Latere van Staatswege aangelegde lijnen

Aan het begin van de 20e eeuw worden in Zuid-Limburg zowel de mijnbouwactiviteiten als het spoorwegnet sterk uitgebreid. Tussen Heerlen en Schin op Geul wordt in 1914 een geheel dubbelsporige goederenspoorlijn geopend. Een jaar later gaat ook het reizigersvervoer op de acht kilometer lange verbinding van start. In Schin op Geul sluit de lijn aan op de verbinding tussen Maastricht en Aachen waardoor rechtstreeks treinverkeer tussen Maastricht en Heerlen mogelijk wordt. Het complete traject tussen beide steden is in 1949, tegelijkertijd met de verbinding vanuit Eindhoven naar Maastricht en Heerlen, geëlektrificeerd. Vanaf december 2006 voert Veolia de treindienst op het baanvak uit. Tien jaar later neemt Arriva de exploitatie over.

Voor de ontsluiting van een aantal Limburgse kolenmijnen en de ontsluiting van Kerkrade is tussen 1925 en 1934 een dubbelsporige spoorlijn van Schaesberg naar Simpelveld aangelegd. De verbinding krijgt door de relatief hoge aanlegkosten van zo'n miljoen gulden per strekkende kilometer al snel de bijnaam Miljoenenlijn. Hoewel wel enkele stations zijn gebouwd, is spoorlijn in eerste instantie alleen voor goederenvervoer in gebruik. Vanaf 1949 rijden ook reizigerstreinen over het inmiddels enkelsporige traject. Wanneer eind jaren '60 de laatste mijnen zijn gesloten, eindigt het goederenvervoer op de lijn. In 1986 is het traject Landgraaf - Kerkrade Centrum geëlektrificeerd. Twee jaar later beëindigt NS de treindienst op de rest van het traject. De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij neemt in 1992 het baanvak Simpelveld - Kerkrade over voor de exploitatie van een museumlijn.

Aan het eind van de 19e eeuw ontstaan de eerste plannen voor een spoorlijn tussen Gouda, Boskoop en Alphen aan den Rijn. Vooral de ontsluiting van Boskoop met de vele kwekerijen is hierbij van belang. Het duurt nog tot 1928 voordat wordt besloten de verbinding definitief aan te leggen. Vervolgens duurt het door de slechte bodemgesteldheid nog tot 1934 voordat de 17 kilometer lange spoorlijn in gebruik wordt genomen. De lokaallijn overleeft de grootschalige sluitingsgolf van soortgelijke verbindingen die diezelfde periode van start gaat. In de jaren '50 is de spoorlijn geëlektrificeerd. Van 2003 tot 2009 voert NS de reguliere treindienst met trams uit. Vanaf december 2016 exploiteert de vervoerder de verbinding als onderdeel van het zogenaamde R-NET.

In 1913 neemt de Staat de spoorlijn Eindhoven - Weert in gebruik. De dertig kilometer lange spoorlijn sluit in Weert aan op de IJzeren Rijn en zorgt voor een kortere afstand tussen een groot deel van Nederland en Zuid-Limburg. De nieuwe geheel dubbelsporige verbinding neemt dan ook een belangrijk deel van het vervoer van de oude Staatslijn via Venlo over. In 1949 is de lijn als onderdeel van de belangrijkste verbinding tussen Noord- en Zuid-Nederland geëlektrificeerd. Vrijwel alle doorgaande treinen van en naar Zuid-Limburg maken sindsdien gebruik van de verbinding via Weert.