Al ruim 30 jaar vindt in Nederland Open Monumentendag plaats. Eén van de vaste monumenten waarvan de deuren de laatste jaren zijn geopend, is de locomotiefloods in Roosendaal. Het karakteristieke gebouw uit 1907 is sinds 2002 een Rijksmonument. Hoewel het complex al sinds 1979 niet meer in gebruik is als officiële werkplaats, vinden nog altijd spoorse activiteiten plaats. De loods is sinds 2008 eigendom van BOEi en wordt na een grondige opknapbeurt sinds 2013 verhuurd aan Railpark Roosendaal. Het bedrijf verhuurt de sporen onder andere aan Spoorijzer en verschillende museumverenigingen. Zo zijn tijdens Open Monumentendag 2021 beide treinstellen van Stichting Hondekop en het complete materieelpark van de Stichting 2454 Crew te zien.

Tijdens Open Monumentendag 2020 is Motorpost 3029 van Stichting 2454 Crew nog in de desolate toestand te zien waarin het jarenlang in Amersfoort als onderdelenleverancier is gebruikt. In het voorjaar van 2021 is de Motorpost als nieuw weer gepresenteerd. En ook op 12 september 2021 staat de 3029 nog te glimmen.Op 11 en 12 september 2021 vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Eén van de monumenten die vrijwel standaard de deuren opent, is de locomotiefloods in Roosendaal. De loods is één van de bewaarde gebouwen van het uitgebreide stationscomplex dat vlak na de vorige eeuwwisseling in de stad is gerealiseerd. De locomotiefloods met werkplaats is in 1907 in gebruik genomen en bestaat uit een imposante grote hal van 16,5 meter hoog en een lange lagere hal. Decennialang worden in de hallen locomotieven gestald, gerepareerd en onderhouden. Na het verdwijnen van de stoomtractie zijn de rookkappen uit de dakconstructie verwijderd en is de loods nog twintig jaar in gebruik als werkplaats. Van 1980 tot halverwege de jaren ’90 gebruikt NS het complex alleen nog voor opslag van museummaterieel en tijdelijke klussen, vooral bij de onttakeling van terzijde gesteld materieel. Hoewel er plannen zijn om het te slopen, is het vervallen gebouw in 2002 benoemd tot Rijksmonument.

In 2008 wordt BOEi eigenaar van de loods en is het gebouw grondig opgeknapt. Terwijl de buitenzijde zoveel mogelijk in historische staat is hersteld, is binnen de muren van het monumentale gebouw een moderne werkplaats gecreëerd. Sinds 2013 huurt Railpark Roosendaal de voormalige locomotiefloods als werkplaats voor railvoertuigen. Zo onderhoudt Spoorijzer hier goederenmaterieel en zijn verschillende museumtreinen in werkplaats grondig gerenoveerd.

Begin 2021 is Stalen D 6072 aan het materieelpark van de Stichting 2454 Crew toegevoegd. Het rijtuig staat voor een opknapbeurt in de monumentale loods in Roosendaal. Nieuwste aanwinst van de Stichting 2454 Crew is locomotor 276 van Fairtrains. Enkele weken na de overname staat de kraansik in Roosendaal klaar om opgeknapt te worden. Verborgen op het achterterrein staat de voormalige Benelux-stuurstand annex meetrijtuig RD 7658 te wachten op een grote opknapbeurt. De Stichting 2454 Crew neemt het rijtuig in het voorjaar van 2018 over van de VSM. Terwijl het A- en BDK-rijtuig staan, zijn de B- en Bk van de 766 van Stichting Hondekop nog binnen voor de laatste stappen van de uitgebreide schilderbeurt die het stel in de zomer van 2021 krijgt.

De line-up van voren. Roosendaal, 12 september 2021.Tijdens Open Monumentendag 2021 is Stichting Hondekop met beide treinstellen aanwezig. Beneluxtreinstel 220 902 staat al sinds 2017 op het terrein voor een uitgebreide opknapbeurt. Sinds de zomer van 2021 is ook treinstel 766 aanwezig voor een schilderbeurt. Het treinstel is tijdens de open dag al grotendeels geschilderd, getuige het A- en BDK-rijtuig die al buiten staan (zie foto onder). Het treinstel in oktober dan ook al een ‘Onthullingsrit’. Ook Stichting 2454 Crew is, net als een jaar eerder, weer aanwezig. Tijdens Open Monumentendag is het complete materieelpark van de stichting te zien. Binnen in de werkplaats staan Plan U-treinstel 151 die wordt hersteld van lakschade en Stalen D 6072 die een cascorevisie krijgt. Voor de loods staan beide locomotoren, Motorpost 3029 en naamgever van de stichting, DE-loc 2454. Achter de loods staat het oude Benelux-stuurstandrijtuig dat is overgenomen van de VSM. Naast de locomotieven van de Stichting 2454 Crew zijn ook E-loc 9901 van Railexperts en DE-loc 2225 van SMMR aanwezig. Laatstgenoemde loc vormt samen met de vaste Roosendaalse hippel 603, locomotor 232 en de 2454 voor het monumentale gebouw een line-up van oude NS-diesellocomotieven.

20210912 001 Groot