18 januari 2024

De materieelcollectie van het Spoorwegmuseum is inmiddels veel te groot om allemaal in het museum zelf tentoon te stellen. Zo is een deel van de verzameling opgeslagen in de voormalige Wagenwerkplaats in Blerick. Er vinden regelmatig uitwisselingen tussen ‘Utrecht’ en ‘Blerick’ plaats. Ook wordt het materieel ook in en om het museumgebouw regelmatig verplaatst. In januari 2024 presenteert het museum op de website een nieuwe interactieve plattegrond waarop de positie van het museummaterieel te vinden is. Voortaan kunnen liefhebbers vooraf zien of een bepaald museumstuk het in Utrecht aanwezig is.

Het Spoorwegmuseum verzamelt in bijna 100 jaar een uitgebreide verzameling van documenten tot dasspelden en van uniforms tot complete gebouwen. Vooral de laatste decennia is de collectie rollend materieel gegroeid tot ruim 120 exemplaren. In de tussentijd heeft het museum ook alweer een deel van de materieelcollectie afgestoten. Zo is het grootste deel van de tramrijtuigen van de hand gedaan en is een deel van het spoorwegmaterieel in bruikleen bij museumspoorlijnen.

Een deel van de museumcollectie is opgeslagen in de voormalige Wagenwerkplaats in Blerick. Het materieel wordt hier niet alleen opgeslagen maar ook opgeknapt en onderhouden. Er vinden regelmatig uitwisselingen tussen ‘Utrecht’ en ‘Blerick’ plaats. Ook is regelmatig materieel van andere musea en verenigingen uit binnen- en buitenland in het Spoorwegmuseum te zien. Tenslotte wordt het materieel ook in en om het museumgebouw regelmatig verplaatst.

Op 18 januari 2024 presenteert het museum op de website een nieuwe interactieve plattegrond waarop de exacte positie van het museummaterieel te vinden is. Zo kunnen liefhebbers van een bepaalde locomotief, treinstel of rijtuig vooraf zien of het in Utrecht aanwezig is en of het bijvoorbeeld goed fotografeerbaar is. Omdat het museum voorlopig geen grote tentoonstellingen heeft gepland en het rijvaardige materieel vooralsnog niet is toegelaten op het Nederlandse spoorwegnet, zal de huidige opstelling waarschijnlijk lange tijd hetzelfde blijven.

Bekijk de vernieuwde plattegrond op de website van het Spoorwegmuseum.

150 jaar Maliebaanstation

Op 10 juni 2024 is het 150 jaar geleden dat de HSM de spoorlijn Hilversum – Utrecht Maliebaan in gebruik neemt. Omdat de treinen al snel naar het Utrechtse hoofdstation afbuigen, lijkt het eindstation van de zogenaamde Oosterspoorbaan geen lang leven te beschoren. Vanaf 1954 is het Maliebaanstation echter in gebruik als Spoorwegmuseum. Van 25 april tot en met 1 november 2024 is hier dan ook de tentoonstelling Maliebaanstation 150 jaar te bezoeken. De expositie is, in tegenstelling tot eerdere tentoonstellingen, in het voormalige stationsgebouw zelf te zien. Op de echte verjaardag van het gebouw vinden extra festiviteiten plaats.

De entree van het Maliebaanstation en dus het Spoorwegmuseum op 8 mei 2022.

Op de afbeelding hierboven de vernieuwde interactieve plattegrond van het Spoorwegmuseum.

Op de foto boven dit artikel staat Plan U-treinstel 114 op 16 juli 2016 exact op dezelfde plek als waar het ook volgens de vernieuwde plattegrond van het museum in januari 2024 te vinden is. Het treinstel is al geruime tijd niet meer ingezet.