valleilijn tot eind 2036 mag exploiteren.

Spoorwegmaatschappij ‘De Veluwe’ legt aan het begin van de 20e eeuw de lokaalspoorlijn Ede – Nijkerk aan. Door de veelvuldig aanwezige pluimvee-industrie in Barneveld en omgeving krijgt de verbinding al snel de bijnaam Kippenlijntje. In augustus 1937 neemt NS ten noorden van Barneveld een verbindingsboog naar de Oosterspoorweg in gebruik. De treinen rijden voortaan tussen Ede en Amersfoort. Tegelijkertijd is de verbinding tussen Barneveld en Nijkerk opgeheven. Zeven jaar later sluit NS als gevolg van materieelgebrek ook het resterende deel van het kippenlijntje. In 1951 is de lijn echter geëlektrificeerd en opnieuw in gebruik genomen.

De spoorlijn is aan het begin van de 21e eeuw als één van de eerste regionale spoorwegverbindingen gedecentraliseerd. Hierbij gaat de verantwoordelijkheid van de deels in Utrecht gelegen treinverbinding over naar de provincie Gelderland. De provincie wil in eerste instantie met een nieuwe aansluitende tramlijn naar Wageningen met tweesysteemtrams een doorgaande verbinding tussen Amersfoort en de universiteit realiseren. Vanwege de hoge kosten voor dit plan besluit de provincie uiteindelijk de spoorlijn met de busverbinding tussen Ede en Wageningen samen te voegen tot de hoogwaardig OV-verbinding. Om de samenhang te benadrukken, krijgen trein en bus hierbij een eigen huisstijl en de bijbehorende naam De Valleilijn.

Nadat de eerste aanbestedingsronde geen aanbiedingen oplevert, versoepelt de provincie de eisen aan de exploitatie van de treinverbinding en wint Connexxion in de tweede ronde. De vervoerder neemt de treindienst in december 2006 over van NS. De provincie voert intussen verschillende verbeteringen aan de HOV-verbinding door. Zo is april 2006 een transferium bij Barneveld Noord geopend, is de frequentie van op de verbinding verhoogd en krijgt Hoevelaken eind 2012 een nieuw station. Hoewel het station aan de Oosterspoorweg ligt, krijgt NS ontheffing en wordt het station alleen door treinen van de Valleilijn bediend. In 2015 krijgt Barneveld met Barneveld Zuid tenslotte een derde station. Plannen om de spoorlijn geheel of gedeeltelijk te verdubbelen verdwijnen vooralsnog in het archief.

De eerste concessieperiode voor de Valleilijn eindigt in december 2021. Begin 2020 besteden Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de treinverbinding dan ook opnieuw aan. Met de nieuwe aanbesteding wil de provincie de kwaliteit van de treindienst verder verbeteren en de reizigersgroei continueren. Door de onzekere periode tijdens de coronapandemie die kort daarna voor sterk teruglopende reizigersaantallen zorgt, is geen enkele partij geïnteresseerd in de treinverbinding. De provincie verschuift de deadline voor inschrijving hierna nog van half mei naar eind augustus, maar blaast de aanbestedingsprocedure op 25 augustus 2020 alsnog af. Hierna gunt de provincie het vervoer op de lijn voor een periode van twee jaar na afloop van de concessieperiode onderhands aan Connexxion.

In het najaar van 2022 hervat de provincie de aanbesteding voor de treindienst tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Vervoerders hebben tot eind februari 2023 de tijd om een inschrijving in te dienen. Deze keer tonen zowel Connexxion als Keolis interesse. Op 18 april maakt de provincie bekend dat Keolis de treindienst op de Valleilijn tot eind 2036 mag exploiteren. Keolis rijdt al tussen Zwolle en Enschede en tussen Zwolle en Kampen. Ook voert de vervoerder die voortgekomen is uit Syntus tot december 2023 de treindienst tussen Zutphen en Oldenzaal uit.

De huidige vijf Protos-treinstellen en twee FLIRT-treinstellen die momenteel op de Valleilijn rijden, worden ook in de nieuwe concessieperiode ingezet. De 16 jaar oude Protos-treinstellen worden hiervoor gemoderniseerd. Hierbij krijgen de treinstellen onder andere nieuwe stoelen en stopcontacten. Bij de twee FLIRT-treinstellen wordt de indeling enigszins gewijzigd om sneller in- en uitstappen mogelijk te maken. Alle zeven treinstellen krijgen de huisstijl van RRReis, het overkoepelende merk voor het regionale openbaar vervoer in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel.

Begin 2019 wordt bekend dat het aantal concessies in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel van zeven wordt teruggebracht naar drie. De drie concessies krijgen de nieuwe merknaam RRReis. De naam wordt geleidelijk ingevoerd bij het ingaan van de nieuwe concessieperiodes in de verschillende regio’s. De bussen, treinen en andere uitingen krijgen hierbij de nieuwe huisstijl met paarse, blauwe en groene accenten. De Treinen van RRReis krijgen volgens plan, net als aan de bussen voor de HOV-verbindingen, aan de buitenzijde grote kleurvlakken. In tegenstelling tot de bussen krijgen de treinen voor het nodige contrast zilverkleurige deuren.  Ook het interieur krijgt de kleuren van RRReis. Omdat het materieel van de Valleilijn als eerste treinen de nieuwe huisstijl krijgen, wordt op een aantal punten tijdens de implementatie afgestemd hoe een aantal punten er definitief uit gaat zien.
Treinstel 919 gaat in 2013 als laatste Connexxion-treinstel terzijde. Het stel staat hier op 15 september 2013 tijdens open dag in Amersfoort opgesteld.

Voor de exploitatie van de treindienst op de Valleilijn bestelt Connexxion in 2006 vijf stellen van het nieuwe type Protos. In eerste instantie levert fabrikant Fahrzeugtechnik Dessau een prototype af. Het treinstel wordt onder andere gebruikt voor het proef- en toelatingsprogramma. Het is de bedoeling om het treinstel later als zesde treinstel aan de materieelvloot toe te voegen. In afwachting van de nieuwe treinstellen zet Connexxion een aantal Plan V-treinstellen in. De stellen zijn voorzien van grote stickers in de huisstijl van de Valleilijn. Eind 2007 nemen de vijf nieuwe Protos-treinstellen van de vervoerder de treindienst geleidelijk over. Een materieelpark van vijf treinstellen blijkt in de praktijk al snel onvoldoende, waardoor de vervoerder vanaf 2008 weer enkele jaren één, en voor een aantal maanden zelfs twee, Plan V-treinstellen inzet. Ook deze stellen zijn voorzien van dezelfde blauwe stickers als hun voorgangers. Treinstel 919 is als laatste Plan V-treinstel dat voor Connexxion rijdt, nagenoeg geheel blauw bestickerd. Alleen de neuzen blijven geel. Connexxion vervangt het treinstel in 2013 door een nieuw GTW-treinstel. In april 2016 wordt bekend dat Connexxion GTW-treinstel 5037 wordt vervangen door een treinstel van het type FLIRT3. Bovendien laat de vervoerder een extra treinstel van dit type bouwen zodat deze gecombineerd kunnen rijden tijdens de spits. Beide stellen komen in februari 2018 in dienst. In de tussentijd gaat de 5037 in december 2016 over naar Arriva en laat Connexxion twee dieseltreinstellen van Breng op de verbinding rijden. Vanaf 1 februari 2018 ze Connexxion de twee FLIRT-treinstellen in op de Valleilijn. De proef-Protos uit 2006 is nooit aangepast voor de reizigersdienst en uiteindelijk gesloopt. Omdat de fabrikant vlak na de levering van de treinstellen failliet gaat, zijn de vijf treinstellen van Connexxion de enigen in hun soort. Bij het ingaan van de nieuwe concessieperiode wisselen de zeven treinstellen de blauwe Valleilijn-huisstijl voor de kleuren van RRReis.

FLIRT-treinstel 5038 rijdt op 30 november 2019 als stoptrein van Amersfoort naar Ede-Wageningen bij Meulunteren.

Op de afbeeldingen hierboven een Protos-trienstel en een FLIRT-treinstel zoals deze in de RRReis-huisstijl op de Valleilijn te zien zullen zijn. Bron: Brandguide RRReis.

Op de foto boven dit artikel rijdt Protos 5031 op 13 augustus 2017 nog gewoon in de Valleilijn-huisstijl als stoptrein van Amersfoort naar Ede-Wageningen bij Barneveld Zuid.