Spoorwegmaatschappij ‘De Veluwe’ legt aan het begin van de 20e eeuw de spoorlijn Nijkerk – Ede aan. In mei 1902 is het traject Barneveld – Ede geopend. In december 1903 volgt het traject van Barneveld naar Nijkerk. Ten noorden van Barneveld kruist de lokaallijn de Oosterspoorweg Amsterdam – Zutphen. Ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising komt de halte Barneveld Kruispunt. Zo ontstaat bij het station Barneveld-Voorthuizen aan de Oosterspoorweg een overstapmogelijkheid tussen beide lijnen. In augustus 1937 wordt ten noorden van Barneveld een verbindingsboog naar de Oosterspoorweg aangelegd en rijden de treinen vanuit Amersfoort rechtstreeks naar Barneveld en Ede. Tegelijkertijd heft NS de verbinding tussen Barneveld en Nijkerk op en is de lijn opgebroken.

De restanten van de twaalf kilometer lange spoorlijn zijn grotendeels uit het landschap gewist. Het voormalige stationsgebouw van Voorthuizen is echter nog in redelijk oorspronkelijke staat aanwezig. Het gebouw is van hetzelfde type als de stationsgebouwen van Lunteren en Ede Centrum aan het nog in gebruik zijnde deel van de Kippenlijn.

HAVENLIJN NIJKERK

Aansluitend op de spoorlijn naar Barneveld en Ede legt De Veluwe in 1903 in Nijkerk een anderhalve kilometer lange goederenspoorlijn naar de haven aan de Arkervaart aan. De havenspoorlijn is in 1971 gesloten en in 1976 opgebroken. Het tracé blijft hierna grotendeels in gebruik als fietspad en krijgt de naam Havenlijn. De foto’s van de Havenlijn op deze pagina zijn gemaakt op 13 april 2019, tenzij anders vermeld.

Even ten noorden van station Nijkerk buigt de voormalige havenspoorlijn van de Centraalspoorweg af. Vanaf de Centraalspoorweg maakt de Havenlijn een flauwe bocht van ongeveer 90 graden. De lijn slingert hierna door de woonwijken van Nijkerk om hierna uit te komen op de Nijverheidsweg waar het haventerrein begint. Het terrein is echter inmiddels zorgvuldig opgeruimd.