In december 2006 opent NS aan de spoorlijn Eindhoven – Venlo in de Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort het vierde station van de plaats. In tegenstelling tot de meeste soortgelijke haltes krijgt Helmond Brandevoort een opvallend karakteristiek ‘stationsgebouw’. Terwijl de halte net als vergelijkbare haltes slechts een kaartautomaat, een traverse over de sporen, wat beschutting en twee fietsenstallingen kent, zorgt de gemeente Helmond ervoor dat hier geen standdaardhalte ontstaat. De voorzieningen zijn net als de gelijknamige nieuwbouwwijk grotendeels in een enigzins historische stijl verpakt. Meest in het oog springend zijn beide in historische beeldtaal ontworpen trappenhuizen waarin zich ook een lift bevindt. De gebouwen vormen de poort naar de traverse die beide helften van de nieuwbouwwijk verbindt. De perrons zijn overkapt met een 90 meter lange overkapping die enigzins klassiek oogt. Aan beide zijden is een fietsenstalling geplaatst die is overdekt door een paviljoen-achtige constructie. Op het stationsplein aan de zuidzijde staat bovendien een klokkentoren. In mei 2007 wordt het complex in gebruik genomen.

Station Helmond Brandevoort Hmbv
Opening: 10 december 2006
Spoorlijn(en): Venlo – Eindhoven km 43,0
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel de zuidzijde van het ‘stationsgebouw’ van Helmond Brandevoort op 10 april 2022. Links is de kleine klokkentoren te zien.