In navolging van FlixTrain, Arriva, Qbuzz en NS die zich in het voorjaar van 2023 bij de ACM melden om na 2025 internationale treinen naar steden als Parijs, Londen en Berlijn te laten rijden, meldt in november de nieuwe speler Heuro zich bij de toezichthouder. Het tot dan toe onbekende bedrijf wil vanaf december 2027 frequent rijdende hogesnelheidstreinen tussen Amsterdam en Londen en tussen Groningen, Amsterdam en Parijs aanbieden en zo rechtstreeks met Eurostar concurreren.

In aanloop naar het akkoord over de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet wil het demissionaire kabinet naast NS ook andere bedrijven de mogelijkheid geven om naar internationale bestemmingen als Londen, Parijs en Berlijn te rijden. De internationale treindiensten naar deze steden vallen nu nog onder het hoofdrailnet, maar worden hier in 2025, met uitzondering van de IC Brussel uit gehaald. Door dit besluit verliest NS het alleenrecht om internationale treindiensten aan te bieden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt al in oktober 2022 bekend dat concurrentie op de internationale verbindingen mogelijk moet zijn. De Tweede Kamer doet hierna een oproep de internationale verbindingen alsnog wel in de volgende concessie voor het hoofdrailnet mee te nemen. Andere vervoerders verwijzen echter naar Europese wetgeving die een ‘open toegang’ op het spoor voorschrijft. Het commerciële FlixTrain en de zogenaamde regionale vervoerders Arriva en Qbuzz willen hiermee forceren dat de overheid een marktanalyse uitvoert en op basis van de uitkomsten hiervan bepaalt welke treinverbindingen door de markt kunnen worden aangeboden en voor welke verbindingen overheidssteun nodig is. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris vervoerders die interesse hebben om vanaf 2025 internationale verbindingen in open toegang aan te bieden, gevraagd zich voor 15 juni 2023 te melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Dit voorjaar meldden Arriva, FlixTrain en Qbuzz zich al voor verschillende internationale treinverbindingen. Zo wil Arriva een rechtstreekse treindienst tussen Groningen en Parijs opstarten en FlixTrain wil tussen Amsterdam en Oberhausen gaan rijden. Qbuzz wil vanuit Amsterdam treinen aanbieden naar Parijs en Berlijn. Op 9 november 2023 doet de vervoerder ook een aanvraag voor een rechtstreekse treindienst naar Frankfurt. Door het aanmelden van de andere vervoerders is ook NS genoodzaakt zich te melden voor de uitvoering van internationale treindiensten. De vervoerder wil, net als nu, met partners als DB en Eurostar treinen naar Parijs, Londen, Berlijn, Frankfurt en Wenen blijven rijden.

Op 12 november 2023 meldt Heurotrain BV zich bij de ACM. De onbekende nieuwe speler wil vanaf december 2027 in het kader van ‘open toegang’ rechtstreekse frequente treindiensten tussen Amsterdam en Londen en tussen Amsterdam en Parijs aanbieden en hiermee rechtstreeks met Eurostar gaan concurreren. Bovendien moeten twee treinen naar Parijs dagelijks vanuit Groningen vertrekken.

Het bedrijf wil op beide diensten nader te specificeren hogesnelheidsmaterieel inzetten. De voorziene treinstellen hebben een capaciteit tussen de 450 en 550 zitplaatsen. Bij drukte kan met twee gekoppelde treinstellen gereden worden, waarmee het totaal aantal zitplaatsen uitkomt op 900 á 1100 reizigers per trein. Als referentie verwijst de vervoerder naar de ETR 1000 Frecciarossa van Hitachi Rail. Dit zijn dezelfde treinstellen als Qbuzz-moederbedrijf FS Group wil inzetten op de geplande treindiensten van Amsterdam naar Parijs, Frankfurt en Berlijn.

Heuro wil uiterlijk het eerste kwartaal van 2024 een aanvraag voor de Bedrijfsvergunning Rail bij de Inspectie Leefomgeving en Transport doen. Daarnaast wil het bedrijf voor eind 2024 een Single Safety Certificate aanvragen bij de European Railway Agency.

Heuro noemt zich Europe’s next high-speed train operator. De naam is een combinatie van high-speed en Europa. Het bedrijf heeft sinds enige tijd een eenvoudige Engelstalige website online staan met daarop de nodige voor de hand liggende terminologie over het terugdringen van de CO2-uitstoot en de groeiende vraag naar snelle internationale treinverbindingen met relatief goedkope tickets, goed eten en snel internet aan boord. Initiatiefnemers zijn vader en zoon Maarten en Roemer van den Biggelaar. Maarten van den Biggelaar heeft in het verleden al diverse succesvolle bedrijven als Planet Internet, zakenblad Quote en tv-zender The Box opgericht. Op ad.nl is een interview met het duo over dit nieuwe initiatief te lezen.

Bekijk hieronder de geplande dienstregeling van de vijftien treinen naar Londen en de zestien treinen naar Parijs:

Vervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Vervoerders die deze diensten willen aanbieden, moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Concessiehouders en concessieverleners kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Meer informatie over de aanvraag van Heuro op acm.nl

Op de afbeelding hierboven de kop van een ETR 1000 Frecciarossa. Het treinstel waar Heuro naar refereert en dat FS onder de vlag van Qbuzz op verschillende internationale treinverbindingen wil inzetten. Bron: globalrailwayreview.com

Boven dit artikel is de kaart met nieuwe treindiensten die Heurotrain eind 2027 wil opstarten te zien. Bron: Heurotrain.com