Door het dalende aantal getrokken reizigerstreinen op het conventionele net ontstaat bij NS Reizigers een overschot aan elektrische locomotieven. Nadat de meeste locs uit de serie 1800 buiten dienst zijn gesteld, volgen eind 2009 de al eerste locs uit de serie 1700. De locs zijn dan nog geen twintig jaar in dienst. De ombouw van het DD-AR-materieel tot intercitymaterieel zorgt ervoor dat rond 2012 opnieuw bijna 30 exemplaren terzijde gaan. Wanneer de inzet met ICR in de loop van 2015 stopt, is ongeveer de helft van de 81 locs uit 1991-1993 nog in dienst. Eind 2019 zijn dat er nog maar acht. Net als een groot deel van de locomotieven uit de serie 1600/1800 krijgt ook een aantal van de relatief jonge locomotieven uit de serie 1700 een nieuwe eigenaar.

RAILPROMO / TRAIN CHARTER SERVICES

In maart 2018 gaan de 1772, 1775 en 1781 als eerste locomotieven uit de serie 1700 over naar een andere vervoerder. Railpromo neemt het drietal die maand over van NS. De locomotieven zijn min of meer de opvolgers van de 1200-en waarmee de vervoerder sinds 2015 het Panorama Rail Restaurant, later Dinner Train, rijdt. Het drietal staat tot de overname al zo’n zes jaar opgeborgen in Amersfoort. Na een opknapbeurt krijgen de 1781 en 1772 naast de blauw-witte kleurstelling van de vervoerder respectievelijk de nummers 101001 en 101002. Het duo komt in het voorjaar van 2018 in dienst. De 1775 is een jaar later opgeknapt en voorzien van het nummer 101003. Door het faillissement van Railpromo in augustus 2019 komt de locomotief echter niet in dienst. Ook de andere twee locomotieven staan hierna samen met de Dinner Train terzijde.

In oktober dat jaar maakt de Dinner Train een doorstart. Het materieel gaat over naar Train Charter Services. Aan het eind van de maand gaan de eerste ritten onder de vlag van de nieuwe eigenaar Train Charter Events B.V. van start. Ook de 101003 komt hierbij in actie. Het duurt nog tot mei 2021 tot de naam Railpromo op de locs plaatsmaakt voor Train Charter.

De blauwe locomotieven van Railpromo, later TCS, rijden vanaf het voorjaar van 2018 voornamelijk de dinertreinen rond Amsterdam. Daarnaast worden de locs regelmatig voor gezelschapsvervoer en een enkele goederentrein ingezet. Hiermee verschijnen locomotieven van het type voor het eerst sinds 1994 weer in het goederenvervoer. Vanaf maart 2019 is de Dinner Train van twee naar vier rijtuigen verlengd. Voortaan gaat het rijdende restaurant het hele land door en heeft hierbij vrijwel elke week een andere opstapplaats.

Nadat de Dinner Train vanaf maart 2020 vanwege de coronamaatregelen niet meer mag rijden, worden de locomotieven regelmatig in het goederenvervoer ingezet. Ze rijden onder andere diverse treinen voor IRP. Eén van de vaste treinen is vanaf november 2020 de containershuttle tussen Coevorden en de Rotterdamse haven. Lineas huurt vanaf december dat jaar een loc voor het rijden van de dolimetrein tussen Sittard en Onnen.

In het voorjaar 2021 maakt de naam Railpromo op de locomotieven plaats voor Train Charter. In het najaar keert de Dinner Train terug op het spoor. Door het uitgebreide takenpakket van de locomotieven is als versterking vanaf september 2021 ook voormalige NS 1835 als 102001 weer rijvaardig gemaakt en in de blauwe huisstijl gestoken. Terwijl de voormalige 1700-en in  het goederenvervoer actief blijven, rijdt de voormalige 1600 met de Dinner Train. Wanneer voor de trein twee locomotieven nodig zijn, huurt TCS een loc van Strukton.

STRUKTON

In april 2020 wordt bekend dat Strukton de 1736, 1740 en 1756 heeft aangeschaft. De drie locomotieven rijden de laatste jaren in combinatie met DD-AR-treinstammen en gaan eind 2019 bij NS terzijde. Het drietal vormt samen met de 1824, die een jaar eerder is aangeschaft, het park elektrische locomotieven van de aannemer. De locs worden in de werkplaats in Zutphen opgeknapt en net als de 1824, die bij Strukton tot Nicole is gedoopt, van een nieuwe kleurstellingvoorzien. In de toekomst wil Strukton alle vier locomotieven uitrusten met batterijen, zodat ze ook zonder bovenleiding zelfstandig kunnen rijden. Bij Nicole zijn de voorbereidingen hiervoor inmiddels getroffen. Voor de ombouw maakt Strukton gebruik van de kennis van Strukton Rolling Stock. Het bedrijfsonderdeel werkt al met verschillende partijen aan de ontwikkeling van batterij- en waterstoftreinen. Als tijdelijke oplossing heeft Strukton ook twee dubbeldeks-stuurstandrijtuigen overgenomen om hier accupakketten in te bouwen. De 1756 komt in november 2020 als eerste in dienst. In tegenstelling tot het andere tractiematerieel van de spoorbouwer krijgt de loc geen naam, maar behoudt deze voorlopig het NS-nummer. In maart 2021 volgt de 1740. Naast het rijden van werktreinen, zijn de locomotieven vanaf 1 januari 2021 ook bestemd voor materieeloverbrengingen voor NS.

DC TRACTIE

Eind september 2020 wordt bekend dat DC Tractie de 1751, 1760, 1766, 1770 en 1780 heeft overgenomen van NS. Het bedrijf heeft het plan om alle vijf de locomotieven op te knappen en in een nieuwe kleurstelling beschikbaar te stellen voor verhuur.

VOLKERRAIL

Eind oktober 2020 maakt ook VolkerRail bekend drie locomotieven uit de serie 1700 te hebben aangeschaft. Terwijl de 1743 en 1778 begin 2021 na een opknapbeurt voor de spoorbouwer gaan rijden, is de 1732 voorlopig opgeborgen. Voor het opknappen van de locomotieven stelt NS de 1733, 1749 en 1762 voor onderdelen beschikbaar. Dit is vooral nodig omdat de 1732 en 1743 voor de overname al grotendeels geplukt zijn. De locomotieven krijgen de blauw-witte kleurstelling van de spoorbouwer. De kleurstelling lijkt in grote lijnen het meest op de originele kleurstelling van de diesellocomotieven van de serie CC72000 van de SNCF. VolkerRail nummert de locs in 7132, 7143 en 7178. In januari 2021 komt laatstgenoemde als eerste in dienst. De spoorbouwer wil de locomotieven bij werkzaamheden combineren met de bestaande dieseltractie zodat een hybride combinatie ontstaat die ook bij buitendienststellingen waarbij de bovenleiding spanningsloos is geschakeld, kan rijden.

Terug naar Serie 1700