In juli 1905 neemt de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij het baanvak Hardenberg – Coevorden van de spoorlijn Zwolle – Stadskanaal in gebruik. Halverwege het traject wordt station Gramsbergen geopend. Het stationsgebouw is een standaard NOLS-ontwerp. In Gramsbergen komt net als zeven andere plaatsen aan het lokaalspoornet van de NOLS een vereenvoudigde variant van het stationsgebouw van Dalfsen. Waar dit gebouw twee vooruitspringende geveldelen heeft, krijgt het stationsgebouw van dit type er slechts één. Naast het gebouw komt een kleine goederenloods.

In 1961 krijgt het stationsgebouw aan de perronzijde een lage uitbouw. Hierin is het bedieningstoestel van de elektrische beveiliging ondergebracht. Sinds 1989 prijken de namen Leonardo en Gerrit Toon op de perrongevel van het station. De neonletters zijn een restant van de zogenaamde Kunstlijn Zwolle – Emmen die in 1987 bij de elektrificatie van de spoorlijn van start gaat.

Op de foto boven dit artikel de perronzijde van het stationsgebouw van Gramsbergen op 29 oktober 2016.

Station Gramsbergen Gbg
Opening: 1 juli 1905
Spoorlijn(en): Zwolle – Emmen – Stadskanaal km 47,9
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo