In 1863 nemen de Staatsspoorwegen met het baanvak Harlingen – Leeuwarden het eerste deel van de Staatslijn tussen Harlingen en de Duitse grens in gebruik. In Franeker wordt een waterstaatsstation van het type vierde klasse gebouwd. Het stationsgebouw is vijf jaar na de opening alweer vergroot met twee lage korte zijvleugels. In tegenstelling tot de meeste vergrote standaardstations van hetzelfde type blijft het stationsgebouw ook na de verbouwing symmetrisch.

Tijdens de grote saneringsslag langs de onrendabele noordelijke nevenlijnen begin jaren ’70, wordt ook het stationsgebouw van Franeker niet gespaard. Hoewel Franeker een relatief grote plaats is, wordt het gebouw in 1973 gesloopt en slechts vervangen door een eenvoudige abri. Ondanks enkele schilderbeurten en vernieuwing van het meubilair, bevindt het bouwwerk zich nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Op het dak is het blauwe bord met NS-logo inmiddels vervangen door een rood bord met Arriva-logo.

Op de foto boven dit artikel de abri van Franeker op 1 november 2014.

Station Franeker Fn
Opening: 27 oktober 1863
Spoorlijn(en): Harlingen – Nieuweschans km 9,6
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo
Het bescheiden emplacement met het smalle perron van Franeker op 1 november 2014.