In 1896 neemt de Nederlandsche Zuider-Spoorwegmaatschappij de lokaallijn tussen Sittard, Heerlen en Herzogenrath in gebruik. Behalve het grensstation Kerkrade Rolduc krijgen alle Nederlandse stations langs de lijn een standaard stationsgebouw. Het ontwerp is gelijk aan die van de grotere stationsgebouwen die de GOLS enkele jaren eerder in de Achterhoek en Twente neerzet. De hoge rechthoekige gebouwen zijn twee en een halve verdieping hoog en nagenoeg symmetrisch.

Met de komst van de NZS-lijn krijgt Geleen een tweede station naast het bestaande station aan de Staatslijn naar Maastricht. Terwijl het station de eerste jaren gewoon Geleen heet, krijgt het in 1899 de toevoeging Z.S.. Deze toevoeging maakt in 1909 plaats voor de letters Z.O.. Enkele jaren later wordt het station aan de lijn naar Maastricht hernoemd in Lutterade en heet het station aan de lijn naar Heerlen weer gewoon Geleen. Vanaf 1954 staat het station als Geleen Oost in het Spoorboekje.

Tien jaar later is het stationsgebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Het eenvoudige standaardgebouw krijgt de gebruikelijke ruimten als loketten, een wachtkamer en een bloktoestel. Het lage rechthoekige gebouw is vrijwel geheel transparant. Aan de straatzijde komt, net als bij soortgelijke gebouwen uit die tijd, een bakstenen muur met daarop een kunstwerk.

Begin 2006 is het gebouw gesloopt en resteert alleen een opvallend groot en leeg stationsplein. Aan het eind van datzelfde jaar degradeert het station van intercitystation naar stoptreinhalte.

Station Geleen Oost Gln
Opening: 1 mei 1896
Spoorlijn(en): Sittard – Herzogenrath km 4,0
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel het plein waar tot 2006 het stationsgebouw van Geleen Oost staat op 9 juni 2012.