De zogenaamde Oosterspoorbaan verbindt sinds juni 1874 Hilversum met Utrecht. De spoorlijn loopt langs de oostzijde van de Domstad en heeft als hoofdstation het Maliebaanstation. Hierna loopt de spoorlijn door naar Lunetten waar de lijn aansluit op de bestaande lijn naar ‘s-Hertogenbosch en later ook naar Arnhem. Het overstapstation Lunetten is in 1932 gesloten en zeven jaar later stopt ook de reizigersdienst naar het Maliebaanstation. In 1954 krijgt het station een tweede leven wanneer hier het Spoorwegmuseum wordt geopend. De spoorlijn blijft nog decennialang in gebruik voor het goederenvervoer en als omleidingsroute. Later maken ook de pendeltreinen naar het museum en de zogenaamde Heimwee expressen gebruik van de spoorlijn. In oktober 2012 is het baanvak Utrecht Maliebaan – Lunetten gesloten om ruimte te maken voor nieuwe sporen.

Een maand na de sluiting van de spoorlijn is het baanvak tussen de Koningsweg en de aansluitingen bij Utrecht Lunetten al opgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de aansluiting van de lijnen naar Arnhem en ‘s-Hertogenbosch en de geplande tramlijn naar de Uithof. Op een deel van het voormalige spoorwegtracé wordt ingericht voor het bouwverkeer.

Eind 2015 is wordt bekend dat het resterende deel van de spoorlijn en verschillende stroken grond langs de lijn worden omgevormd tot het Park Oosterspoorbaan. Als herinnering aan de spoorlijn blijven de bovenleidingsportalen staan. Een groot deel van de rails is in februari 2016 verwijderd en hergebruikt bij de Stoomtrein Goes Borsele. Tussen de resterende rails is een wandelpad aangelegd. Het Park Oosterspoorbaan is op 22 januari 2017 officieel in gebruik genomen.

Zie Oosterspoorbaan.nl voor meer informatie over het park

Kruising Blauwkapel

Eind mei 2022 is bij Blauwkapel de befaamde kruising tussen de Oosterspoorbaan en de Centraalspoorweg opgebroken. Beide spoorlijnen kruisen elkaar hier sinds 1874 in een hoek van ongeveer 70 graden. In de jaren ’40 van de twintigste eeuw zijn beide spoorlijnen geëlektrificeerd. Hierbij komt de bovenleiding van de sporen van en naar Hilversum boven die van de sporen van en naar Amersfoort te hangen. De treinen van en naar Hilversum moeten hierdoor ter hoogte van de kruising hun stroomafnemer laten zakken. In 1963 is de bovenleiding met een bijzondere constructie beweegbaar gemaakt. De rijdraad hangt hierbij standaard vrij voor treinen van en naar Amersfoort. Voor de treinen van en naar Hilversum wordt de bovenleiding een stukje omlaag gebracht.

Sinds de sluiting van het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan worden de sporen van en naar Hilversum nog maar enkele keren per jaar gebruikt. Omdat de bijzondere constructie snel slijt en zeer onderhoudsintensief is, is besloten om de kruising en de overbodige rails tussen Blauwkapel en de Maliebaan op te breken. Na een aantal afscheidsritten met historisch materieel zijn de sporen vanaf eind mei 2022 gesaneerd. De kruising is hierna in delen overgebracht naar het Spoorwegmuseum. Net als bij het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan blijven de bovenleidingsportalen staan. Het terrein is niet toegankelijk.

Op de foto boven dit artikel Park Oosterspoorbaan vanaf het viaduct over de Neptunusstraat gezien in noordelijke richting op 20 april 2024.