Martijn van Vulpen

Default Image

In december 1900 nemen de Staatsspoorwegen de 3,5 kilometer lange spoorlijn tussen Riel en Goirle in gebruik. Even ten noorden van Riel sluit de lijn aan op de spoorlijn van Tilburg naar Turnhout. De spoorlijn is alleen in gebruik voor het goederenvervoer. In de zomer van 1942 is de verbinding gesloten en opgebroken. Het oude tracé is echter nog altijd grotendeels te volgen. Tussen Tilburg en Riel buigt het onverharde tracé af van het fietspad van het Bels Lijntje. Vanaf de Rillaerse Baan het het pad officieel Oude Spoorbaan. Na de kruising met de Turnhoutsebaan gaat het tracé verder als weg met de bijpassende naam Spoorbaan. De weg ontsluit diverse woonwijken in Goirle en wordt tot het eindpunt bij de kruising met de Nieuwkerksedijk steeds breder. Na de kruising verdwijnt het oude tracé onherkenbaar in groenstroken en parkeerterreinen. De route tot het eindpunt aan de Bergstraat is nog te volgen via de Parallelweg.

De voormalige spoorlijn naar Goirle en rechts het Bels Lijntje ter hoogte van bedrijventerrein De Katsbogten in Tilburg op 14 april 2019. Het pad de Oude Spoorbaan even ten westen van Goirle op 4 augustus 2019. De brede weg Spoorbaan op het tracé van de oude goederenlijn in Goirle op 4 augustus 2019 Parkeerterrein op het oude stationsemplacement van Goirle op 4 augustus 2019.

Terug naar het Bels Lijntje

In oktober 1867 wordt de spoorlijn Tilburg - Turnhout in gebruik genomen. De lijn is vooral van belang voor het lokale vervoer. In 1898 is de lijn aan beide zijden van de grens genationaliseerd waardoor nieuwe kansen voor het internationale treinverkeer ontstaan. Datzelfde jaar begint ten zuiden van Baarle Nassau dan ook de aanleg van een imposant grensstation. Het complex Baarle Nassau Grens/Weelde Statie komt in 1906 in gebruik. Aan beide zijden van de grens komen grote rangeerterreinen met bijbehorende gebouwen. Voor het personeel komt aan beide zijden van de grens een groot aantal woningen. De Eerste Wereldoorlog en verregaande samenwerking tussen de spoorwegmaatschappijen zorgen ervoor dat de lijn vooral een regionale zijlijn blijft. In 1973, bijna veertig jaar na het staken van het reizigersvervoer, rijdt de laatste goederentrein tussen Tilburg en Turnhout.

Default Image

In 1866 neemt de Compagnie du chemin de fer Liégeois-Limbourgeois et des prologements de spoorlijn van Hasselt via Valkenswaard naar Eindhoven in gebruik. De spoorwegmaatschappij wil samen met de Nederlandse Staatsspoorwegen een concurrerende verbinding tussen de Amsterdamse en Rotterdamse haven en het industrie- en mijnbouwgebied in de regio Luik creëren. Ook zijn er plannen voor doorgaande treinen naar Luxemburg en Bazel. Uiteindelijk is de spoorlijn vooral van belang voor de ontsluiting van enkele mijnbouwgebieden in Belgisch Limburg en vindt er slechts beperkt reizigersvervoer over de spoorlijn plaats. Het grensoverschreidende reizigersvervoer is in 1939 gestaakt.