In november 1882 nemen de Staatsspoorwegen het baanvak Elst – Geldermalsen van de Betuwelijn in gebruik. In tegenstelling tot de eerder aangelegde staatslijnen, komen langs de spoorlijn vrijwel alleen maar unieke stationsgebouwen. Bij de ontwerpen wordt wel gebruik gemaakt van terugkerende standaardelementen. Beesd, Wadenooyen en Echteld krijgen wel een stationsgebouw van hetzelfde ontwerp. Terwijl de twee andere stationsgebouwen inmiddels zijn gesloopt, blijft het stationsgebouw van Echteld, ondanks de sluiting in 1938, vrijwel geheel in oude staat bewaard. Alleen de lage zijvleugel verdwijnt kort na het staken van het reizigersvervoer.

Bij de derde aanleg van staatsspoorwegen is regelmatig afgeweken van de tot dan toe gebruikelijke trend van een beperkt aantal standaardontwerpen die bovendien altijd nagenoeg symmetrisch zijn. Ook de stationsgebouwen van Beesd, Wadenooyen en Echteld bestaan uit een hoog middendeel en twee verschillende zijvleugels. Aan de linkerzijde komt een lange lage vleugel en aan de rechterzijde een korte hoge vleugel. In de bakstenen muren zijn verschillende patronen aangebracht en de nok van het middendeel krijgt rijkversierd houtsnijwerk.

In 1938 verdwijnt station Echteld uit het Spoorboekje. In de daaropvolgende jaren is het gebouw korte tijd in gebruik als school en daarna als woonhuis. Vanuit de uitbouw aan de spoorzijde zijn nog decennialang wissels, seinen en overwegen bediend. Tot 1965 is het emplacement bovendien in gebruik voor het goederenvervoer. De lage zijvleugel is intussen gesloopt.

Eind jaren ’60 verdwijnen de laatste vaste bewoners en raakt het voormalige stationsgebouw steeds verder in verval. Eind jaren ’70 wil NS het gebouw slopen. Door tussenkomst van de gemeente is dit voorkomen. Er zijn plannen om het gebouw te restaureren en de verbinding met het nabijgelegen kasteel de Wijenburgh te herstellen. Datzelfde kasteel is bijna honderd jaar eerder namelijk de voornaamste reden om in Echteld een station te openen. Van de plannen komt niets terecht en er zijn de daaropvolgende jaren regelmatig plannen om het vervallen gebouw te slopen. Intussen is het stationsgebouw van Wadenooyen in 1950 gesloopt. Het stationsgebouw van Beesd houdt het nog vol tot 1985.

Het voormalige stationsgebouw van Echteld is sinds 2009 weer permanent bewoond en de daaropvolgende jaren zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Hierbij keert de lage vleugel niet terug, maar zijn de contouren in de zijwand duidelijk zichtbaar gemaakt. Het voormalige stationsgebouw staat samen met de nabijgelegen bewaarde wachtersoning 25 op de gemeentelijke monumentenlijst. Ook het ‘Laantje naar Parijs’ tussen kasteel de Wijenburgh en het stations is weer in ere hersteld.

Op de foto boven dit artikel het voormalige stationsgebouw van Echteld op 22 april 2017.

De situatie in Echteld met het voormalige station als middelpunt van de kaarten van rond 1930 en 2020. Een Stationsweg is nog altijd aanwezig. De weg die vanuit het station loodrecht naar het dorp loopt, is echter verdwenen.