Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij

In 1853 verleent de Belgische regering aan de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij de concessie voor de aanleg van een spoorlijn tussen Hasselt en Maastricht. De AM neemt de verbinding in oktober 1856 in gebruik. Tegelijkertijd neemt de spoorwegmaatschappij de exploitatie van de spoorlijn Hasselt - Landen over van de Belgische staatsspoorwegen, de État. Omdat beide spoorlijnen in Hasselt in een kopstation eindigen, legt de AM in 1856 een verbinding tussen beide lijnen aan. In Maastricht eindigen beide lijnen van de AM eveneens in een kopstation. Hier kiest de AM ervoor alle treinen te laten kopmaken. Omdat de spoorlijn naar Hasselt dicht langs de binnenstad loopt, krijgt Maastricht hier een tweede station: Maastricht Boschpoort. 

In 1845 worden in Maastricht en Aachen gelijktijdig respectievelijk de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij en de Aachen-Maastrichter Eisenbahn-Gesellschaft opgericht. Een jaar later wordt de concessie voor de aanleg en exploitatie van een spoorverbinding tussen beide steden, in combinatie met de exploitatie van de Domaniale kolenmijn bij Kerkrade, aan beide maatschappijen verleend. De spoorwegmaatschappijen leggen in eigen land de spoorlijn Maastricht - Simpelveld - Aachen aan. De verbinding wordt in oktober 1853 geopend. Maastricht krijgt een tijdelijk station buiten de vestingwerken. Het houten stationsgebouw staat feitelijk in de gemeente Meerssen. Het is de bedoeling de lijn over de Maas door te trekken naar het Belgische Hasselt. Hiermee zou een rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Köln ontstaan. De lijn naar Hasselt is in 1856 gereed. Treinen moeten echter in Maastricht kopmaken. In 1864 gaan verschillende particuliere Belgische spoorwegmaatschappijen samenwerken onder de naam Chemins de fer Grand Central Belge. De GCB neemt in 1867 ook de exploitatie op de spoorlijn Hasselt - Maastricht - Aachen over. In juli 1898 gaat de exploitatie van het Nederlandse gedeelte van de verbinding na jaren onderhandelen over naar de SS.