In oktober 1853 neemt de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij de spoorlijn tussen beide steden in gebruik. Terwijl het eerste tijdelijke station van Maastricht op het grondgebied van de gemeente Meerssen staat, krijgt het dorp ook een eigen station. Het stationsgebouw van Meerssen is een zeer klein rechthoekig gebouwtje van één verdieping. Het gebouw kent enkele lokalen voor de stationsdienst en een woning. In 1869 is een wachtruimte 1e en 2e klasse toegevoegd. Twaalf jaar later krijgt het complete stationsgebouw een extra verdieping.

In 1901 krijgt Meerssen een geheel nieuw stationsgebouw. Het asymmetrische gebouw bestaat uit een laag middendeel met aan de rechterzijde een hoog bouwdeel en aan de linkerzijde een laag eindgebouw. Tussen beide eindgebouwen is een dakterras. Het stationsgebouw heeft verschillende puntgevels die met houtwerk zijn versierd. Opvallend zijn de vier grote schoorstenen.

In 1975 is het gebouw als één van de eerste stationsgebouwen benoemd tot Rijksmonument. Desondanks is het gebouw diezelfde periode nog enigszins gemoderniseerd. Hierbij is het gebouw geheel witgepleisterd waardoor de details in het metselwerk niet meer te zien zijn. Ook verdwijnen andere versieringen zoals het houtwerk in de puntgevels en de halfronde deuromlijsting bij de entree van het station. Naast het stationsgebouw blijft ook het toiletgebouwtje bewaard. Ook dit bouwwerk is witgepleisterd.

Station Meerssen Mes
Opening: 23 oktober 1853
Spoorlijn(en): Aachen – Maastricht km 31,3
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel de perronzijde van station Meerssen op 10 augustus 2023.