In 1969 neemt NS aan de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl op ruim een kilometer ten westen van het eindpunt de voorstadshalte Delfzijl West in gebruik. Het eenvoudige viaductstation heeft één zijperron met daarop sinds 1975 één abri.

Station Delfzijl West Dzw
Opening: 1 juni 1969
Spoorlijn(en): Groningen – Delfzijl km 36,3
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel het eenvoudige perron van Delfzijl West op 6 april 2024.