In 1865 nemen de Staatsspoorwegen het traject Zutphen – Hengelo van Staatslijn D in gebruik. Tussen beide steden zijn vijf waterstaatstations gebouwd. De drie stations van het type vierde klasse komen in Lochem, Goor en Delden. De twee stations van het type vijfde klasse staan in Laren en Markelo. Opvallend genoeg blijven alle stationsgebouwen bewaard. NS sluit het station Laren-Almen even voor de Tweede Wereldoorlog. Markelo verdwijnt in de zomer van 1953 uit het Spoorboekje.

Het station van Markelo staat zo’n vier kilometer buiten het dorp in het buurtschap Stokkum. Bij de aanleg van de spoorlijn wordt nog gesproken over station Diepenheim, aangezien dat het dichtstbijzijnde plaats is. Omdat het station echter in de gemeente Markelo staat, is het na protesten van de gemeente uiteindelijk als Markelo in de dienstregeling opgenomen.

Het gebouw is een standaardontwerp van de eerste generatie vijfde klasse stationsgebouwen. In 1901 krijgt het gebouw aan de linkerkant een korte zijvleugel. Dertien jaar later is het middendeel omhoog gebracht. Dit gebeurt diezelfde periode bij een groot deel van de vergelijkbare stationsgebouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het gebouw zwaar beschadigd. Desondanks is het in 1947 geheel hersteld.

Het stationsgebouw blijft na de sluiting voor het reizigersvervoer in 1953 in gebruik als wachtpost voor de bediening van de seinen, wissels en overwegen. Ook stopt er bij speciale gelegenheden nog af en toe een trein. Begin jaren ’70 ontstaan de plannen om het gebouw te slopen zodra de bediening van de spoorlijn enkele jaren later geautomatiseerd is. Voor die tijd wil NS al de overbodige zijvleugels en bovenverdieping slopen. Mede dankzij het groeiend aantal protesten tegen het slopen van oude stationsgebouwen, verhuurt NS het gebouw in 1979 aan de gemeente. Vervolgens is het gebouw opgeknapt en weer in gebruik genomen als woonhuis. Eind 1986 vervalt de klassieke beveiliging van de spoorlijn, maar kan het stationsgebouw blijven staan.

In de zomer van 2021 zijn de wissels, het passeerspoor en de seinen verwijderd en verdwijnt Markelo na 156 jaar definitief als dienstregelingspunt uit de administratie.

Op de foto boven dit artikel het desolate voormalige stationsgebouw van Markelo op 1 juli 2014.

Bij het voormalige station is nog tot de zomer van 2021 een kruisingsmogelijkheid aanwezig. Stokkum, 1 juli 2014.

Op de kaarten is de situatie rondom station Markelo rond 1930 en 2020 te zien. Buiten de komst van het Twentekanaal en de aanleg van een klein bedrijventerrein is de omgeving van het station bij het buurtschap Stokkum niet veel veranderd.