Terwijl de laatste locomotieven van de serie 1700 in 2023 bij NS uit dienst gaan, zijn verschillende exemplaren bij andere vervoerders actief. Zo heeft Train Charter Services drie locomotieven van het type in gebruik. Het bedrijf DC Tractie neemt in september 2020 vijf locomotieven voor de verhuur over van NS. Na precies twee jaar stilstand vindt de 1751 als eerste van het vijftal emplooi bij Train Charter Services.

In maart 2018 neemt Railpromo als eerste commerciële vervoerder drie overbodige locomotieven uit de serie 1700 over van NS. De 1772, 1775 en 1781 zijn min of meer de opvolgers van de 1200-en waarmee de vervoerder sinds 2015 het Panorama Rail Restaurant, later Dinner Train, rijdt. Na een opknapbeurt krijgen de 1781 en 1772 niet alleen de blauw-witte kleurstelling van de vervoerder maar ook respectievelijk de nieuwe nummers 101001 en 101002. Het duo komt in het voorjaar van 2018 in dienst. Naast de Dinner Train rijden de locs regelmatig een gezelschapstrein en een enkele goederentrein. Hiermee verschijnen locomotieven van het type voor het eerst sinds 1994 weer in het goederenvervoer. De 1775 is een jaar later opgeknapt en voorzien van het nummer 101003. Door het faillissement van Railpromo in augustus 2019 komt de locomotief echter niet in dienst. Ook de andere twee locomotieven gaan bij het faillissement samen met de Dinner Train aan de kant.

In oktober 2019 maakt de Dinner Train een doorstart. Het materieel gaat over naar Train Charter Services. Aan het eind van de maand gaan de eerste ritten onder de vlag van de nieuwe eigenaar Train Charter Events B.V. van start. Ook de 101003 komt hierbij in actie. Nadat de Dinner Train vanaf maart 2020 vanwege de coronamaatregelen niet meer mag rijden, verhuurt TCS de locomotieven steeds vaker aan goederenvervoerders. Het drietal rijdt voornamelijk diverse treinen voor Independent Rail Partner en hun partner Lineas. Het Belgische bedrijf huurt vanaf december 2020 standaard één van de locomotieven voor het rijden van de dolimetrein tussen Sittard en Onnen.

Intussen keert in het najaar van 2021 de Dinner Train terug op het spoor. Door het uitgebreide takenpakket van de locomotieven 101001-101003 is als versterking vanaf september 2021 ook voormalige NS 1835, die lange tijd bij de Bentheimer Eisenbahn dienst doet als BE01, als 102001 weer rijvaardig gemaakt en in de blauwe huisstijl van TCS gestoken. Terwijl de voormalige 1700-en in het goederenvervoer actief blijven, rijdt de voormalige 1600 met de Dinner Train. De locomotief wordt daarnaast af en toe ingezet voor de GreenCityTrip en rijdt enkele gezelschapstreinen. Wanneer de 102001 niet beschikbaar is of voor de Dinner Train twee locomotieven nodig zijn, huurt TCS een loc van Strukton.

Met het oog op het toenemende vervoer neemt Lineas de 101001-101003 begin 2022 voor een periode van drie jaar officieel over van TCS. De vervoerder kan zo tot 2025 altijd over de locomotieven beschikken. Een half jaar later wordt bekend dat TCS de voormalige NS-loc 1751 als versterking gaat huren. De locomotief is sinds september 2020 samen met de 1760, 1766, 1770 en 1780 eigendom van DC Tractie. Het bedrijf heeft het plan om alle vijf de locomotieven op te knappen en in een nieuwe kleurstelling beschikbaar te stellen voor verhuur. Na de overname van de locomotieven blijft het echter stil rond het vijftal.

Op 29 augustus 2022 zijn de 1751, 1766 en 1770 van hun standplaats Amersfoort overgebracht naar de Amsterdamse Watergraafsmeer. De 1751 wordt hier gereed gemaakt voor de verhuur aan TCS. Zo krijgt de locomotief op het grootste deel van de zijwanden de blauwe huisstijl van Train Charter Services. De cabines blijven NS-geel. Ook is de loc voorzien van het volgnummer 101004. Op 3 september 2022 rijdt de locomotief de eerste Dinner Train. De 1766 en 1770 volgen mogelijk op een later moment. De komst van de 1751 zorgt ervoor dat TCS niet langer locomotieven van Strukton hoeft te huren.

De locomotieven van DC Tractie zijn naar de overname naar Amersfoort overgebracht. Hier zijn ze vooralsnog alleen ontdaan van de NS-logo's en voorzien van de de letters DCT bij het computernummer. Op 7 augustus 2021 staat het vijftal, bijna een jaar na de overname, nog steeds werkloos en in NS-geel in Amersfoort. Op de foto staat op de voorgrond E-loc 1760 en zijn de 1780 en 1766 op de achtergrond te zien.

Door het dalende aantal getrokken reizigerstreinen op het conventionele net ontstaat bij NS Reizigers een overschot aan elektrische locomotieven. Nadat de meeste locs uit de serie 1800 buiten dienst zijn gesteld, volgen eind 2009 de al eerste locs uit de serie 1700. De locs zijn dan nog geen twintig jaar in dienst. De ombouw van het DD-AR-materieel tot intercitymaterieel zorgt ervoor dat rond 2012 opnieuw bijna 30 exemplaren terzijde gaan. Wanneer de inzet met ICR in de loop van 2015 stopt, is ongeveer de helft van de 81 locs uit 1991-1993 nog in dienst. Eind 2019 zijn dat er nog maar acht. Net als een groot deel van de locomotieven uit de serie 1600/1800 krijgt ook een aantal van de relatief jonge locomotieven uit de serie 1700 een nieuwe eigenaar.

Op de foto boven dit artikel staat de 101001 van TCS op 18 juli 2021 op het Deventer’ goederenemplacement te wachten op de volgende inzet.