In 1863 opent de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij tegelijkertijd met het eerste gedeelte van de Centraalspoorweg enkele kilometers buiten de dorpskern het station van Soest. Het stationsgebouw is van het standaardtype tweede klasse van de NCS. Het hoge rechthoekige gebouw is symmetrisch en heeft twee volledige verdiepingen. Het middendeel staat zowel aan de straat- als de perronzijde naar voren. Aan de perronzijde heeft het middendeel bovendien een puntgevel. In 1891 wordt Soesterberg aan de stationsnaam toegevoegd. Wanneer de Utrechtse Lokaalspoorweg Maatschappij aan het eind van de negentiende eeuw in aansluiting op de Centraalspoorweg de spoorlijn Den Dolder – Baarn opent, krijgt Soest rondom de dorpskern maar liefst drie nieuwe stations. Station Soest-Soesterberg aan de Centraalspoorweg heet vanaf 1900 Soesterberg.

 Het voormalige stationsgebouw van Soestduinen aan de spoorzijde op 13 juli 2013.

In 1910 wordt het stationsgebouw aanzienlijk verbouwd. Het station krijgt een tweede verdieping en een zijvleugel die aan de perronzijde wat naar voren staat. Aan de andere zijde wordt aan de straatzijde een torentje gebouwd. In 1922 krijgt het station de naam Soestduinen. In 1998 sluit NS het station om de treindienst tussen Amersfoort en Utrecht te versnellen. Tien jaar later zijn de perrons verwijderd.