Na een aantal incidenten met de detectie maakt ProRail op 8 november 2023 bekend het treinverkeer naar Utrecht Maliebaan tijdelijk stil te leggen. Hierdoor kan onder andere de pendel tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum niet rijden. Na de nodige maatregelen wordt de treindienst ruim een maand later weer hervat.

Nadat de treinen op 7 november al niet meer rijden, maakt ProRail op 8 november 2023 bekend het treinverkeer naar Utrecht Maliebaan tot nader order stil te leggen. Op de spoorwegverbinding tussen de aansluiting bij Blauwkapel en het Spoorwegmuseum heeft de treindetectie een aantal keer onvoldoende gewerkt. Waardoor de infrabeheerder zegt de veiligheid van het treinverkeer niet langer te kunnen garanderen.

Het spoor naar Utrecht Maliebaan is het resterende deel van de Oosterspoorbaan die dwars door de Utrechtse binnenstad loopt. De enige treinen die nog over de verbinding rijden, zijn de pendeltreinen tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum en sporadisch een enkele gezelschapstrein of materieeloverbrenging. De maximale snelheid op het baanvak is slechts 40 tot 60 kilometer per uur. Onder andere de inzet van relatief licht sprintermaterieel, de lage frequentie van het treinverkeer en de vele bomen langs de route zorgen al snel voor veel meer vervuiling op het spoor dan bij reguliere baanvakken.

Volgens ProRail komen de detectieproblemen dan ook voornamelijk door vuil en bladeren op de rails. De haperende detectie zorgt voor verschillende veiligheidsrisico’s. Zo kan de trein doorrijden over een overweg waarvan de spoorbomen nog open zijn. De afgelopen twaalf jaar is dit zeven keer gebeurt. Daarnaast zijn er nog zes gerelateerde incidenten geweest. Na ieder incident is het spoor grondig gereinigd waarmee de risico’s tijdelijk zijn weggenomen.

Op 7 december maakt ProRail bekend dat de treindienst op 12 december 2023 hervat kan worden. De dagen daarvoor wordt het spoor bladvrij gemaakt en wordt roest van de rails verwijderd. Dit is belangrijk om een veilige treindienst te garanderen. In de komende weken plant ProRail extra schouwmomenten om eventuele veiligheidsrisico’s bij overwegen uit te sluiten. Daarnaast wordt gekeken naar een definitieve oplossing voor de problemen op dit traject.

De pendeldienst tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum rijdt voor het eerst in 1989. De treinen rijden dat jaar in het kader van het 150-jarig bestaan van de spoorwegen in Nederland. In 2005 is de treindienst definitief in het Spoorboekje opgenomen. De treinen rijden tot eind 2008 net als in 1989 via het emplacement bij Utrecht Lunetten. Vanaf december 2008 keren de treinen in Driebergen-Zeist. Vanaf zomer 2010 maken de treinen kop in Blauwkapel. Incidenteel rijden ze van en naar Amersfoort. De treindienst is een samenwerking tussen het Spoorwegmuseum en NS en wordt, op enkele uitzonderingen na, uitgevoerd met regulier NS-materieel.

De spoorwegverbinding met het Spoorwegmuseum wordt de laatste jaren alleen nog gebruikt door de museumpendel, en enkele speciale ritten. Zo is Plan V 876 van het museum op 26 mei 2018 vanuit het Maliebaanstation onderweg naar Leiden.