Martijn van Vulpen

Default Image

De Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij legt aan het begin van de 20e eeuw ten noorden van Staatslijn B enkele lokaalspoorlijnen aan. In aansluiting op de spoorlijn van Leeuwarden via Stiens en Dokkum naar Metslawier legt de spoorwegmaatschappij vanuit Stiens een westelijke tak naar Harlingen en Franeker aan. Het baanvak Stiens - Tzummarum is in december 1902 gereed. Een jaar later zijn Midlum-Herbaijum en Franeker Halte vanuit Tzummarum bereikbaar. Wanneer in mei 1904 de brug over de Harlinger Trekvaart, het latere Van Harinxmakanaal, gereed is, wordt in het baanvak tussen Midlum-Herbaijum en de aansluiting met Staatslijn B bij Harlingen geopend. In Harlingen maken de treinen van de NFLS ruim twee kilometer gebruik van de Staatslijn. In Franeker eindigt de zijtak vanuit Tzummarum bij het tijdelijke station Franeker Halte. Het is de bedoeling de spoorlijn later door te trekken naar het station van de Staatsspoorwegen. Een derde overbrugguing van de Harlinger Trekvaart blijkt echter al snel te duur. Franeker Halte blijft hierdoor tot de sluiting van de spoorlijn het eindstation van de zijtak. De economische situatie en concurrentie van bus en vrachtwagen zorgt ervoor dat het baanvak Tzummarum - Franeker al in 1933 is gesloten voor het reizigersvervoer. Het goederenvervoer eindigt in 1935. Een jaar later is de zijtak opgebroken.

In mei 1899 wordt de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij opgericht. De spoorwegmaatschappij legt vanuit Leeuwarden enkele lokaallijnen door Noord-Friesland aan. Niet lang na de oprichting begint de NFLS met de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden - Metslawier. Het traject is in oktober 1901 gereed. Het baanvak krijgt later de bijnaam It Dockumer Lokaeltsje. In tegenstelling tot de meeste lokaalspoorwegmaatschappijen exploiteert de NFLS de spoorlijn de eerste jaren zelf. In 1905 neemt de HSM de treindienst over. In 1913 is het traject met bijna vijf kilometer verlengd tot Anjum. Vanwege achterblijvende reizigersaantallen en de concurrentie van autobus en vrachtauto staakt NS het reizigersvervoer halverwege de jaren '30. Grote delen van het traject zijn nog decennialang gebruikt vervoer van goederen, met name aardappelen. In 1997 is het baanvak Leeuwarden - Stiens als laatste deel van het NFLS-net gesloten. In 2011 zijn, anderhalve kilometer rails na, de laatste restanten van de spoorlijn opgebroken.