Om E-loc 1501 in Nederland te behouden, richten Rotterdamse en Haagse machinisten in 1986 de Werkgroep loc 1501 op. Wanneer ruim tien jaar later alle locomotiefseries uit de jaren ’50 geleidelijk bij NS terzijde gaan, wordt de doelstelling van de werkgroep uitgebreid en is voor het behoud van alle drie de locomotiefsoorten de Stichting Klassieke Locomotieven opgericht.

Om een locomotief uit de kleine serie 1500 te behouden, richten Rotterdamse en Haagse machinisten in 1986 de Werkgroep 1501 op. De loc gaat datzelfde jaar na de buitendienststelling over naar de werkgroep. NS doet hierbij ook de toezegging voor een loc uit de serie 1200. De 1501 is sinds 1990 weer geheel rijvaardig en rijdt zo 17 jaar lang in verschillende uitvoeringen diverse ritten door Nederland. Vanaf eind 2007 is de loc niet langer inzetbaar en opgeborgen in Blerick. In de zomer van 2008 staat de 1501 een aantal weken in het Spoorwegmuseum. Twaalf jaar later staat de loc ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de serie 1500 in Nederland na een cosmetische opknapbeurt opnieuw in museum. In juni 2021 neemt het Spoorwegmuseum de locomotief over.

Om ook van alle locomotiefseries uit de jaren ’50 een exemplaar te behouden en donateurs bij de stichting te betrekken, is eind jaren ’90 vanuit de werkgroep de Stichting Klassieke Locomotieven opgericht. In eerste instantie verwerft de stichting in juni 1998 de 1211 en 1221. Hoewel het de bedoeling is de 1211 dienstvaardig te behouden, blijkt de 1221 in betere conditie en is besloten deze loc rijvaardig te houden en de 1211 als onderdelenleverancier te gebruiken. In maart 2000 ruilt KLOK de 1221 voor plukloc 1208 van ACTS. De 1221 komt na een opknapbeurt in mei dat jaar als 1255 bij de goederenvervoerder in dienst. Een jaar later gaat de 1211 naar het Spoorwegmuseum om onderdelen af te staan aan museumloc 1202. Ter compensatie krijgt KLOK voormalige onderdelenleverancier 1201. Vanaf maart 2005 beschikt die stichting ook over de 1218. Deze loc rijdt van 1999 tot 2004 onder nummer 1253 bij ACTS. Terwijl de 1201 geleidelijk zoveel mogelijk in originele toestand wordt teruggebracht, fungeert nu de 1218 als plukloc. De kaalgeplukte 1208 is intussen in 2005 gesloopt.

In 2011 keert de 1255 terug in de collectie van KLOK. Datzelfde jaar verschijnt de 1201 in de turkooizen afleveringstoestand bij het 60-jarig jubileum van de locomotieven in Amersfoort. Hierbij ontbreekt, net als in 1951, de blauwe sierstrip. De loc is alleen cosmetisch opgeknapt en mist nog diverse onderdelen. De 1218 is die dag in de roodbruine kleurstelling te zien waarin de loc bijna 60 jaar eerder is afgeleverd. De 1255 is voor het jubileum voorzien van de oude ACTS-stickers. De 1218 is na het jubileum verder opgeknapt en van juli 2013 tot eind 2014 ingezet als energieleverancier voor rijtuigen van EETC op de Watergraafsmeer.

Tijdens het 175-jarig jubileum van de spoorwegen in Nederland in oktober 2014 is de 1201 wederom in Amersfoort te zien. De locomotief is inmiddels geheel opgeknapt en nu ook voorzien van blauwe sierstrip. Na anderhalf jaar in Blerick te hebben gestaan, vindt de 1201 in april 2016 onderdak in het Spoorwegmuseum. De locomotief staat hier na de verbouwing van de grote hal als één van de iconen van de Nederlandse spoorweggeschiedenis. Voor de loc staat een replica van de ereboog die in 1951 bij de presentatie van de loc bij Heemaf in Hengelo te zien is. De locomotief is niet rijvaardig. In 2022 gaat de 1218 in bruikleen over naar de SGB, Hier maakt de bruine locomotief deel uit van een permanente tentoonstelling over de spoorwegen in de wederopbouwperiode. T

Loc 1122 is sinds 2003 eigendom van de stichting KLOK. De locomotief is hierna enige tijd op de Watergraafsmeer gebruikt als energieleverancier voor rijtuigen van EETC en verhuist later naar Blerick. In 2018 zijn drie tractiemotoren van de locomotief uitgenomen en gereviseerd om de 1304 weer rijvaardig te herstellen.

Vanaf augustus 2004 is de stichting KLOK eigenaar van de 1315. Een jaar later is ook de 1304 aan de stichting overgedragen. De 1315 verhuist in maart 2013 een spoorwegmuseum in het Duitse Horb am Neckar bij Stuttgart. In september 2015 keert de loc terug in Nederland om samen met de 1304 verhuurd te worden aan HSL Logistik. De 1304 is die zomer voorzien van de bruin-oranje huisstijl van de goederenvervoerder en komt in november na een opknapbeurt in dienst. In februari 2016 is de loc defect aan de kant gezet met een vaststaande as/tractiemotor. HSL zet de 1315 verder niet meer in. Op 12 april 2017 krijgt HSL van ILT een een verbod om op het Nederlandse spoor te rijden.

De 1304 is door het ruilen van de motoren met de 1122 sinds december 2018 weer rijvaardig. De loc wordt sindsdien door de stichting Fairtrains voor verhuur aangeboden. Terwijl de loc eigendom blijft van de Stichting Klassieke Locomotieven is Fairtrains als voertuighouder is verantwoordelijk voor toelating op het Nederlandse spoorwegnet en de inzet van bevoegd personeel. Na een grondige revisie is ook de 1315 vanaf februari 2020 weer dienstvaardig en voor verhuur beschikbaar. De locomotief krijgt in de loop van 2020 een eigentijdse variant van de Berlijns blauwe kleurstelling.

Werkgroep Loc 1501 / Stichting Klassieke Lokomotieven
Website: klassieke-locs.nl
Social Media: Facebook
Geplande rit(ten):
Zie voor de actuele materieelcollectie de Nederlandse Museummaterieel Database

Op de foto boven dit artikel staan de 1501 en 1315 op 10 juni 2018 tijdens het zogenaamde Multi-Event in Blerick naast DE-loc 2454. In 2020 gaat de 1501 voor langere tijd naar het Spoorwegmuseum en krijgt de 1315 voor de inzet door Faitrains een Berlijns blauwe uitvoering.