Amersfoort NCS

De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij opent in 1863 het eerste station van Amersfoort. Het station ligt aan de Centraalspoorweg tussen Utrecht en Kampen. Vanaf 1874 maakt ook de HSM gebruik van het station. De spoorwegmaatschappij opent dat jaar tussen Amsterdam en Amersfoort de zogenaamde Oosterspoorweg. Twee jaar later verlengt de HSM de verbinding naar Apeldoorn en Zutphen. Het stationsgebouw is tegelijkertijd flink uitgebreid. In 1884 komt de Staatslijn tussen Amersfoort en Kesteren gereed. De nieuwe verbinding sluit in Amersfoort niet aan op de bestaande verbindingen en de Staatsspoorwegen bouwen in de stad dan ook een eigen station.

Het voormalige NCS-station van Amersfoort is al meer dan honderd jaar niet in gebruik als station en kent diverse bestemmingen. Het gebouw op 16 april 2011.
Afdrukken

Na twee jaar onderhandelen is de exploitatie van de lijn naar Kesteren alsnog aan de HSM gegund. De spoorwegmaatschappij legt hierna een verbindingsbaan naar de Amsterdamse zijde van Oosterspoorweg aan. Doorgaand reizigersvervoer van de nieuwe lijn naar het oude gezamenlijke station van NCS en HSM is alleen mogelijk door treinen te laten kopmaken. De reizigers tussen beide stations worden dan ook doorgaans met een paardenrijtuigdienst vervoerd.

In 1902 wordt ter hoogte van de aansluiting tussen de spoorlijn naar Kesteren en de spoorlijnen van NCS en HSM een nieuw gezamenlijk station in gebruik genomen. Het oude NCS-station sluit twee jaar later. Het voormalige stationsgebouw kent hierna diverse functies maar raakt in de loop der jaren sterk verwaarloosd. Van 2000 tot 2002 is het gebouw opgeknapt en zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Hierna komt het gebouw in dienst als reisbureau en boekhandel. Enkele jaren later wordt het gebruikt als kantoor.