Martijn van Vulpen

De Groninger Locaalspoorwegmaatschappij legt bijna dertig jaar na de opening van de spoorlijn Sauwerd - Roodeschool een tweede lokaallijn aan. Vanuit Winsum bouwt de spoorwegmaatschappij een zeventien kilometer lange spoorlijn naar het vissersdorp Zoutkamp aan de Lauwerszee. Door vertraging tijdens de Eerste Wereldoorloog neemt de GLS de verbinding pas in april 1922 in gebruik. De spoorlijn is één van de veliesgevende baanvakken die NS volgens de spoorwegovereenkomsten verplicht moet exploiteren. In oktober 1938 beëindigt de spoorwegmaatschappij het reizigersvervoer. De eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog is het reizigersvervoer tijdelijk hervat. In oktober 1942 wordt de spoorlijn ook voor het goederenvervoer gesloten en opgebroken. 

De Groninger Locaalspoorwegmaatschappij legt begin jaren '90 van de negentiende eeuw een spoorlijn Sauwerd en Roodeschool aan. Het zogenaamde Hogelandspoor sluit in Sauwerd aan op de Staatslijn tussen Groningen en Delfzijl. In augustus 1893 is de spoorlijn gereed. De exploitatie van de 27 kilometer lange verbinding wordt, net als op de staatslijn naar Delfzijl, uitgevoerd door de Staatsspoorwegen. Hierdoor is rechtstreeks treinverkeer tussen Groningen en Roodeschool mogelijk. In 1922 neemt de GLS een zijtak van Winsum naar Zoutkamp in gebruik. Twintig jaar later sluit deze lijn weer. In 1978 opent NS bijna een kilometer ten zuiden van Roodeschool een zijtak voor het goederenvervoer van en naar de nieuwe Eemshaven. Veertig jaar later is deze goederenlijn omgebouwd voor reizigersvervoer.