De Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij neemt in juni 1881 de spoorlijn Tilburg – Nijmegen in gebruik. In Oss komt een eenvoudig stationsgebouw. Het symmetrische gebouw kent een hoog middendeel en twee korte lage zijvleugels. In 1904 wordt het stationsgebouw flink vergroot. De linker zijvleugel is hierbij verdubbeld. Aan het eind van de oude rechter vleugel komt een nieuw hoog gebouw met daarnaast nog een lange lage zijvleugel.

Het oude stationsgebouw is in 1982 vervangen door nieuwbouw. Vanwege de beperkte ruimte aan het stationsplein vormt de nieuwbouw een aaneenschakeling van stationsfuncties, parallel aan het spoor. Het rechthoekige hoofdgebouw heeft aan de straatzijde een bijna dichte wand van natuursteen. De andere gevels zijn grotendeels van glas. Voor een klein deel van beide zijgevels komt een dichte gele wand, voorzien van een groot NS-logo. Bij de verschillende toegangen tot de stationshal zijn gietijzeren kolommen van de oude perronkap gebruikt. Tussen het station en het busstation komt de stationsrestauratie waarvan de plattegrond uit twee halve cirkels bestaat. Dit gebouw heeft juist aan de spoorzijde een dichte natuurstenen wand.

Op de foto boven dit artikel het stationsgebouw van Oss op 11 juli 2015.

Station Oss O
Opening: 4 juni 1881
Spoorlijn(en): Tilburg – Nijmegen km 41,2
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo