De Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij bouwt in 1886 in Holten aan de lokaallijn Deventer – Almelo een stationsgebouw van het standaardtype tweede klasse. In Bathmen, Dieren, Beekbergen en Vaassen komen gebouwen van hetzelfde type. Het standaardontwerp bestaat uit een langgerekt gebouw van anderhalve verdieping. In het gebouw zijn een woning en enkele lokalen voor de stationsdienst aanwezig. Rond 1920 is het stationsgebouw met een halve verdieping verhoogd. Bovendien krijgen beide zijden een lage aanbouw. Aan de linkerzijde komt een goederenloods met puntdak. De rechter aanbouw heeft een plat dak en is als woonruimte bedoeld. Om de treindienst tussen Deventer en Twente te versnellen is het station in mei 1938 gesloten. In juni 1940 is Holten weer in de dienstregeling opgenomen. Het stationsgebouw blijft na de verbouwing in 1920 nagenoeg ongewijzigd.

Op de foto boven dit artikel het stationsgebouw van Holten op 19 maart 2021.

Station Holten Hon
Opening: 1 september 1888
Sluiting: 15 mei 1938
Heropening: 1 juni 1940
Spoorlijn(en): Deventer – Almelo km 18,7
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Terwijl de stationsgebouwen van Bathmen en Dieren zijn gesloopt, laten de bewaarde gebouwen in Beekbergen aan de museumlijn van de VSM en Vaassen aan de voormalige Baronnenlijn het oorspronkelijke ontwerp zien.