In 1899 neemt de HSM tussen de Rotterdamse stations Maas, het beginpunt van de spoorlijn naar Utrecht, en Delftse Poort aan de Oude Lijn de zogenaamde Ceintuurbaan in gebruik. Door de aanleg van een extra aansluiting in westelijke richting kunnen de doorgaande treinen tussen Hoek van Holland en Duitsland theoretisch in één keer doorrijden. Om een tussenstop in Rotterdam te behouden, zouden de doorgaande internationale treinen echter via één van de Rotterdamse stations moeten rijden en hier moeten keren. Om de tijdrovende tussenstop waarbij de locomotief moet omlopen, danwel van locomotief gewisseld moet worden, laat de HSM in de splitsing tussen de Oude Lijn en de westelijke verbindingsboog naar de Ceintuurbaan het nieuwe station Beukelsdijk bouwen.

Het overstapstation Beukelsdijk is ontworpen als vorkstation. Het stationsgebouw komt ten zuiden van de sporen. Vanwege het internationale verkeer is het gebouw, dat dan nog midden in de weilanden tussen Rotterdam en Schiedam ligt, opvallend groot uitgevoerd. Het stationsgebouw is net als de twee dienstwoningen aan weerszijden van het gebouw volledig van hout.

In dezelfde periode dat het station wordt gebouwd, begint de ontwikkeling van de nieuwe havens op de Rechter Maasoever en worden plannen voor een havenspoorlijn gemaakt. Door het verwachte vervoer wordt besloten de nieuwe dubbelsporige draaibrug over de Delfhavense Schie uit 1890 alweer te vervangen door een viersporige rolbasculebrug. Het hooggelegen tracé naar de nieuwe brug komt ten noorden van de oude spoorlijn en zo enkele tientallen meters van het nieuwe station te liggen. Ook ligt het gebouw nu in een opvallende hoek ten opzichte van de spoorlijn. In 1911 worden het nieuwe tracé en de nieuwe brug in gebruik genomen. De HSM maakt intussen voor het internationale treinverkeer tussen Hoek van Holland en Duitsland dan al gebruik van het Maasstation. Station Beukelsdijk is nooit in gebruik genomen en nog voor de verlegging van de spoorlijn al verbouwd tot drie woningen. Terwijl er later verschillende plannen zijn het gebouw en de andere spoorwoningen te slopen om het gebied te herontwikkelen, is het nooit gebruikte stationsgebouw sinds 2012 een gemeentelijk monument.

Hieronder zijn twee kaarten met de situatie rondom het nooit geopende station Beukelsdijk te zien. De eerste kaart dateert uit ongeveer 1900. Hierop zijn zowel het oude als het nieuwe tracé van de Oude Lijn en de verbinding naar de Ceintuurbaan aangegeven. Het onderste tracé geeft de ligging van de lijn tot de komst van de Ceintuurbaan aan. Vanaf 1899 wordt het iets gebogen tracé gevolgd. De halte Beukelsdijk is ook aangegeven, maar zou aan de twee bovenste spoorlijnen worden gerealiseerd. Helemaal rechts begint het emplacement van station Delftse Poort, later Rotterdam Centraal. Op de tweede kaart is de situatie in 2020 te zien. Even boven de S in het midden van de kaart is het stationsgebouw te herkennen dat in een vreemde hoek ten opzichte van het huidige spoor staat.

Op de foto boven dit artikel het verscholen stationsgebouw Beukelsdijk op 16 september 2021. De weg op de voorgrond ligt op het tracé van de Oude Lijn dat tot 1890 in gebruik is.