De laatste rangeerlocomotieven uit de serie 600 gaan in 2005 bij NS terzijde. Ondanks de leeftijd van zo’n vijftig jaar gaat een aantal zogenaamde bakkies over naar particuliere vervoerders, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. De vraag naar de locomotieven is in Nederland zo groot dat in 2018 vier locs uit Engeland zijn teruggehaald en ook een museumloc van de VSM weer in reguliere dienst komt.

Strukton

Strukton heeft na de splitsing van NS officieel drie exemplaren in dienst. De 609 en 640 rijden al sinds 1997 voor de aannemer. De 650 volgt in 1999. Rond de eeuwwisseling krijgt het drietal de gele huisstijl van de aannemer en zijn ze genummerd in de 300600-serie. Ze krijgen, geheel in traditie met het andere tractiematerieel van Strukton een naam. Riek, Esther en Fransiene doen dienst tot juli 2007. Hierna gaat de 609 naar de Star, de 640 als plukloc naar RRF en de 650 naar de VSM.

Middlepeak Railways

Het Britse MiddlePeak Railways neemt in 2005 diverse overbodige locomotieven uit de serie 600 over om ze samen met hun soortgenoten van het type Class08 van British Rail te verhuren. De 653, 671, 685, 687, 690 en 692 rijden voor verschillende bedrijven. De 663 krijgt in de originele NS-kleurstelling een museale toekomst bij Ribble Steam Railway. In najaar van 2018 keren de 671, 685, 687 en 692 terug in Nederland.

Kandt

Voor de aanleg van de Betuweroute neemt aannemer Kandt de 691 in het voorjaar van 2004 over van NS Reizigers. De loc is hierbij donkerblauw geschilderd. Een jaar later neemt Cronifer Moerdijk de locomotief over.

Conifer

IJzerhandel Cronifer in Moerdijk koopt al in 1994 de afgevoerde 633 van NS. Nadat de locomotief in 2004 defect raakt, neemt het bedrijf de 691 over van Kandt. Eind 2015 zijn beide locs verkocht aan OOC Rail.

OOC Rail

Eind oktober 2015 gaan de 633 en 691 over naar OOC Rail dat onder attest van HSL Logistik rijdt. In februari 2016 is de 691 in geel-blauwe kleurstelling van OOC Terminals bij het gelijknamige terminal in Oss in gebruik genomen. De 633 fungeert intussen als plukloc en staat opgesteld naast een loods van het bedrijf. De 691 rijdt diverse treinen van verschillende vervoerders tussen het station van Oss en  raccordement Elzenburg. Nadat in april 2017 het inzetcertificaat van HSL Logistik is ingetrokken, rijdt de loc in eerste instantie onder attest van andere vervoerders. In het najaar van 2017 gaat de 691 over naar BT Trains.

BT Trains

Na het faillissement van HSL Logistik neemt BT Trains de 691 over. Ook onder attest van BT Trains rijdt het bakkie op de stamlijn in Oss. In februari 2018 neemt Railpro 602 de ritten in Oss over en verhuist 691 naar de Amsterdamse Westhaven. Hier huurt Lineas de locomotief voor het rangeren van staaltreinen die niet in de haven van de Hoogovens behandeld kunnen worden. Ruim een half jaar later gaat de loc voor Captrain rangeren in de Sloehaven. Begin 2021 keert het bakkie terug bij de eigenaar.

Rotterdam Rail Feeding

Begin 2005 gaan radiolocs 684, 689, 679, 676 en 683 van NedTrain over naar Rotterdam Rail Feeding. De locs zijn tussen januari 2004 en april 2005 door NedTrain opgeknapt en in de grijze huisstijl van hun nieuwe werkgever geschilderd. De hippels krijgen respectievelijk de nummers RRF 1-5. De 662 dient als plukloc. RRF zet het vijftal voornamelijk in bij rangeerdiensten in de Rotterdamse haven en in Ede. De locomotieven worden ook regelmatig ingezet bij rangeerdiensten elders in het land en bij werkzaamheden van spooraannemers.

Vanaf 2007 is de 640 van Strukton de nieuwe plukloc van RRF. De 662 gaat in 2010 naar Stichting Spoorverleden Drachten. Vanaf begin 2011 zet RRF de locs nog maar sporadisch in. RRF 5 rijdt vanaf mei 2012 echter als vaste loc voor Locon tussen het Apeldoornse hoofdstation en het emplacement van de VAM. Een half jaar later zet RRF loc 1 weer in op de Maasvlakte. In juli 2013 gaan de RRF 1-3 over naar Railpro. De andere twee locs gaan een maand later over naar Locon.

RailPro

RailPro beschikt al lange tijd over de 647. In 2013 komen hier drie voormalige RRF-locs bij. De locomotieven krijgen bij Railpro weer een nummer in de 600-serie. RRF 1 krijgt het nummer 601 en RRF 3 het nummer 603. De 647 krijgt intussen nummer 602. Voormalige RRF 2 is in eerste instantie gebruikt als onderdelenleverancier maar is later opgeknapt en als Railpro-loc 604 weer in gebruik genomen. Ter vervanging schaft RailPro de 640 als plukloc aan. De 603 krijgt in juli 2014 in de grijs-blauwe kleurstelling van Railpro. Later volgen ook de 601 en 604. In 2017 krijgt de 602 het nummer 606 en krijgt de 604 nummer 602. De geel-grijze 606 krijgt eind 2017 dezelfde kleurstelling als de andere RailPro-locs. In de zomer van 2018 breidt RailPro het materieelpark uit met museumloc 661 van de VSM. Begin 2019 komt de loc in een gehele blauwe beschildering in dienst als 607.

De locs van RailPro zijn voornamelijk actief op de Stapelplaats Crailoo waar ze rangeren voor Voestalpine RailPro. Daarnaast worden de locs regelmatig ingezet bij werkzaamheden aan het spoor. Het tussen Crailoo en de werklocaties vindt doorgaans per dieplader plaats. RailPro-locs 602 en 603 hebben in de zomer van 2014 samen met Locon-loc 9702 een bijzondere klus: Ze zijn deze zomer enkele maanden actief met werktreinen op het Rotterdamse metronet. Met behulp van de locomotieven is het spoor tussen het emplacement Waalhaven en de halte Tussenwater in Hoogvliet geheel vernieuwd. De 603 wordt vanaf de zomer van 2017 gebruikt voor rangeerwerkzaamheden in Roosendaal. De 602 bedient sinds februari 2018 het OOC Terminal in Oss als vervanger van 691 van BT Trains. In het najaar van 2019 ruilt het bakkie met de 607 om op thuisbasis Crailoo te worden hersteld na een aanrijding. In februari 2020 neemt RFO met een eigen 600 de rangeerwerkzaamheden bij OOC Rail over van RailPro.

EETC

Van juli 2010 tot begin 2014 huurt vervoerder EETC museumloc 661 van de VSM. De voormalige NS 604 rangeert op de Amsterdamse Watergraafsmeer met rijtuigen van de vervoerder zelf en rijtuigen van bijvoorbeeld de CityNightLine. De loc is hiervoor in de rode huisstijl van EETC geschilderd.

Locon

De voormalige RRF 4 gaat in juni 2013 over naar Locon. De loc krijgt het nummer 9702 en de oranje-witte kleurstelling van de vervoerder. Het bakkie vervangt de voormalige RRF 5 die dan al sinds mei 2012 voor Locon in Apeldoorn de ‘first mile’ van de afvaltreinen vanaf het VAM laadstation verzorgt. Locon huurt de RRF 5 in eerste instantie van RRF. In februari 2013 gaat de loc definitief over naar de goederenvervoerder. Locon laat de loc in navolging van de 9702 ook oranje-wit schilderen en zet deze vervolgens onder nummer 9701 bij de VAM in Wijster in voor de ‘last mile’ van de laatste afvaltreinen op het Nederlandse spoor.

Per 1 januari 2014 verloopt het inzetcertificaat inzet van de locomotieven uit de serie serie 600 op het Nederlandse spoorwegnet. De 9701 kan blijven rijden omdat deze niet op de hoofdbaan komt. Na een gewonnen rechtszaak mag Locon de locs vanaf augustus 2015 ook weer tussen Apeldoorn en Apeldoorn VAM inzetten. Die maand ruilt Locon de 9701 met de  9702. Eind februari 2016 verhuist de 9701 van Apeldoorn naar Tilburg Industrie voor rangeerwerkzaamheden op Railport Brabant. In de zomer van 2016 verhuist het laatste vuilvervoer van Wijster naar Coevorden en keert de 9702 na het assisteren bij werkzaamheden in Amersfoort terug naar Apeldoorn. De 9701 gaat in december 2016 over naar Train Services. In de zomer van 2017 gaat Locon Benelux failliet. Tegelijkertijd stopt het afvalvervoer per spoor.

Train Services

Train Services neemt de 9701 eind december 2016 over van Locon. Het bedrijf zet de loc in bij rangeerwerkzaamheden in Roosendaal. Ruim drie maanden later is het bedrijf failliet verklaard.

Rail Innovaters Group

Na het faillissement van TrainServices neemt Rail Innovaters Group eind augustus 2017 de 9701  over. De loc krijgt het nummer 683 terug en rangeert vanaf oktober 2017 voor Rail Force One onder andere in Moerdijk en de Amsterdamse Houtrakpolder. Vanaf eind december rangeert de 683 in de Sloehaven voor Captrain. In april 2018 raakt de locomotief defect. Driekwart jaar later is de 683 door Jacko Fijn Techniek onder andere met behulp van het onderstel van de uit Engeland teruggekeerde 671 weer hersteld. Vanaf januari 2019 rangeert de loc weer in de Amsterdamse Westhaven.

Jacko Fijn Techniek

De 9702 gaat in juni 2017 over naar Jacko Fijn Techniek. Het bedrijf verhuurt de loc aan diverse vervoerders. Zo verricht de 9702 dat jaar in de Europoort rangeerwerkzaamheden voor Captrain en LTE. Vanaf begin 2018 rangeert de 9702 in Amersfoort voor Eurailscout en rijdt het bakkie tot oktober 2019 de PON-treinen van RFO tussen Amersfoort en Leusden. Vanaf september 2018 rijdt de locomotief ook de treinen van DB Cargo naar PON in Leusden. Tenslotte rijdt de locomotief enkele keren per week in de nacht een graantrein naar Barneveld.

Rail Force One

RFO huurt voor diverse rangeerwerkzaamheden de bakkies 683 en 9702. In de zomer van 2018 neemt de vervoerder de 671, 685, 687 en 692 van Middle Peak Railways over. Eind september, begin oktober komt het viertal uit Engeland in Vlaardingen aan. Vervolgens worden de 685, 687 en 692  door Jacko Fijn Techniek in Wezep weer rijvaardig gemaakt. De 671 dient als onderdelenleverancier, onder andere voor de eerder genoemde 683. De 692 komt in oktober 2019 als eerste in dienst. De loc behoudt de Engelse kleurstelling donkergroen met geel-zwarte schrikstrepen op de fronten. RFO zet de 692 in eerste instantie op de Botlek in. Met het in dienst komen van de loc eindigt de huur van de 9702. Vanaf februari 2020 rangeert RFO ruim twee jaar lang met de 692 voor OOC Rail in Oss. De 683 verhuist later naar het emplacement Gekkengraaf bij Blerick. De 687 komt na een revisie begin 2022 in dienst in de lichtgrijze kleurstelling van RFO. De geel-zwarte schrikstrepen op de fronten blijven behouden. De loc rangeert in eerste instantie in de Amsterdamse Houtrakpolder. In juli 2022 krijgt de 692 dezelfde kleurstelling. Ondertussen vallen de locomotieven per 1 juni 2022 rechtstreeks onder Rail Force One. In mei 2024 is ook de 685 weer bedrijfsvaardig. Ook deze loc draagt de huisstijl van RFO.

Stichting 2454 Crew

De Stichting 2454 Crew neemt in oktober 2023 de 662 over van de Stichting Spoorverleden Drachten. Daarvoor staat de voormalige plukloc van RRF bijna tien jaar lang als statisch object op het terrein van Philips in Drachten.

Terug naar Rangeerlocomotieven 500/600/700