Als onderdeel van de derde periode van aanleg van spoorwegen door de Staat nemen de Staatsspoorwegen op 15 juni 1884 de Staatsspoorwegen de spoorlijn Groningen – Delfzijl in gebruik. Net als bij de eerste periode, zijn ook tijdens de derde staatsaanleg vooral standaardontwerpen voor stationsgebouwen toegepast. De kleinere stations krijgen een compleet ander ontwerp dan de Waterstaatstations uit de jaren ’60 van de negentiende eeuw. De grotere stations vertonen echter veel gelijkenissen met de stations van het type 3e klasse. Zo kent het nagenoeg symmetrische stationsgebouw van Appingedam een hoog middendeel met twee lage zijvleugels. Aan de perronzijde en langs de rechter zijgevel is een luifel aangebracht. Vrijwel hetzelfde ontwerp is diezelfde periode ook in ook in Delfzijl, Gorinchem, Sneek, Workum en Tiel toegepast.

Terwijl halverwege de jaren ’70 de meeste stationsgebouwen langs de onrendabele diesellijnen in Noord-Nederland worden gesloopt, belandt het station van Appingedam op een voorlopige monumentenlijst. In 1978 raakt het gebouw echter door brand zwaar beschadigd waarna het alsnog is gesloopt. In 1982 komt op de plek van het gebouw een eenvoudige standaard abri. Bij het opknappen van het stationsplein is deze vervangen door een modern exemplaar.

Op de foto boven dit artikel het stationsplein van Appingedam op 13 oktober 2018

Station Appingedam Apg
Opening: 15 juni 1884
Spoorlijn(en): Groningen – Delfzijl km 33,7
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo