In 1872 nemen de Staatsspoorwegen ten noorden van het dorp Rilland een gelijknamige halte aan de Zeeuwse Lijn in gebruik. De stationsvoorzieningen komen in een eenvoudig laag rechthoekig gebouwtje. Rond het station ontstaat na de opening van het station het buurtschap Stationsbuurt. Na het samenvoegen van de gemeenten Rilland en Bath, dat nog verder zuidelijk van het station ligt, krijgt het station in 1878 de naam Rilland-Bath. Tegelijkertijd is het stationsgebouw aan de westzijde van een extra vleugel voorzien.

Het stationsgebouw is in 1945 uitgebrand en gesloopt. In 1951 komt er een eenvoudig nieuw stationsgebouw. Het ontwerp nagenoeg gelijk aan de dienstwoningen die NS die periode op diverse plekken laat bouwen. Deze gebouwen bestaan uit één tot vier woningen. Het stationsgebouw van Rilland-Bath heeft de grootte van een dubbele dienstwoning en is dan ook voor de helft als woning uitgevoerd. In de andere helft van het gebouw bevinden zich de stationsfuncties als een loket en wachtruimte. Het langgerekte lage rechthoekige gebouw is traditioneel uitgevoerd met bakstenen muren en een zadeldak. Het enige verschil ten opzichte van de andere woningen is de enigszins geaccentueerde entree voor de reizigers. Het tweede stationsgebouw van Rilland-Bath is in 2006 gesloopt.

Op de foto boven dit artikel de plek van het vroegere stationsgebouw Rilland-Bath op 29 augustus 2015.

Station Rilland-Bath Rb
Opening: 1 januari 1872
Spoorlijn(en): Roosendaal – Vlissingen km 28,1
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo